Kéo co

Thứ Hai, 21 - 12 - 2020

Cuối tuần rồi, chơi kéo co cùng “sắp nhỏ” cho giãn gân giãn cốt giãn luôn tinh thần nào “sắp lớn” ơi!
 
Ảnh: Đội học bổng Duy Xuyên (Quảng Nam) chia phe “đọ sức” sau một buổi Sinh Hoạt Nhóm.
 
 
 
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org