Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Trần Lê Sơn Ý 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/01/2021
2 Đoàn Thị Thúy Hương 4.800.000 Học bổng 18/01/2021
3 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 18/01/2021
4 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/01/2021
5 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 15/01/2021
6 Huỳnh Như Ý 200.000 Sách Suối Thơm 14/01/2021
7 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
8 Phạm Ngọc 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
9 Phạm Ngọc 3.000.000 Học bổng 13/01/2021
10 Nguyễn Vũ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
11 Nguyễn Phan Minh Hà 5.316.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
12 Xuân Anh và các bạn 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2021
13 Tiến Tùng và Xuân Anh 2.400.000 Học bổng 11/01/2021
14 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2021
15 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2021
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Dương Thị Mỹ Dung 1 Di Linh 2020 - 2027
2 Hoàng Lan Anh 1 Di Linh 2020 - 2027
3 Lâm Nhật Thảo Nguyên 1 Cần Giờ 2020 - 2027
4 Lê Ngọc Pha Lê 1 Cần Giờ 2020 - 2027
5 Lưu Phương Mai 1 Cần Giờ 2020 - 2027
6 Lý Thị Ngọc Thanh 1 Cần Giờ 2020 - 2027
7 Mai Hữu Tính 1 Di Linh 2020 - 2027
8 NEVEM 5 Di Linh 2020 - 2027
9 Nguyễn Nhật Huy 1 Di Linh 2020 - 2027
10 Nguyễn Thanh Thủy 1 Cần Giờ 2020 - 2027
11 Từ Như Phương 1 Cần Giờ 2020 - 2027
12 Thanh Nhã - Tuấn Khang 2 Cần Giờ 2020 - 2027
13 Trần Hoàng Lân 1 Cần Giờ 2020 - 2027
14 Trần Thị Thu Thảo 1 Cần Giờ 2020 - 2027
15 Trương Lê Thu Thảo 1 Di Linh 2020 - 2027
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 An Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
2 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
3 Brian Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
4 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
5 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
6 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
7 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
9 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
10 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
12 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
13 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
14 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
15 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
16 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
18 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
21 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
25 Nguyễn Thị Thúy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
28 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
29 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
30 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
31 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
35 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
36 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
41 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org