Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Hoang Thanh Truc 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2024
2 Nguyễn Xuân Hoa 600.000 KiraKira 22/02/2024
3 Lâm Thiên Di 100.000 Quỹ tự phân bổ 20/02/2024
4 Vũ Lê Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
5 Huỳnh Anh Chi 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
6 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
7 Phương Ngân 400.000 Học bổng 19/02/2024
8 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 19/02/2024
9 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 16/02/2024
10 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2024
11 Xù bông 600.000 KiraKira 11/02/2024
12 An Vũ 477.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
13 Phạm Thị Thanh Thủy 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
14 Phạm Thị Mai Anh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
15 Đào Đinh Kim Hồng 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
16 Bùi Ngọc Vân Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
17 Chiem Quynh Phong Phuong 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
18 Lê Hiền 480.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
19 Thanh Đan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2024
20 Nguyễn Thị Phương Thảo 100.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
21 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
22 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2024
23 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/02/2024
24 Lê Phương 200.000 Sách Suối Thơm 05/02/2024
25 Mia 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2024
26 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2024
27 Lê Nam và các bạn
6 chiếc điện thoại và 5 ốp lưng
Học bổng 03/02/2024
28 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 02/02/2024
29 Hoàng Linh Lan 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2024
30 HP 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
31 Chú Giao cô Xuyen 300.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
32 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2024
33 Trang Huy 300.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2024
34 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2024
35 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Học bổng 23/01/2024
36 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 21/01/2024
37 Đinh Thúy Nga 2.000.000 Học bổng 19/01/2024
38 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 Học bổng 19/01/2024
39 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 19/01/2024
40 Chuong Kieu 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2024
41 Vũ Thị Hiếu Hạnh 216.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2024
42 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 18/01/2024
43 Huỳnh Thanh Xuân 100.000 Sách Suối Thơm 17/01/2024
44 Mỹ 50.000 Quỹ tự phân bổ 17/01/2024
45 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2024
46 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2024
47 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2024
48 Nguyễn Hà Phượng Quyên 700.000 Học bổng 12/01/2024
49 Ngô Khánh Hân 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2024
50 Trần Cẩm Uyên 100.000 Sách Suối Thơm 12/01/2024
51 Đinh Thị Thanh Hà 150.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2024
52 Nguyễn Thị Thùy Dương 500.000 KiraKira 11/01/2024
53 Tím 2.400.000 Học bổng 11/01/2024
54 Nguyễn Liên Anh 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
55 Trần Huỳnh Thị Như Linh 100.000 Sách Suối Thơm 10/01/2024
56 Đoàn Bảo Châu 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
57 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
58 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
59 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
60 Nguyễn Thị Vân Kiều 2.400.000 Học bổng 07/01/2024
61 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2024
62 Nguyễn Hoàng Hiệp 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2024
63 Bùi Võ Đài Trang 300.000 KiraKira 05/01/2024
64 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2024
65 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 02/01/2024
66 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 01/01/2024
Xem thêm