Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Huynh Như Ý 600.000 Sách Suối Thơm 01/07/2020
2 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2020
3 Tăng Song Nam 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2020
4 Công ty Ngọc Điền 10.000.000 Học bổng 30/06/2020
5 Võ Đức Mộng 100.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2020
6 Dương Thị Mỹ Dung 1.200.000 KiraKira 26/06/2020
7 Hồ Đăng Khoa 200.000 Quỹ tự phân bổ 26/06/2020
8 Đỗ Thị Thanh Lan 1.200.000 KiraKira 26/06/2020
9 Hương EU 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/06/2020
10 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Sách Suối Thơm 23/06/2020
11 Dung Dao Aust 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
12 Thanh Nga 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
13 Hồng Châu 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
14 Kim Cương 20.000.000 KiraKira 23/06/2020
15 Vân 5.000.000 KiraKira 23/06/2020
16 Tâm An 1.000.000 KiraKira 23/06/2020
17 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 23/06/2020
18 Nguyễn Ánh Hồng 700.000 KiraKira 23/06/2020
19 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2020
20 Bạn đồng hành ẩn danh 380.000 KiraKira 21/06/2020
21 Trần Phạm Thanh Hoa 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/06/2020
22 Đinh Thúy Nga 3.500.000 KiraKira 17/06/2020
23 Võ Dao Chi 300.000 Sách Suối Thơm 16/06/2020
24 Bạn đồng hành ẩn danh 180.000 KiraKira 16/06/2020
25 Phạm Thị Y Uyên 500.000 KiraKira 16/06/2020
26 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 15/06/2020
27 Hương Giang 600.000 KiraKira 15/06/2020
28 Đặng Thanh Nhân 1.200.000 KiraKira 14/06/2020
29 Trần Minh Chuyên 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/06/2020
30 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/06/2020
31 Trần Thị Thúy Oanh 500.000 KiraKira 12/06/2020
32 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/06/2020
33 Phạm Thụy Hoàng My 600.000 KiraKira 12/06/2020
34 Ôn Thiện Thắng
300 USD
KiraKira 10/06/2020
35 Ôn Tuấn Long
300 USD
KiraKira 10/06/2020
36 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2020
37 Hoàng Nhật Hà 1.300.000 KiraKira 09/06/2020
38 Bích Ngọc và bạn 500.000 KiraKira 09/06/2020
39 Bành Trần Trúc Quỳnh 700.000 KiraKira 07/06/2020
40 Bành Trần Trúc Quỳnh 1.000.000 Sách Suối Thơm 07/06/2020
41 Bành Trần Trúc Quỳnh 4.000.000 KiraKira 07/06/2020
42 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2020
43 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2020
44 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2020
45 Bạn đồng hành ẩn danh 1.900.000 KiraKira 05/06/2020
46 Thu Huệ 600.000 KiraKira 05/06/2020
47 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
48 Trần Phan Thanh Huyền 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
49 Phạm Minh Phúc 3.200.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
50 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 04/06/2020
51 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 04/06/2020
52 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/06/2020
53 Trịnh Thị Cẩm 1.400.000 KiraKira 01/06/2020
54 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 01/06/2020
55 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 01/06/2020
56 Hoang Hai Thuy 700.000 KiraKira 01/06/2020
57 Nguyễn Ngọc Thiên Kim
200 nón
KiraKira 01/06/2020
58 Vũ Kiều Linh 1.300.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2020
59 Bích Huệ 1.200.000 KiraKira 31/05/2020
60 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 31/05/2020
61 Ngô Hồng 200.000 Quỹ tự phân bổ 30/05/2020
62 Lâm Vũ Thao 500.000 Sách Suối Thơm 30/05/2020
63 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 KiraKira 30/05/2020
64 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 30/05/2020
65 Cao Ve 500.000 KiraKira 30/05/2020
66 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2020
67 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2020
68 Thai Duong Huynh Tran 100.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
69 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
70 Nguyễn Thi Thu Hiền 1.000.000 KiraKira 28/05/2020
71 Lê Ngọc Pha Lê 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
72 Tạ Thanh Lan 1.400.000 KiraKira 26/05/2020
73 Trần Thanh Trực 2.600.000 KiraKira 26/05/2020
74 Trương Thị Thùy Anh 2.000.000 KiraKira 25/05/2020
75 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 25/05/2020
76 Vũ Duy Thức 10.700.000 Quỹ tự phân bổ 25/05/2020
77 Trần Thị Ngọc Trinh 2.000.000 KiraKira 24/05/2020
78 Nguyễn Thuỵ Thảo Nguyên 2.000.000 KiraKira 24/05/2020
79 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Học bổng 24/05/2020
80 Đỗ Hồng Ngọc 2.000.000 Sách Suối Thơm 24/05/2020
81 Huỳnh Thị Huệ 700.000 KiraKira 23/05/2020
82 Huỳnh Tuyết Sương 1.800.000 KiraKira 23/05/2020
83 Lê Tuyết Thanh 600.000 KiraKira 22/05/2020
84 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 22/05/2020
85 Lê Hoàng Hiệp 1.000.000 KiraKira 22/05/2020
86 NPT 2.500.000 KiraKira 20/05/2020
87 Nguyên Hạnh 500.000 KiraKira 20/05/2020
88 Ngô Thị Ánh Nguyệt 700.000 KiraKira 20/05/2020
89 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.400.000 KiraKira 20/05/2020
90 Bùi Trần Ca Dao 300.000 KiraKira 19/05/2020
91 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 19/05/2020
92 Trinh Le 700.000 KiraKira 18/05/2020
93 Hà Thái Hiền 300.000 KiraKira 18/05/2020
94 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 18/05/2020
95 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 18/05/2020
96 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 KiraKira 18/05/2020
97 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 18/05/2020
98 Đinh Thanh Thành 1.300.000 KiraKira 18/05/2020
99 Dương Thị Thu Loan 100.000 Sách Suối Thơm 18/05/2020
100 Đặng Nguyễn Đông Vy 1.900.000 KiraKira 18/05/2020
101 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 18/05/2020
102 Đào Mai Lê 2.000.000 KiraKira 18/05/2020
103 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/05/2020
104 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2020
105 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2020
106 Huỳnh Thị Thảo Lê 500.000 Học bổng 11/05/2020
107 Nguyễn Văn Đấu 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/05/2020
108 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Học bổng 05/05/2020
109 Hồ Thị Vui 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2020
110 Việt Linh
1 thùng sách
KiraKira 05/05/2020
111 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 04/05/2020
112 Châu Dương Quang 1.000.000 KiraKira 03/05/2020
113 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2020
114 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2020
115 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 24/04/2020
116 Lê Kiêm Ái 5.000.000 Học bổng 23/04/2020
117 Trần Ngọc Nhung 3.000.000 Học bổng 21/04/2020
118 Trần Thị Như Ý 16.000.000 Học bổng 21/04/2020
119 Chon_Chan 500.000 KiraKira 21/04/2020
120 Mẹ con Bo Gau 500.000 Sách Suối Thơm 21/04/2020
121 Vũ Minh Tiến 1.000.000 Học bổng 20/04/2020
122 Uyên Nguyễn 300.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2020
123 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/04/2020
124 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2020
125 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2020
126 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Học bổng 10/04/2020
127 Bạn đồng hành ẩn danh 2.100.000 KiraKira 10/04/2020
128 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 09/04/2020
129 Quỹ Gia Đình Nhân Ái 2.000.000 Học bổng 08/04/2020
130 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2020
131 Đào Thị Xuân Anh 600.000 Học bổng 07/04/2020
132 Huỳnh Thúy Phương 8.324.000 KiraKira 03/04/2020
133 Bác Vương Trí Nhàn & Hoàng Yến 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2020
134 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 25/03/2020
135 Công ty VH TT Sống
20 cuốn sách
Học bổng 25/03/2020
136 Bột - Gạo - Nếp - Bùm 2.000.000 Sách Suối Thơm 24/03/2020
137 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 20/03/2020
138 Harin 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/03/2020
139 Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 4.800.000 Học bổng 16/03/2020
140 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2020
141 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/03/2020
142 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2020
143 Hoàng Cẩm Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 11/03/2020
144 Nguyễn Hiền Đức 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
145 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
146 Hoàng Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
147 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2020
148 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2020
149 Nguyễn Thị Hoa 100.000 Sách Suối Thơm 05/03/2020
150 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 05/03/2020
151 Nguyễn Thị Hồng Quyên 800.000 Sách Suối Thơm 05/03/2020
152 Nguyễn Thị Hồng Quyên 800.000 KiraKira 05/03/2020
153 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2020
154 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 03/03/2020
155 Hoàng Thị Lê 500.000 Sách Suối Thơm 03/03/2020
156 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 Sách Suối Thơm 03/03/2020
157 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/02/2020
158 Huỳnh Tuyết Sơn 500.000 Sách Suối Thơm 26/02/2020
159 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/02/2020
160 Hoàng Thanh 100.000 Sách Suối Thơm 19/02/2020
161 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2020
162 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
163 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
164 Xuân Anh - Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 14/02/2020
165 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2020
166 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2020
167 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2020
168 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2020
169 Văn Thị Ngọc Ái 500.000 KiraKira 08/02/2020
170 Kiều Thị Lê 700.000 KiraKira 07/02/2020
171 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 07/02/2020
172 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/02/2020
173 Trần Hoàng Bích Kim 100.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
174 Trần Hoàng Trúc Phương 2.400.000 Học bổng 05/02/2020
175 Nguyễn Kim Thảo Vi 1.000.000 KiraKira 05/02/2020
176 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
177 Uyen Tran 4.800.000 Học bổng 04/02/2020
178 Uyen Tran 300.000 Sách Suối Thơm 04/02/2020
179 Võ Ngọc Diệu Tịnh
10 quyển Cơ thể người
Học bổng 04/02/2020
180 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2020
181 Violetghost Pham 500.000 KiraKira 02/02/2020
182 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/02/2020
183 Nguyễn Thanh Thư 200.000 Sách Suối Thơm 31/01/2020
184 Nguyễn Chế Thùy Dung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
185 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
186 Đặng Nguyễn Đông Vy 1.200.000 KiraKira 30/01/2020
187 Đặng Nguyễn Đông Vy 300.000 Sách Suối Thơm 30/01/2020
188 Vũ Thị Thu An 500.000 KiraKira 25/01/2020
189 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2020
190 Huỳnh Anh Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
191 Đại Ngô Studio 9.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
192 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 20/01/2020
193 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/01/2020
194 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2020
195 Minh Phúc
Phiếu mua sách (5 triệu)
KiraKira 14/01/2020
196 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2020
197 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2020
198 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 KiraKira 09/01/2020
199 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/01/2020
200 Nguyễn Thị Vân Anh 9.000.000 Học bổng 09/01/2020
201 Trúc Ly & Mỹ Trinh 4.800.000 Học bổng 08/01/2020
202 Võ Hoài Sâm 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
203 Tím 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
204 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/01/2020
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org