Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Tăng Song Nam 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/09/2022
2 Lê Hiền 355.500 Quỹ tự phân bổ 29/09/2022
3 Nguyên Hạnh 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/09/2022
4 Đoàn Lê Giang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/09/2022
5 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 28/09/2022
6 Tím 2.400.000 Học bổng 28/09/2022
7 Vũ Hoàng Nguyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 26/09/2022
8 Diệp Khoa 1.400.000 KiraKira 26/09/2022
9 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/09/2022
10 Quốc - Vy
3 thiết bị phát wifi
Học bổng 20/09/2022
11 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 19/09/2022
12 Tiệm tạp hóa Là Lá 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/09/2022
13 Fenitus 1.520.000 KiraKira 18/09/2022
14 Trần Thị Như Ý 2.000.000 Học bổng 17/09/2022
15 Trần Mỹ Hằng
1 laptop cũ
Học bổng 14/09/2022
16 Lê Hiền 1.185.000 Quỹ tự phân bổ 13/09/2022
17 Trịnh Hoài Thu 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/09/2022
18 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Sách Suối Thơm 09/09/2022
19 Trần Thị Thu Hương 20.000 Quỹ tự phân bổ 09/09/2022
20 Nguyễn Thị Sang 4.800.000 Học bổng 08/09/2022
21 Anh 500.000 Học bổng 08/09/2022
22 Trịnh Thảo 787.000 Quỹ tự phân bổ 08/09/2022
23 Lê Thị Nhẩm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/09/2022
24 Nguyễn Thị Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 07/09/2022
25 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 06/09/2022
26 Nguyễn Thị Kim Thoa 700.000 KiraKira 05/09/2022
27 Nguyễn Văn Đạo
2 máy tính bảng & 1 laptop cũ
Học bổng 05/09/2022
28 Tuấn Khang & Thanh Nhã 14.400.000 Học bổng 05/09/2022
29 Đinh Thị Nga 4.800.000 Học bổng 05/09/2022
30 Nguyễn Hải Yến 4.800.000 Học bổng 05/09/2022
31 Ngô Thị Kim Liên 4.800.000 Học bổng 05/09/2022
32 Vân Kiều 100.000 Sách Suối Thơm 02/09/2022
33 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 02/09/2022
34 Huỳnh Quỳnh Nhi 4.800.000 Học bổng 01/09/2022
35 Trần Thị Ngọc Thủy 4.800.000 Học bổng 01/09/2022
36 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 01/09/2022
37 Nguyễn Thị Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/08/2022
38 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 31/08/2022
39 Nguyễn Hoàng Hiệp 200.000 Quỹ tự phân bổ 30/08/2022
40 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 30/08/2022
41 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 30/08/2022
42 Trần Ngọc Anh 4.800.000 Học bổng 30/08/2022
43 Nguyễn Phúc Hồng Ân 4.800.000 Học bổng 30/08/2022
44 Bùi Thị Hương Lan 4.800.000 Học bổng 29/08/2022
45 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/08/2022
46 Bạn đồng hành ẩn danh 16.500.000 Học bổng 29/08/2022
47 Kim Lê 1.050.000 Quỹ tự phân bổ 28/08/2022
48 Võ Thị Hoàng Yến 300.000 Quỹ tự phân bổ 28/08/2022
49 Bùi Việt Thùy Dung 4.800.000 Học bổng 23/08/2022
50 Phạm Hằng Thu 4.800.000 Học bổng 23/08/2022
51 Cao Thị Bích Phương 4.800.000 Học bổng 21/08/2022
52 Từ Như Phương 9.600.000 Học bổng 21/08/2022
53 Vũ Hoàng Lê Chuyên 4.800.000 Học bổng 20/08/2022
54 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 17/08/2022
55 Phạm Thị Thùy Dương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/08/2022
56 Hồ Trúc Thi 4.800.000 Học bổng 16/08/2022
57 Nguyễn Dương Hiếu 9.600.000 Học bổng 15/08/2022
58 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/08/2022
59 Nguyễn Thị Vân Kiều 100.000 Sách Suối Thơm 14/08/2022
60 Diep Khoa 700.000 KiraKira 12/08/2022
61 Lê Thị Hòa An 4.800.000 Học bổng 12/08/2022
62 Nguyễn Thanh Thuỳ Trâm 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/08/2022
63 Lê Tuyết Nhung, Minh Anh, Minh Hiếu, Minh Châu 9.600.000 Học bổng 11/08/2022
64 Van Vo 550.000 Quỹ tự phân bổ 11/08/2022
65 Nguyễn Thanh Thảo 600.000 KiraKira 10/08/2022
66 Hoang Thanh Truc 1.000.000 KiraKira 09/08/2022
67 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Quỹ tự phân bổ 09/08/2022
68 Hồ Quang Chánh 4.800.000 Học bổng 07/08/2022
69 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 07/08/2022
70 Nguyễn Thị Minh Trang 4.800.000 Học bổng 06/08/2022
71 Mai Hữu Tính & Lan Anh 4.800.000 Học bổng 05/08/2022
72 Nguyễn Quang 4.800.000 Học bổng 05/08/2022
73 Lê Kiêm Ái 4.800.000 Học bổng 05/08/2022
74 Trần Thị Hương Giang 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/08/2022
75 Nguyễn Thị Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/08/2022
76 Phạm Tự Trọng 4.800.000 Học bổng 04/08/2022
77 Nhung Nguyễn 300.000 Quỹ tự phân bổ 03/08/2022
78 Vũ Thục Uyên 4.800.000 Học bổng 03/08/2022
79 Đoàn Thị Thái 4.800.000 Học bổng 02/08/2022
80 Kiều Hữu Dũng 600.000 KiraKira 02/08/2022
81 Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/08/2022
82 Lê Minh Đức và những người bạn: Đêm nhạc Hát để sẻ chia 56.130.000 KiraKira 01/08/2022
83 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 31/07/2022
84 Trần Thị Thu Hương 50.000 Quỹ tự phân bổ 29/07/2022
85 An Vu 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/07/2022
86 Chon Chan 500.000 KiraKira 29/07/2022
87 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/07/2022
88 Ngô Thị Khánh An 5.000.000 KiraKira 28/07/2022
89 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 28/07/2022
90 Lê Thương 3.500.000 KiraKira 27/07/2022
91 Bích Lan 2.000.000 KiraKira 27/07/2022
92 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 27/07/2022
93 Huỳnh Hải Yến 12.600.000 Học bổng 26/07/2022
94 Nguyễn Thị Cẩm Tú 4.800.000 Học bổng 26/07/2022
95 Truc Cong 500.000 KiraKira 26/07/2022
96 Cô Lê Thị Tâm và các bạn
4 chiếc xe đạp
KiraKira 24/07/2022
97 Minh Anh & Duy Anh 3.500.000 KiraKira 23/07/2022
98 Nguyễn Thị Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 23/07/2022
99 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 22/07/2022
100 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 KiraKira 22/07/2022
101 Lâm Nhật Thảo Nguyên 4.800.000 Học bổng 22/07/2022
102 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/07/2022
103 Thoại Uyên 3.000.000 KiraKira 22/07/2022
104 Ôn Tuệ Châu 2.000.000 KiraKira 21/07/2022
105 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 KiraKira 21/07/2022
106 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 21/07/2022
107 Đinh Thúy Nga 10.000.000 Học bổng 21/07/2022
108 Mai Diễm Phú 500.000 Học bổng 20/07/2022
109 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10.000.000 KiraKira 20/07/2022
110 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 20/07/2022
111 Lê Quốc Vinh Em 6.000.000 Học bổng 19/07/2022
112 Nguyễn Quang Anh 4.800.000 Học bổng 19/07/2022
113 Chị Diệu 3.000.000 KiraKira 19/07/2022
114 Phương Ngân 300.000 KiraKira 18/07/2022
115 Yến Vy 50.000 Quỹ tự phân bổ 15/07/2022
116 Trần Vương Thuấn 1.000.000 KiraKira 15/07/2022
117 Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 15/07/2022
118 Bi và Boo 1.000.000 KiraKira 15/07/2022
119 Lê Ngọc Hoàng Vy 4.800.000 Học bổng 15/07/2022
120 Pham Thi Thuy Tien 46.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/07/2022
121 Phạm Minh Phúc 4.800.000 Học bổng 15/07/2022
122 Lương Thị Hạnh 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
123 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2022
124 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
125 Nguyễn Thị Vân Anh 6.000.000 Học bổng 14/07/2022
126 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 14/07/2022
127 Nguyễn Hằng Nga 4.055.000 Học bổng 14/07/2022
128 Hứa Tiểu Linh 3.000.000 Học bổng 14/07/2022
129 Nguyễn Thị Thống 9.600.000 Học bổng 14/07/2022
130 Vũ Hoàng Nhật Quyên 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
131 Lê Ngọc Pha Lê 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
132 Nguyễn Thị Ánh Hồng 4.800.000 Học bổng 13/07/2022
133 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 13/07/2022
134 Nguyễn Ngọc Anh Linh 300.000 KiraKira 13/07/2022
135 Nguyễn Thị Bích Ngọc 500.000 KiraKira 13/07/2022
136 Hoàng Thế Doanh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/07/2022
137 Nguyễn Thị Thu Hoàng 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/07/2022
138 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 10/07/2022
139 Võ Hồng Sương 500.000 KiraKira 10/07/2022
140 Nguyễn Như 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/07/2022
141 Dương Duy Đăng 100.000 Quỹ tự phân bổ 09/07/2022
142 Bành Trần Trúc Quỳnh 6.700.000 KiraKira 09/07/2022
143 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Sách Suối Thơm 08/07/2022
144 Trần Nguyễn An Nhiên 1.500.000 KiraKira 08/07/2022
145 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 07/07/2022
146 Phạm Mai Ngân 2.000.000 KiraKira 07/07/2022
147 Quý Anh 600.000 KiraKira 07/07/2022
148 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 07/07/2022
149 Tiệm tạp hóa Là Lá 450.000 KiraKira 07/07/2022
150 Nguyen Thi Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2022
151 Châu Trần Phương Chi 600.000 KiraKira 06/07/2022
152 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 06/07/2022
153 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 06/07/2022
154 Trần Lan Hương 4.800.000 Học bổng 06/07/2022
155 Hồ Đăng Khoa 100.000 KiraKira 05/07/2022
156 Mũm Mĩm 300.000 KiraKira 05/07/2022
157 Trương Thị Xuân Giao 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2022
158 Tịch 400.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2022
159 Nguyễn Thiên Ngân 7.000.000 KiraKira 05/07/2022
160 Nguyễn Thị Phương Thành 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/07/2022
161 Thảo Uyên 700.000 Quỹ tự phân bổ 04/07/2022
162 Lý Thị Ngọc Thanh 4.800.000 Học bổng 04/07/2022
163 MenMeoMeo 100.000 Quỹ tự phân bổ 03/07/2022
164 Nguyễn Thanh Hải 200.000 Sách Suối Thơm 03/07/2022
165 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
166 Tôn Nữ Cẩm Uyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
167 Đoàn Nguyệt Ánh 500.000 KiraKira 02/07/2022
168 Đoàn Yến Châu 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
169 Yến Phạm 500.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
170 Phạm Trần Tiến Phát 100.000 Sách Suối Thơm 02/07/2022
171 Đỗ Quỳnh Hiên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
172 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
173 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
174 Phạm Thu Yên 200.000 Học bổng 02/07/2022
175 Nguyễn Thanh Duyên 500.000 KiraKira 02/07/2022
176 Lê Thị Thanh Hà 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
177 Nguyễn Thị Thu Hiền 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
178 Nguyễn Ngọc Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
179 Trịnh Võ Trung Nghĩa 5.000.000 KiraKira 02/07/2022
180 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
181 Võ Thị Thanh Xuân 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
182 Trần Thị Thu Hương 50.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
183 Nguyễn Thị Hải Yến 500.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
184 Vũ Nguyễn Thái An 100.000 Sách Suối Thơm 02/07/2022
185 Trần Thị Như Ý 8.000.000 Học bổng 02/07/2022
186 Quỳnh Như 3.000.000 Học bổng 02/07/2022
187 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
188 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
189 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
190 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
191 Trần Thị Thúy Anh 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
192 Trần Thị Thanh Nga 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
193 Brian Bùi 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
194 An Bùi 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
195 Audrey Lê 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
196 Thu 300.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2022
197 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 4.800.000 Học bổng 01/07/2022
198 Diệp Khoa 800.000 KiraKira 30/06/2022
199 Lucy 500.000 KiraKira 30/06/2022
200 Phan Anh 5.000.000 KiraKira 29/06/2022
201 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/06/2022
202 Nguyễn Nam Quốc 3.000.000 KiraKira 28/06/2022
203 Huỳnh Chính Đào 3.500.000 KiraKira 28/06/2022
204 Phạm Thị Kim Thúy 800.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2022
205 Bành Trần Trúc Quỳnh 43.200.000 Học bổng 26/06/2022
206 Trà My 4.800.000 Học bổng 25/06/2022
207 Hoàng Lan Anh 3.000.000 Học bổng 24/06/2022
208 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 23/06/2022
209 Huỳnh Thảo Lê 600.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2022
210 Trịnh Quỳnh Mai 600.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2022
211 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 21/06/2022
212 Hà Thị Thanh Hương 5.000.000 Học bổng 21/06/2022
213 Hoàng Vũ 500.000 Quỹ tự phân bổ 20/06/2022
214 Mai Diễm Phú 500.000 Quỹ tự phân bổ 19/06/2022
215 Hoàng Thế Doanh 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/06/2022
216 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 16/06/2022
217 Nguyễn Thị Thanh Trúc 100.000 Sách Suối Thơm 15/06/2022
218 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/06/2022
219 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 15/06/2022
220 Tú Trinh và Khương Duy 4.800.000 Học bổng 12/06/2022
221 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 12/06/2022
222 Bành Trần Trúc Quỳnh 19.200.000 Học bổng 10/06/2022
223 Trần Lê Sơn Châu 5.000.000 Học bổng 10/06/2022
224 Anh chị Ngọc Trinh - Minh Trí 10.600.000 Học bổng 09/06/2022
225 Trương Lê Thu Thảo 4.800.000 Học bổng 09/06/2022
226 Tạ Thái Hà 4.800.000 Học bổng 09/06/2022
227 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 09/06/2022
228 Trần Thị Bích Phi 4.800.000 Học bổng 09/06/2022
229 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 08/06/2022
230 Kira lớn 26 800.000 KiraKira 07/06/2022
231 Hồng Châu 5.000.000 Học bổng 07/06/2022
232 Trịnh Thảo 11.535.500 Học bổng 06/06/2022
233 Tiệm tạp hóa Là Lá 330.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2022
234 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2022
235 Nguyễn Thanh Thư 330.000 Quỹ tự phân bổ 02/06/2022
236 Nguyễn Thị Kim Thoa 300.000 KiraKira 01/06/2022
237 Hồng Trang 1.500.000 KiraKira 01/06/2022
238 Văn Thị Hạnh Thuỷ 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/06/2022
239 Diệp Khoa 900.000 Học bổng 31/05/2022
240 Nguyễn Thị Yến Linh 24.000.000 Học bổng 30/05/2022
241 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/05/2022
242 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 27/05/2022
243 Nguyễn Quang 4.800.000 Học bổng 25/05/2022
244 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 23/05/2022
245 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 23/05/2022
246 Trần Thị Tuyết Thu 600.000 KiraKira 22/05/2022
247 Tiệm tạp hóa Là Lá 1.300.000 Quỹ tự phân bổ 22/05/2022
248 Lê Nhật Luynh 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/05/2022
249 Từ Như Phương 4.800.000 Học bổng 22/05/2022
250 Hạnh Bùi 1.000.000 KiraKira 20/05/2022
251 Mai Lê 200.000 KiraKira 20/05/2022
252 Diễm Nguyễn 300.000 KiraKira 20/05/2022
253 Hùng Nguyễn 200.000 KiraKira 20/05/2022
254 Nguyễn Nhã Phương 3.000.000 KiraKira 20/05/2022
255 Triệu Oanh 1.000.000 KiraKira 20/05/2022
256 Trình Huỳnh Lê Thương 3.500.000 KiraKira 20/05/2022
257 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 2.000.000 KiraKira 20/05/2022
258 Trần Ngọc Anh 600.000 KiraKira 16/05/2022
259 Ngô Thị Khánh An 6.000.000 KiraKira 14/05/2022
260 Ngô Thị Khánh An
3 bao quần áo
KiraKira 14/05/2022
261 Hoàng Trần Kỳ An 1.000.000 KiraKira 13/05/2022
262 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 11/05/2022
263 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 3.000.000 KiraKira 11/05/2022
264 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2022
265 Lê Hoàng Quế Chi 1.000.000 KiraKira 07/05/2022
266 Nguyễn Tuấn Việt 5.000.000 Sách Suối Thơm 04/05/2022
267 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2022
268 Nguyễn Thi Kim Duyên 4.800.000 Học bổng 02/05/2022
269 Cô Lê Thị Tâm và những người bạn
2050 cuốn tập, 820 bút chì, 210 cục gôm, 210 chuốt bút chì, 210 thước kẻ, 72 đôi găng tay, 70 hộp sáp màu, 9 hộp bút, 12 cái cặp, 10 xe đạp cũ
KiraKira 02/05/2022
270 Ant 1.000.000 Sách Suối Thơm 01/05/2022
271 Nguyễn Thanh Tuấn 2.000.000 KiraKira 01/05/2022
272 Diệp Tiến Khoa 800.000 KiraKira 30/04/2022
273 Bích Thủy 2.000.000 KiraKira 30/04/2022
274 Thiên Hương 2.000.000 KiraKira 30/04/2022
275 Dương Duy Đăng 100.000 KiraKira 30/04/2022
276 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 3.500.000 KiraKira 29/04/2022
277 Gia đình chị Trần Minh Chuyên 20.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2022
278 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2022
279 Nguyễn Văn Nhựt 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2022
280 Hoàng Linh Lan 3.000.000 KiraKira 27/04/2022
281 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 27/04/2022
282 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 27/04/2022
283 Lê Đăng Khoa 1.000.000 KiraKira 26/04/2022
284 Nguyễn Thị Phương Thảo 600.000 KiraKira 24/04/2022
285 Tạ Thái Hà 1.800.000 KiraKira 21/04/2022
286 Nguyễn Trần Ngọc Minh 100.000 KiraKira 21/04/2022
287 Đoàn Lê Giang 1.000.000 KiraKira 21/04/2022
288 Nguyễn Thị Kim Thoa 500.000 KiraKira 20/04/2022
289 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 20/04/2022
290 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2022
291 Vũ Thị Thu An 700.000 KiraKira 20/04/2022
292 Trần Lê Minh Hiếu 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2022
293 Bạn đồng hành ẩn danh 16.430.000 KiraKira 17/04/2022
294 Phương Ngân 300.000 KiraKira 16/04/2022
295 Nguyễn Ái Thanh Đan 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/04/2022
296 Ôn Thiện Thắng 6.900.000 KiraKira 15/04/2022
297 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 15/04/2022
298 Quách Thu Trang 1.500.000 KiraKira 15/04/2022
299 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 15/04/2022
300 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1.200.000 KiraKira 15/04/2022
301 Bùi Ngọc Vân Chi 5.000.000 KiraKira 15/04/2022
302 Ngô Thị Xuân Loan 2.000.000 KiraKira 15/04/2022
303 Thuy Ngo 600.000 Quỹ tự phân bổ 14/04/2022
304 Hồ Thị Ái Như 1.300.000 KiraKira 14/04/2022
305 Minh Phúc 1.000.000 KiraKira 14/04/2022
306 Minh Phúc
50 quyển sách
KiraKira 14/04/2022
307 Vương Thuấn và những người bạn 40.000.000 KiraKira 14/04/2022
308 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 KiraKira 14/04/2022
309 Phương Đặng 1.200.000 KiraKira 13/04/2022
310 Út 200.000 KiraKira 13/04/2022
311 Bống Bống 1.000.000 KiraKira 13/04/2022
312 Hiền Nhu 2.000.000 KiraKira 13/04/2022
313 Cẩm Tú 3.000.000 KiraKira 13/04/2022
314 Thoại Uyên 5.000.000 KiraKira 13/04/2022
315 Thảo Lê 1.000.000 KiraKira 13/04/2022
316 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 KiraKira 13/04/2022
317 Nguyễn Kim Hòa 500.000 KiraKira 13/04/2022
318 Tiến Vũ 1.000.000 KiraKira 12/04/2022
319 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2022
320 Trần Thị Linh Đoan 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2022
321 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 12/04/2022
322 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 KiraKira 12/04/2022
323 Duc Hong Phan 700.000 KiraKira 11/04/2022
324 Anh Tuấn Khang & Chị Thanh Nhã
205 ba lô
KiraKira 11/04/2022
325 Tô Nữ Minh Hiền 600.000 KiraKira 10/04/2022
326 Tran Le Thien Thuy 200.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2022
327 Huỳnh Thị Huệ 1.300.000 KiraKira 10/04/2022
328 Anh 500.000 KiraKira 10/04/2022
329 Cô Tâm Lê và những người bạn 7.000.000 KiraKira 10/04/2022
330 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 10/04/2022
331 Mầm Đậu 700.000 KiraKira 09/04/2022
332 Nguyễn Dương Hiếu 2.000.000 KiraKira 09/04/2022
333 Phạm Minh Phúc 10.000.000 KiraKira 09/04/2022
334 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 09/04/2022
335 Trần Lan 1.600.000 KiraKira 09/04/2022
336 Trần Thị Bích Nhi và bạn 2.500.000 KiraKira 09/04/2022
337 Lạc An 300.000 KiraKira 09/04/2022
338 Trịnh Thảo 4.551.200 KiraKira 08/04/2022
339 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 08/04/2022
340 Hồng Ân 600.000 KiraKira 08/04/2022
341 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2022
342 Trần Lê Trung Huy 600.000 KiraKira 08/04/2022
343 Nguyễn Thị Phương Mai 2.400.000 Học bổng 08/04/2022
344 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2022
345 Võ Thị Thanh Xuân 600.000 KiraKira 08/04/2022
346 Tạ Thiên Thanh 300.000 Quỹ tự phân bổ 07/04/2022
347 Chi Huynh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/04/2022
348 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 07/04/2022
349 Dang Phuong 1.200.000 KiraKira 06/04/2022
350 Nhiên 600.000 KiraKira 06/04/2022
351 Trần Thị Thu Thủy 5.000.000 KiraKira 06/04/2022
352 Tiệm tạp hóa Là Lá 536.000 KiraKira 06/04/2022
353 Dương Duy Đăng 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2022
354 Trần Vũ Sâm Ngân 10.000.000 KiraKira 06/04/2022
355 Phạm Thùy Dương 1.000.000 KiraKira 06/04/2022
356 Phan Thi Cầm 1.000.000 KiraKira 06/04/2022
357 Nguyễn Vũ Xuân Tùng 400.000 KiraKira 06/04/2022
358 Tạ Khánh Tâm 1.000.000 KiraKira 06/04/2022
359 Mỹ Hạnh 10.000.000 KiraKira 06/04/2022
360 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 06/04/2022
361 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 06/04/2022
362 Nguyễn Hoàng Thi 3.000.000 KiraKira 05/04/2022
363 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 05/04/2022
364 Huỳnh Tuyết Sương 1.200.000 KiraKira 05/04/2022
365 Lam Nguyễn 1.300.000 KiraKira 05/04/2022
366 Nguyễn Thị Thúy Hằng 300.000 Sách Suối Thơm 05/04/2022
367 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Sách Suối Thơm 02/04/2022
368 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 01/04/2022
369 Vũ Thị Thu An 500.000 KiraKira 01/04/2022
370 Diệp Khoa 700.000 KiraKira 31/03/2022
371 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/03/2022
372 Vân Phạm 2.100.000 KiraKira 20/03/2022
373 Vũ Lê Hà 5.000.000 Học bổng 18/03/2022
374 Nguyễn Thị Lê Xíu (Chi) 300.000 Học bổng 17/03/2022
375 Bùi Ngọc Vân Chi 9.600.000 Học bổng 17/03/2022
376 Khổng Tường Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2022
377 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2022
378 Nguyễn Quang Anh 9.600.000 Học bổng 17/03/2022
379 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2022
380 Trần Thị Như Ý 5.000.000 Sách Suối Thơm 13/03/2022
381 Nguyễn Thị Kim Thoa 200.000 Sách Suối Thơm 12/03/2022
382 Trần Thị Thúy Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2022
383 Trần Hoàng Bích Kim 200.000 Sách Suối Thơm 12/03/2022
384 Văn Thị Hạnh Thủy 500.000 Sách Suối Thơm 11/03/2022
385 Thanh Phan 856.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2022
386 Dương Duy Đăng 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2022
387 Diệp Khoa 700.000 KiraKira 02/03/2022
388 Các bạn Omega Plus 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/03/2022
389 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 28/02/2022
390 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/02/2022
391 Anh 500.000 Học bổng 22/02/2022
392 Đinh Thanh Thành 1.000.000 Học bổng 22/02/2022
393 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/02/2022
394 Nguyễn Hằng Nga 1.000.000 Học bổng 22/02/2022
395 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 21/02/2022
396 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 19/02/2022
397 Phan Ngọc Phúc 100.000 Sách Suối Thơm 18/02/2022
398 Trần Phạm Nguyên Khoa 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2022
399 Nguyễn Ái Thanh Đan 200.000 Sách Suối Thơm 17/02/2022
400 Trịnh Thảo 6.788.700 Học bổng 17/02/2022
401 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2022
402 Lê Hiền 460.000 Quỹ tự phân bổ 14/02/2022
403 TPF & Những người bạn 52.796.347 Học bổng 14/02/2022
404 Hằng Nguyễn 300.000 Học bổng 13/02/2022
405 Đinh Thúy Nga 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2022
406 Hoàng Lan Anh 3.000.000 Học bổng 10/02/2022
407 Lê Ngọc Pha Lê 50.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2022
408 Khổng Tường Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2022
409 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2022
410 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2022
411 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 07/02/2022
412 Dương Duy Đăng 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2022
413 Trần Mai Hương 700.000 KiraKira 05/02/2022
414 Ngô Thị Kim Hạnh 1.000.000 KiraKira 01/02/2022
415 Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2022
416 Bạn đồng hành ẩn danh 350.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2022
417 Đoàn Bảo Châu & Nguyễn Thúy Hằng 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/01/2022
418 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/01/2022
419 Khổng Tường Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 28/01/2022
420 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 26/01/2022
421 Trần Hoàng Lân 4.800.000 Học bổng 26/01/2022
422 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 25/01/2022
423 Nguyễn Duyên 600.000 Học bổng 24/01/2022
424 Người bảo trợ ẩn danh 9.608.604 Học bổng 20/01/2022
425 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 20/01/2022
426 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 20/01/2022
427 Bảo Bảo
20 quyển sách
KiraKira 20/01/2022
428 Phạm Thu Hà 500.000 Học bổng 19/01/2022
429 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 19/01/2022
430 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 18/01/2022
431 Huỳnh Hải Yến 12.600.000 Học bổng 14/01/2022
432 Bành Trần Trúc Quỳnh 9.600.000 Học bổng 13/01/2022
433 Bành Trần Trúc Quỳnh 9.600.000 Học bổng 11/01/2022
434 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2022
435 Trần Nguyễn Tường Minh 300.000 Sách Suối Thơm 09/01/2022
436 Lương Cơ Phú 100.000 Quỹ tự phân bổ 09/01/2022
437 Võ Trần Bảo Vy 100.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2022
438 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 07/01/2022
439 Hoàng Thế Doanh (Ant) 5.000.000 Học bổng 07/01/2022
440 Chế Thị Anh Tuyền 9.600.000 Học bổng 07/01/2022
441 Dương Duy Đăng 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2022
442 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 05/01/2022
443 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2022
444 Diệp Khoa 700.000 KiraKira 01/01/2022
Xem thêm