Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Lê Trịnh Phương Thoa 300.000 KiraKira 16/04/2021
2 Võ Thu Huệ 600.000 KiraKira 16/04/2021
3 Nhu Trương 1.156.000 KiraKira 15/04/2021
4 Georgia Stevens 6.920.000 KiraKira 15/04/2021
5 Công ty Ngọc Điền 10.000.000 Học bổng 15/04/2021
6 Những người bạn góp quà Chapi qua Vương Thuấn 33.000.000 KiraKira 15/04/2021
7 Trần Thị Linh Đoan 600.000 KiraKira 14/04/2021
8 Hoàng Thế Doanh 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/04/2021
9 Vũ Mạnh Cường 1.000.000 KiraKira 14/04/2021
10 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/04/2021
11 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 12/04/2021
12 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 12/04/2021
13 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2021
14 Phạm Văn Thanh 1.000.000 KiraKira 11/04/2021
15 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2021
16 Nguyễn Thị Nhung
235 đôi giày
KiraKira 08/04/2021
17 Nguyễn Hồng Ân
Sách, bút, tập, và quần áo
KiraKira 08/04/2021
18 Huỳnh Tuyết Sương
23 quyển sách
Học bổng 07/04/2021
19 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 07/04/2021
20 Nguyễn Hằng Nga 600.000 KiraKira 07/04/2021
21 Tiến Vũ 700.000 KiraKira 06/04/2021
22 Trần Vương Thảo 1.000.000 KiraKira 06/04/2021
23 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2021
24 Nguyễn Thị Ánh Hồng 4.800.000 Học bổng 06/04/2021
25 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1.200.000 KiraKira 06/04/2021
26 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2021
27 Châu Minh Đức 500.000 KiraKira 06/04/2021
28 Bùi Ngọc Vân Anh 1.200.000 KiraKira 06/04/2021
29 Võ Thị Kim Nhung 1.000.000 KiraKira 06/04/2021
30 Nguyễn Thị Tầm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2021
31 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 05/04/2021
32 Bạn đồng hành ẩn danh 2.500.000 KiraKira 05/04/2021
33 Tram Doan 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/04/2021
34 Bạn đồng hành ẩn danh 850.000 KiraKira 03/04/2021
35 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 02/04/2021
36 Nguyễn Khánh Chi 1.000.000 KiraKira 01/04/2021
37 Tô Rô 600.000 KiraKira 01/04/2021
38 Mel 600.000 KiraKira 01/04/2021
39 Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 01/04/2021
40 An Thiện Foundation 13.000.000 KiraKira 01/04/2021
41 Lê Quốc Vinh Em 3.000.000 KiraKira 01/04/2021
42 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 31/03/2021
43 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 31/03/2021
44 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 31/03/2021
45 Dương Vân Thiên 2.000.000 KiraKira 31/03/2021
46 Bột - Gạo - Nếp 1.800.000 KiraKira 31/03/2021
47 Châu 500.000 KiraKira 31/03/2021
48 Hồ Huy Sơn 700.000 KiraKira 31/03/2021
49 Ruộng Hoa
100 dây buộc tóc
KiraKira 31/03/2021
50 Trần Thị Như Ý 2.500.000 Học bổng 30/03/2021
51 Lê Thị Mỹ Trinh 2.000.000 KiraKira 30/03/2021
52 Minh Vy 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2021
53 Nguyễn Thị Hậu
1 laptop cũ
Học bổng 30/03/2021
54 Đỗ Thị Thảo Phương 4.800.000 Học bổng 29/03/2021
55 Nguyễn Tiên Lam 950.000 KiraKira 29/03/2021
56 Lê Kiêm Ái 5.000.000 KiraKira 29/03/2021
57 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 29/03/2021
58 Phạm Minh Phúc 2.000.000 KiraKira 29/03/2021
59 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 29/03/2021
60 Nguyễn Thị Lê Thương 2.600.000 KiraKira 29/03/2021
61 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 29/03/2021
62 Châu Trần Phương Chi 600.000 KiraKira 28/03/2021
63 Đoàn Thị Thúy Hương 1.500.000 KiraKira 28/03/2021
64 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1.200.000 KiraKira 27/03/2021
65 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 27/03/2021
66 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2021
67 Bạn đồng hành ẩn danh 1.800.000 KiraKira 27/03/2021
68 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 KiraKira 27/03/2021
69 Nguyễn Chế Thùy Dung 1.300.000 KiraKira 26/03/2021
70 Nguyễn Thị Lê 2.500.000 KiraKira 26/03/2021
71 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 26/03/2021
72 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 26/03/2021
73 Đỗ Mạnh Thiên Thương 500.000 KiraKira 26/03/2021
74 Minh Tuệ 900.000 KiraKira 26/03/2021
75 Vương Quốc Phong 1.200.000 KiraKira 26/03/2021
76 Trần Thị Tuyết An 1.000.000 KiraKira 26/03/2021
77 Bạn đồng hành ẩn danh 1.300.000 KiraKira 26/03/2021
78 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 26/03/2021
79 Thơ Dương Ngọc 2.100.000 KiraKira 25/03/2021
80 Huỳnh Thị Hoài Thương 600.000 KiraKira 25/03/2021
81 Bích Ngọc 500.000 KiraKira 25/03/2021
82 @blue.room__ 300.000 KiraKira 25/03/2021
83 Nguyễn Thụy Bảo Trân 700.000 KiraKira 25/03/2021
84 Trần Thị Thu Thủy 1.000.000 KiraKira 25/03/2021
85 Nguyễn Hồng Ân 600.000 KiraKira 25/03/2021
86 Đinh Thanh Thành 1.500.000 KiraKira 25/03/2021
87 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 25/03/2021
88 Lam Nguyen 700.000 KiraKira 25/03/2021
89 Huỳnh Tuyết Sương 300.000 KiraKira 25/03/2021
90 Lạc An 300.000 KiraKira 25/03/2021
91 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 25/03/2021
92 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2021
93 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2021
94 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2021
95 Lê Thu Hiền 200.000 Học bổng 15/03/2021
96 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 15/03/2021
97 Bác Lê 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2021
98 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 11/03/2021
99 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 KiraKira 10/03/2021
100 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Sách Suối Thơm 10/03/2021
101 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 09/03/2021
102 Nguyễn Phan Minh Hà 5.265.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2021
103 Nguyễn Khánh Thy 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/03/2021
104 Nguyễn Thanh Tâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/03/2021
105 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2021
106 Vũ Thị Linh Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2021
107 Nguyễn Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/03/2021
108 Nguyễn Hằng Nga 4.800.000 Học bổng 02/03/2021
109 Nguyen Lien Anh 4.800.000 Học bổng 01/03/2021
110 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 Sách Suối Thơm 01/03/2021
111 Trương Lê Thu Thảo 2.560.000 Học bổng 28/02/2021
112 Phan Trung Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2021
113 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2021
114 Trần Hoàng Quyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/02/2021
115 Nguyễn Thị Mận 500.000 Học bổng 19/02/2021
116 Bạn đồng hành ẩn danh 480.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2021
117 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2021
118 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 17/02/2021
119 Hoàng Lan Anh 3.000.000 Học bổng 17/02/2021
120 Hien Phan 1.000.000 Học bổng 16/02/2021
121 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 14/02/2021
122 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 2.000.000 Học bổng 13/02/2021
123 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/02/2021
124 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 KiraKira 12/02/2021
125 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2021
126 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 Học bổng 11/02/2021
127 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2021
128 Phan Trung Hiếu (HG&D) 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2021
129 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
130 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
131 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
132 Nguyễn Đình Thắng 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2021
133 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2021
134 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2021
135 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 04/02/2021
136 Hoàng Linh Lan 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2021
137 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Sách Suối Thơm 02/02/2021
138 Võ Ngọc Diệu Tịnh
12 quyển sách
Học bổng 02/02/2021
139 Trịnh Lê Phương Thảo 4.607.314 Học bổng 02/02/2021
140 Huỳnh Phương Khanh 4.000.000 KiraKira 31/01/2021
141 Khổng Loan
24 quyển sách
KiraKira 29/01/2021
142 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2021
143 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2021
144 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 4.300.000 Học bổng 21/01/2021
145 Trần Lê Sơn Ý 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/01/2021
146 Đoàn Thị Thúy Hương 4.800.000 Học bổng 18/01/2021
147 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 18/01/2021
148 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/01/2021
149 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 15/01/2021
150 Huỳnh Như Ý 200.000 Sách Suối Thơm 14/01/2021
151 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
152 Phạm Ngọc 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
153 Phạm Ngọc 3.000.000 Học bổng 13/01/2021
154 Nguyễn Vũ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
155 Nguyễn Phan Minh Hà 5.316.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
156 Xuân Anh và các bạn 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2021
157 Tiến Tùng và Xuân Anh 2.400.000 Học bổng 11/01/2021
158 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2021
159 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2021
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Dương Thị Mỹ Dung 1 Di Linh 2020 - 2027
2 Hoàng Lan Anh 1 Di Linh 2020 - 2027
3 Lâm Nhật Thảo Nguyên 1 Cần Giờ 2020 - 2027
4 Lê Ngọc Pha Lê 1 Cần Giờ 2020 - 2027
5 Lưu Phương Mai 1 Cần Giờ 2020 - 2027
6 Lý Thị Ngọc Thanh 1 Cần Giờ 2020 - 2027
7 Mai Hữu Tính 1 Di Linh 2020 - 2027
8 NEVEM 5 Di Linh 2020 - 2027
9 Nguyễn Nhật Huy 1 Di Linh 2020 - 2027
10 Nguyễn Thanh Thủy 1 Cần Giờ 2020 - 2027
11 Từ Như Phương 1 Cần Giờ 2020 - 2027
12 Thanh Nhã - Tuấn Khang 2 Cần Giờ 2020 - 2027
13 Trần Hoàng Lân 1 Cần Giờ 2020 - 2027
14 Trần Thị Thu Thảo 1 Cần Giờ 2020 - 2027
15 Trương Lê Thu Thảo 1 Di Linh 2020 - 2027
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 An Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
2 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
3 Brian Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
4 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
5 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
6 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
7 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
9 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
10 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
12 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
13 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
14 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
15 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
16 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
18 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
21 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
25 Nguyễn Thị Thúy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
28 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
29 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
30 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
31 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
35 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025