Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Nguyễn Quang Anh 4.800.000 Học bổng 23/05/2024
2 Phan Thi Cầm 2.000.000 KiraKira 23/05/2024
3 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2024
4 Trần Hoàng Lân 4.800.000 Học bổng 20/05/2024
5 Lâm Nhật Thảo Nguyên 4.800.000 Học bổng 20/05/2024
6 Nguyễn Nam Quốc & Tường Vy 5.000.000 Học bổng 17/05/2024
7 Thái Đức Phong 100.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2024
8 Bạn đồng hành ẩn danh 100 Quỹ tự phân bổ 17/05/2024
9 Nguyễn Gia Luật 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/05/2024
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 200.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2024
11 Trần Thiện Tuấn Minh 150.000 Quỹ tự phân bổ 14/05/2024
12 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Học bổng 13/05/2024
13 Nhu 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2024
14 Khúc Thị Hoa Phượng 1.345.000 Sách Suối Thơm 11/05/2024
15 Nguyễn Thị Hồng Vinh 700.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2024
16 Diệp Tiến Khoa 600.000 KiraKira 09/05/2024
17 Võ Trần Bảo Vy 200.000 KiraKira 07/05/2024
18 Lê Ngọc Hoàng Vy 9.600.000 Học bổng 07/05/2024
19 Lê Phương 200.000 KiraKira 06/05/2024
20 Ngô Thị Kim Liên 4.800.000 Học bổng 06/05/2024
21 Phạm Thùy Dương 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/05/2024
22 Trần Tuệ Nhi 50.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2024
23 Lê Văn Tài 10.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2024
24 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã
200 ba lô
KiraKira 05/05/2024
25 La Gia Ân 250.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
26 Nguyễn Thị Nhã Tâm 452.005 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
27 Nhật Linh 50.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
28 Phan Đức Minh 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
29 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 10.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
30 Huỳnh Tấn Anh Phát 45.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
31 Trương Thị Quỳnh Giang 40.505 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
32 Bảo Ngân 20.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
33 Trịnh Thảo 7.558.800 Học bổng 03/05/2024
34 Lý Đợi 1.400.000 KiraKira 03/05/2024
35 Thái Đức Phong 100.000 Sách Suối Thơm 03/05/2024
36 Đông Nghi 100.000 KiraKira 03/05/2024
37 Nguyễn Thanh Tuấn 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/05/2024
38 THI QUYNH MAI NGUY 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/05/2024
39 Huỳnh Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
40 Dy Văn 600.000 KiraKira 29/04/2024
41 Lê Hiền 375.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
42 Tạ Ngọc Mỹ 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
43 Nguyễn Yên Minh Kính 1.500.000 KiraKira 29/04/2024
44 Bảo Vy - Bảo Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
45 Lê Thị Hoài Linh 600.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2024
46 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2024
47 Huỳnh Phương 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
48 Anh Ho 100.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
49 Bạn đồng hành ẩn danh 75.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
50 Phạm Minh Phúc 2.600.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
51 Nguyễn Quang 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
52 Nguyễn Thị Thanh Trúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
53 Kim Vân 600.000 KiraKira 25/04/2024
54 Đức Nhật - Hoài Như 400.000 Sách Suối Thơm 25/04/2024
55 Đức Nhật - Hoài Như 600.000 KiraKira 25/04/2024
56 Bùi Thị Hải 200.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2024
57 Nguyễn Thị Mơ 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2024
58 Đặng Nguyễn Đông Vy 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2024
59 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 25/04/2024
60 Đoàn Thanh Mai 200.000 Sách Suối Thơm 24/04/2024
61 Đoàn Thanh Mai 1.300.000 KiraKira 24/04/2024
62 Trần Thiên Vũ 900.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2024
63 Nguyễn Nhã Phương 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2024
64 Phạm Thị Thu Hiền 300.000 KiraKira 23/04/2024
65 Tran Thuy Tram Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/04/2024
66 Yến Linh 7.000.000 KiraKira 23/04/2024
67 Thanh Nguyệt 2.100.000 KiraKira 23/04/2024
68 Nguyễn Xuân Hoa 500.000 KiraKira 23/04/2024
69 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 23/04/2024
70 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Sách Suối Thơm 22/04/2024
71 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 22/04/2024
72 Phương Ngân 400.000 Sách Suối Thơm 22/04/2024
73 Thái Hà 600.000 22/04/2024
74 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 22/04/2024
75 Châu Thảo Nguyên 1.400.000 KiraKira 21/04/2024
76 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 21/04/2024
77 Tạ Thái Hà 600.000 KiraKira 20/04/2024
78 Nguyễn Thị Ái Thơ 1.000.000 KiraKira 20/04/2024
79 NTV 200.000 KiraKira 20/04/2024
80 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 600.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2024
81 Lâm Nhật Thảo Nguyên 1.200.000 KiraKira 20/04/2024
82 Đinh Ku Tí 1.300.000 KiraKira 20/04/2024
83 Trương Thị Bích Vân 100.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2024
84 Lương Huyền Thu 700.000 KiraKira 19/04/2024
85 Trần Thị Ngọc Trinh 2.100.000 KiraKira 19/04/2024
86 Ngô Thị Bảo Ngân 500.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
87 Phạm Đỗ Linh Ấn 150.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
88 Hong Nguyễn 700.000 KiraKira 19/04/2024
89 Anh Đinh 7.530.000 KiraKira 19/04/2024
90 Trần Nhật Linh 700.000 KiraKira 19/04/2024
91 Trang Lê 712.000 KiraKira 19/04/2024
92 Lâm Hữu Minh 152.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
93 Nhật Minh Ngô 773.000 KiraKira 19/04/2024
94 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 19/04/2024
95 Phan Quốc Việt 200.000 KiraKira 19/04/2024
96 Trần Thị Ngọc Hoài 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
97 Nguyễn Thụy Thùy Dương 200.000 KiraKira 19/04/2024
98 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 100.000 KiraKira 19/04/2024
99 Trần Thiện Tuấn Minh 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
100 Trương Thị Trúc Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
101 Luynh 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
102 Chau Ngan 400.000 KiraKira 19/04/2024
103 Đỗ Thị Minh Phương 600.000 KiraKira 19/04/2024
104 Sabrina Pham 300.000 KiraKira 18/04/2024
105 Hồ Đăng Khoa 100.000 KiraKira 18/04/2024
106 Phuong Vo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
107 Nguyen Huong 3.000.000 KiraKira 18/04/2024
108 Huỳnh 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
109 Nguyễn Bảo Trân 200.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
110 Nguyễn Lê Anh Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
111 Liễu Quế Trân 700.000 KiraKira 18/04/2024
112 Be Nham 200.000 KiraKira 18/04/2024
113 Thu Hương 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
114 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
115 Nguyễn Quế Trân 300.000 KiraKira 18/04/2024
116 Ngân Huỳnh 700.000 KiraKira 18/04/2024
117 Luong Hue Phuong 600.000 KiraKira 18/04/2024
118 Vương Thị Tuyết 300.000 KiraKira 18/04/2024
119 Tran Tham 1.300.000 KiraKira 18/04/2024
120 Trang Lê 600.000 KiraKira 18/04/2024
121 Dy Văn 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
122 Lý Trương Thanh Tâm 200.000 KiraKira 18/04/2024
123 Linh Nguyen 300.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
124 Lê Hoàng Quế Chi 1.000.000 KiraKira 18/04/2024
125 Nguyễn Thị Xuân 600.000 KiraKira 18/04/2024
126 Trần Phan Thanh Huyền 1.000.000 KiraKira 18/04/2024
127 Trần Thị Bích Hiền 200.000 KiraKira 18/04/2024
128 Trần Thanh Ly 600.000 KiraKira 18/04/2024
129 Phạm Trường Thành 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
130 Trương Nguyễn Thu Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
131 Thịnh Trần Vĩnh Sinh 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
132 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 KiraKira 18/04/2024
133 Vũ Thùy Vân 100.000 KiraKira 18/04/2024
134 Nguyễn Thiên Ngân và bạn 7.000.000 KiraKira 18/04/2024
135 K. An 7.400.000 KiraKira 18/04/2024
136 Anh Đinh 5.020.000 Học bổng 18/04/2024
137 Tâm Lê
một xe đạp cũ
KiraKira 18/04/2024
138 Bành Quỳnh và Vân 10.000.000 KiraKira 17/04/2024
139 Vĩnh Thụy 4.952.970 KiraKira 17/04/2024
140 Mai Hương 1.000.000 KiraKira 17/04/2024
141 Tôn Nữ Hoàng Quyên 1.300.000 KiraKira 16/04/2024
142 Nguyễn Thị Thương 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2024
143 Ngô Thị Kiều Oanh 1.000.000 KiraKira 16/04/2024
144 Huỳnh Như Ý 600.000 KiraKira 15/04/2024
145 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/04/2024
146 Vương Thuấn và những người bạn 41.800.000 KiraKira 15/04/2024
147 Dieu 700.000 KiraKira 14/04/2024
148 Thầy Giang, chị Hạnh và Quỳnh Trân 1.500.000 KiraKira 14/04/2024
149 Võ Thu Huệ 1.000.000 KiraKira 14/04/2024
150 Nguyen Thi Kim Hiep 600.000 KiraKira 13/04/2024
151 Dieu 700.000 KiraKira 13/04/2024
152 Huongvtt 700.000 KiraKira 13/04/2024
153 Trần Thanh Thảo Nguyên 2.000.000 KiraKira 13/04/2024
154 Khúc Thị Hoa Phượng 2.000.000 Học bổng 13/04/2024
155 Nguyễn Thùy Linh 3.500.000 KiraKira 12/04/2024
156 Quốc 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
157 Tống Thị Kim Dung 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
158 Trần Thị Ngọc Thúy 700.000 KiraKira 12/04/2024
159 Thủy Cúc 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
160 Anh Hoa Cao 1.000.000 KiraKira 12/04/2024
161 Đông Quỳnh 1.000.000 KiraKira 12/04/2024
162 Võ Xuân Minh Kha 2.000.000 KiraKira 12/04/2024
163 Lê Tùng (đấu giá tranh Nguyễn Tập) 5.000.000 KiraKira 12/04/2024
164 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2024
165 THB 300.000 KiraKira 11/04/2024
166 A.NH. 2.100.000 KiraKira 11/04/2024
167 Quynh Giao 4.800.000 Học bổng 10/04/2024
168 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2.000.000 KiraKira 10/04/2024
169 Hoàng Thị 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2024
170 Nguyễn Ngọc Anh Linh 500.000 KiraKira 09/04/2024
171 Cô Tâm Lê và những người bạn 6.300.000 KiraKira 09/04/2024
172 Cô Tâm Lê và những người bạn
2500 cuốn tập và 1 xe đạp
KiraKira 09/04/2024
173 Từ Như Phương 19.200.000 Học bổng 08/04/2024
174 Nguyễn Thị Bích Hằng 1.000.000 KiraKira 08/04/2024
175 Nguyễn Thị Vân Anh 10.000.000 Học bổng 07/04/2024
176 Thuy Mai 700.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
177 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
178 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
179 Đinh Thúy Quỳnh 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
180 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
181 Đỗ Quỳnh Hiền 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
182 Nguyễn Phúc Hồng Ân 4.800.000 Học bổng 05/04/2024
183 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 KiraKira 05/04/2024
184 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 KiraKira 04/04/2024
185 Trịnh Hoài Thu 100.000 KiraKira 04/04/2024
186 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 04/04/2024
187 Dương Thị Thúy Hiền 1.300.000 KiraKira 03/04/2024
188 Lê Thị Ngoc Nga 7.000.000 KiraKira 03/04/2024
189 Quách Thu Trang 1.500.000 KiraKira 03/04/2024
190 Bùi Thị Diệu Mơ 600.000 KiraKira 03/04/2024
191 Nguyễn Thị Hồng Quyên 600.000 KiraKira 03/04/2024
192 Nguyễn Nam Quốc 2.100.000 KiraKira 02/04/2024
193 Minh Vy 2.000.000 KiraKira 01/04/2024
194 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/04/2024
195 Trần Vũ Sâm Ngân 6.000.000 KiraKira 01/04/2024
196 Nguyen C Viet Thuy 700.000 KiraKira 31/03/2024
197 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 31/03/2024
198 Nguyễn Thị Cẩm Tú 3.000.000 KiraKira 31/03/2024
199 Phan Trung Hiếu 350.000 KiraKira 31/03/2024
200 Tô Xuân Phúc và Đào Phương Quyên 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2024
201 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 31/03/2024
202 Trần Thị Mỹ Duyên 100.000 KiraKira 31/03/2024
203 Phong Lan C14 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2024
204 Bao Trinh 1.000.000 KiraKira 30/03/2024
205 Huỳnh Tuyết Sương 700.000 KiraKira 30/03/2024
206 Bùi Trần Ca Dao 350.000 KiraKira 30/03/2024
207 Bạn đồng hành ẩn danh 10.000.000 KiraKira 30/03/2024
208 Bùi Trần Ca Dao 150.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2024
209 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 30/03/2024
210 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000 KiraKira 30/03/2024
211 Võ Thị Thanh Xuân 2.100.000 KiraKira 30/03/2024
212 Vũ Thế Quân 600.000 KiraKira 30/03/2024
213 Ôn Thiện Thắng 10.000.000 KiraKira 30/03/2024
214 Lê Hiền 720.000 KiraKira 30/03/2024
215 Gin 300.000 KiraKira 29/03/2024
216 Anh Huynh 600.000 KiraKira 29/03/2024
217 Nguyễn Thuý An Nhiên 600.000 KiraKira 29/03/2024
218 Hồng Ân 1.400.000 KiraKira 29/03/2024
219 Chu Giao co Xuyen Huy Hanh va vo chong The Anh Hoanh 300.000 Quỹ tự phân bổ 29/03/2024
220 Chon Chan 600.000 KiraKira 29/03/2024
221 Phương Ngân 400.000 KiraKira 29/03/2024
222 Trần Lê Tâm Như 1.000.000 KiraKira 29/03/2024
223 Phạm Vũ Quỳnh Hương 1.000.000 KiraKira 29/03/2024
224 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 KiraKira 29/03/2024
225 Lê Hiền 360.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2024
226 Trần Văn Hải 7.000.000 KiraKira 24/03/2024
227 Mai Luu 700.000 KiraKira 24/03/2024
228 Bùi Ngọc Vân Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2024
229 Nguyễn Thị Kim Thoa 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2024
230 Phuong 700.000 KiraKira 09/03/2024
231 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2024
232 Vũ Thu Hà 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/03/2024
233 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2024
234 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2024
235 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 29/02/2024
236 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/02/2024
237 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 28/02/2024
238 Lê Hiền 360.000 Quỹ tự phân bổ 27/02/2024
239 Trương Thị Phương Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2024
240 Hoang Thanh Truc 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2024
241 Nguyễn Xuân Hoa 600.000 KiraKira 22/02/2024
242 Lâm Thiên Di 100.000 Quỹ tự phân bổ 20/02/2024
243 Vũ Lê Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
244 Huỳnh Anh Chi 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
245 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
246 Phương Ngân 400.000 Học bổng 19/02/2024
247 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 19/02/2024
248 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 16/02/2024
249 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2024
250 Xù bông 600.000 KiraKira 11/02/2024
251 An Vũ 477.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
252 Phạm Thị Thanh Thủy 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
253 Phạm Thị Mai Anh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
254 Đào Đinh Kim Hồng 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
255 Bùi Ngọc Vân Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
256 Chiem Quynh Phong Phuong 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
257 Lê Hiền 480.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
258 Thanh Đan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2024
259 Nguyễn Thị Phương Thảo 100.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
260 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
261 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2024
262 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/02/2024
263 Lê Phương 200.000 Sách Suối Thơm 05/02/2024
264 Mia 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2024
265 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2024
266 Lê Nam và các bạn
6 chiếc điện thoại và 5 ốp lưng
Học bổng 03/02/2024
267 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 02/02/2024
268 Hoàng Linh Lan 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2024
269 HP 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
270 Chú Giao cô Xuyen 300.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
271 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2024
272 Trang Huy 300.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2024
273 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2024
274 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Học bổng 23/01/2024
275 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 21/01/2024
276 Đinh Thúy Nga 2.000.000 Học bổng 19/01/2024
277 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 Học bổng 19/01/2024
278 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 19/01/2024
279 Chuong Kieu 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2024
280 Vũ Thị Hiếu Hạnh 216.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2024
281 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 18/01/2024
282 Huỳnh Thanh Xuân 100.000 Sách Suối Thơm 17/01/2024
283 Mỹ 50.000 Quỹ tự phân bổ 17/01/2024
284 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2024
285 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2024
286 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2024
287 Nguyễn Hà Phượng Quyên 700.000 Học bổng 12/01/2024
288 Ngô Khánh Hân 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2024
289 Trần Cẩm Uyên 100.000 Sách Suối Thơm 12/01/2024
290 Đinh Thị Thanh Hà 150.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2024
291 Nguyễn Thị Thùy Dương 500.000 KiraKira 11/01/2024
292 Tím 2.400.000 Học bổng 11/01/2024
293 Nguyễn Liên Anh 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
294 Trần Huỳnh Thị Như Linh 100.000 Sách Suối Thơm 10/01/2024
295 Đoàn Bảo Châu 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
296 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
297 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
298 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
299 Nguyễn Thị Vân Kiều 2.400.000 Học bổng 07/01/2024
300 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2024
301 Nguyễn Hoàng Hiệp 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2024
302 Bùi Võ Đài Trang 300.000 KiraKira 05/01/2024
303 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2024
304 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 02/01/2024
305 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 01/01/2024
Xem thêm