Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Thao Nam Nguyen 5.000.000 KiraKira 25/11/2020
2 Lê Tuyết Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/11/2020
3 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/11/2020
4 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/11/2020
5 Nhóm Xuân Anh 360.000 KiraKira 12/11/2020
6 Nguyễn Thị Minh Hà 1.000.000 Học bổng 10/11/2020
7 NaNa 1.000.000 KiraKira 10/11/2020
8 Huỳnh Thị Thảo Lê 500.000 Học bổng 09/11/2020
9 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/11/2020
10 Vũ Mạnh Cường 1.500.000 KiraKira 09/11/2020
11 Huỳnh Vy Dung 1.000.000 KiraKira 07/11/2020
12 Quách Tố Nga
1000 cây viết
KiraKira 07/11/2020
13 Phạm Thị Kim Phượng 1.000.000 KiraKira 06/11/2020
14 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.000.000 KiraKira 06/11/2020
15 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 KiraKira 05/11/2020
16 Châu Minh Đức 2.452.000 KiraKira 05/11/2020
17 Châu Minh Đức 2.000.000 Học bổng 05/11/2020
18 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/11/2020
19 Nhóm Xuân Anh 120.000 KiraKira 04/11/2020
20 Nhóm Xuân Anh 300.000 KiraKira 03/11/2020
21 Dung Phan và các bạn 3.500.000 KiraKira 03/11/2020
22 Quỳnh Anh 2.000.000 KiraKira 03/11/2020
23 Hoàng Lan Anh 2.500.000 Học bổng 02/11/2020
24 Lê Hoàng Quế Chi và các bạn 7.500.000 KiraKira 02/11/2020
25 Mi Ly 1.000.000 KiraKira 01/11/2020
26 Quách Quế Lan 500.000 KiraKira 31/10/2020
27 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 31/10/2020
28 Ngô Khánh An 2.000.000 KiraKira 31/10/2020
29 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 1.000.000 KiraKira 30/10/2020
30 Đinh Thúy Nga 5.000.000 KiraKira 30/10/2020
31 Nguyên Hạnh 1.000.000 KiraKira 30/10/2020
32 Huỳnh Thị Hồng Nga 500.000 KiraKira 30/10/2020
33 Lê Đỗ Giáng Sinh 300.000 KiraKira 29/10/2020
34 Lê Ngọc Hương 360.000 KiraKira 29/10/2020
35 Ho Thi Dieu Phuong 120.000 KiraKira 29/10/2020
36 Nhóm sinh viên của Lii Nguyễn 2.300.000 KiraKira 29/10/2020
37 Mẹ Tre và Hương 240.000 KiraKira 29/10/2020
38 Lê Quý Điềm 1.000.000 KiraKira 28/10/2020
39 Lê Quỳnh Anh 1.000.000 KiraKira 28/10/2020
40 Gia đình Ôn Tuệ Châu 5.000.000 KiraKira 28/10/2020
41 Lê Thu Hiền 3.000.000 KiraKira 28/10/2020
42 Lê Hoàng Quế Chi và các bạn 36.000.000 KiraKira 28/10/2020
43 Hoàng Đình N 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/10/2020
44 Chị Duyên 1.899.000 KiraKira 27/10/2020
45 Trần Sơn Nghĩa 1.000.000 KiraKira 27/10/2020
46 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 2.000.000 KiraKira 27/10/2020
47 Lê Kiêm Ái 5.000.000 KiraKira 27/10/2020
48 Nguyễn Thị Phương Giang 300.000 KiraKira 27/10/2020
49 Lê Hoàng Hiệp 1.000.000 KiraKira 27/10/2020
50 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 27/10/2020
51 MiMi 1.000.000 KiraKira 27/10/2020
52 Nhóm bạn anh Lê Minh Đức
50 áo phao
KiraKira 27/10/2020
53 Dung Phan
500 bút bi
KiraKira 27/10/2020
54 Yến Nguyễn
150 bút bi
KiraKira 27/10/2020
55 Tuấn Khang & Thanh Nhã 5.000.000 KiraKira 27/10/2020
56 Tuấn Khang & Thanh Nhã
100 ba lô
KiraKira 27/10/2020
57 Tuấn Khang & Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 27/10/2020
58 Bạn đồng hành ẩn danh 400.000 KiraKira 27/10/2020
59 Đồng Văn Khang 100.000 Quỹ tự phân bổ 26/10/2020
60 Võ Thị Ngọc Hậu
410 cuốn tập
KiraKira 26/10/2020
61 Ngô Ngọc Quyên 1.000.000 KiraKira 26/10/2020
62 Nhóm sinh viên của Lii Nguyễn 20.000.000 KiraKira 26/10/2020
63 Nguyễn Thị Thu Hiền 1.000.000 KiraKira 26/10/2020
64 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 26/10/2020
65 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 26/10/2020
66 Trần Thị Linh Đoan 500.000 KiraKira 26/10/2020
67 Trần Lê Tâm Như 2.000.000 KiraKira 26/10/2020
68 Tú Đào 1.200.000 KiraKira 26/10/2020
69 Quỹ An Thiện 4.000.000 KiraKira 26/10/2020
70 Bé Harin 1.000.000 KiraKira 26/10/2020
71 Trần Thị Thu Thảo 2.400.000 Học bổng 26/10/2020
72 Ngọc Huỳnh 2.000.000 KiraKira 26/10/2020
73 Bình An 400.000 KiraKira 26/10/2020
74 Phạm Thị Thanh Thuỷ 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/10/2020
75 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 25/10/2020
76 Bích Huệ 2.000.000 KiraKira 25/10/2020
77 Phạm Minh Phúc 7.000.000 KiraKira 25/10/2020
78 Nguyễn Ánh Minh 500.000 KiraKira 25/10/2020
79 Lê Huỳnh Hiếu 1.000.000 KiraKira 25/10/2020
80 Ngô Chương Thư 800.000 KiraKira 25/10/2020
81 Nam Quốc - Tường Vy
6 sim 4G
Học bổng 24/10/2020
82 Nguyễn Thị Ngân Khánh
1 laptop
Học bổng 24/10/2020
83 Bảo Ngọc 1.000.000 KiraKira 24/10/2020
84 Bạn đồng hành ẩn danh 580.000 KiraKira 24/10/2020
85 Lê Thu Hiền 120.000 KiraKira 23/10/2020
86 Nguyễn Ánh Hồng 1.000.000 KiraKira 22/10/2020
87 Trang Anne 3.200.000 KiraKira 22/10/2020
88 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 22/10/2020
89 Phan Thúy Quyên 500.000 KiraKira 22/10/2020
90 Lê Thị Khánh Hiền 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 21/10/2020
91 Hồ Đăng Khoa 500.000 KiraKira 21/10/2020
92 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/10/2020
93 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 21/10/2020
94 Nguyễn Xuân Hồng 1.000.000 KiraKira 21/10/2020
95 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 KiraKira 21/10/2020
96 Nguyễn Phan Minh Hà 3.260.000 KiraKira 21/10/2020
97 Thu Huệ 500.000 KiraKira 21/10/2020
98 Đinh Thị Hoa 500.000 KiraKira 21/10/2020
99 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 21/10/2020
100 Trịnh Lê Phương Thảo & Hậu Nguyen, Kiệt Phún 1.000.000 Học bổng 21/10/2020
101 Trịnh Lê Phương Thảo & Hậu Nguyen, Kiệt Phún 3.612.000 KiraKira 21/10/2020
102 Nguyễn Thị Kim Thoa 1.000.000 Sách Suối Thơm 20/10/2020
103 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 2.000.000 Học bổng 20/10/2020
104 Nhat Truong 500.000 KiraKira 20/10/2020
105 Huỳnh Quang Nhật & Nâu Nâu 3.500.000 KiraKira 20/10/2020
106 Hoàng Trần Đại Việt 1.000.000 KiraKira 20/10/2020
107 Trương Hoàng My Nhi 100.000 KiraKira 20/10/2020
108 Nguyễn Vũ Xuân Tùng 500.000 KiraKira 20/10/2020
109 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 20/10/2020
110 Trần Thị Bích Phi 2.500.000 KiraKira 20/10/2020
111 Hồ Huy Sơn 500.000 KiraKira 20/10/2020
112 Trần Lan Hương 2.000.000 KiraKira 20/10/2020
113 Gia đình Trinh Trần 2.000.000 KiraKira 20/10/2020
114 Trần Thị Thủy Tiên 500.000 KiraKira 20/10/2020
115 Vũ Hằng 2.000.000 KiraKira 20/10/2020
116 Nguyễn Lê Nha Trang 1.000.000 KiraKira 20/10/2020
117 Phạm Minh Phúc 3.000.000 KiraKira 20/10/2020
118 Lê Thị Kiều Viễn 500.000 KiraKira 20/10/2020
119 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 KiraKira 20/10/2020
120 Nguyễn Như Quỳnh Anh 500.000 KiraKira 20/10/2020
121 Yến Linh 3.000.000 KiraKira 20/10/2020
122 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 19/10/2020
123 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
124 Chị N 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
125 Phạm Tường Vi 300.000 KiraKira 19/10/2020
126 Hà Thị Thủy Tú 500.000 KiraKira 19/10/2020
127 An Thiện Foundation 5.000.000 KiraKira 19/10/2020
128 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
129 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
130 Nguyễn Thanh Loan 500.000 KiraKira 19/10/2020
131 Đào Thị Xuân Anh 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
132 Trần Ngọc Nhung 500.000 KiraKira 19/10/2020
133 Minh Phúc 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
134 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 19/10/2020
135 Trần Thanh Xuân 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
136 Phạm Thị Tú Quyên 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
137 Nguyễn Dương Hiếu 500.000 KiraKira 19/10/2020
138 Châu Trần Phương Chi 500.000 KiraKira 19/10/2020
139 Hải Miên 2.000.000 KiraKira 19/10/2020
140 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 3.000.000 KiraKira 19/10/2020
141 Trần Thiên Phúc 500.000 KiraKira 19/10/2020
142 Hồ Minh Thuỷ 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
143 Nguyễn Thị Thanh Vân 500.000 KiraKira 19/10/2020
144 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
145 Trương Nguyễn Thu Hà 3.000.000 KiraKira 19/10/2020
146 Huỳnh Tuyết Sương 800.000 KiraKira 19/10/2020
147 Hoàng Cẩm Thanh 200.000 KiraKira 19/10/2020
148 Nguyễn Như Thảo 1.000.000 KiraKira 19/10/2020
149 Nguyễn Khắc Ngọc Phượng Châu 200.000 KiraKira 19/10/2020
150 Phạm Thuỳ Dương 500.000 KiraKira 19/10/2020
151 Phạm Thụy Hoàng My 500.000 KiraKira 19/10/2020
152 HGiang 200.000 Quỹ tự phân bổ 18/10/2020
153 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 15/10/2020
154 Dương Thị Mỹ Dung 4.800.000 Học bổng 15/10/2020
155 Nguyễn Thị Minh Hà 1.000.000 Học bổng 14/10/2020
156 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 14/10/2020
157 Vũ Minh Tiến 1.000.000 Học bổng 14/10/2020
158 Trần Hoàng Lân 2.400.000 Học bổng 14/10/2020
159 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2020
160 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/10/2020
161 Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 4.800.000 Học bổng 12/10/2020
162 Trương Ngọc Hạnh 1.000.000 Học bổng 07/10/2020
163 Phan Hồng Đức 500.000 Học bổng 07/10/2020
164 Minh Việt Academy 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/10/2020
165 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Học bổng 06/10/2020
166 Võ Diệu Thanh 2.000.000 Học bổng 06/10/2020
167 Đinh Thúy Hồng 500.000 Học bổng 06/10/2020
168 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 2.700.000 Học bổng 06/10/2020
169 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2020
170 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 03/10/2020
171 Công ty Ngọc Điền 10.000.000 Học bổng 02/10/2020
172 Trương Lê Thu Thảo 4.800.000 Học bổng 29/09/2020
173 Mai Hữu Tính 4.800.000 Học bổng 29/09/2020
174 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/09/2020
175 Thuy Ngo - Ninh Truong 2.500.000 Quỹ tự phân bổ 25/09/2020
176 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 24/09/2020
177 Lê Ngọc Pha Lê 4.800.000 Học bổng 24/09/2020
178 Trương Ngọc Thảo Nguyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/09/2020
179 Từ Như Phương 4.800.000 Học bổng 20/09/2020
180 Lý Thị Ngọc Thanh 4.800.000 Học bổng 20/09/2020
181 Vương Trí Nhàn 40.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/09/2020
182 Nguyễn Văn Đấu 600.000 KiraKira 19/09/2020
183 Hoàng Thị Lê 500.000 Sách Suối Thơm 15/09/2020
184 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/09/2020
185 Antonio Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 14/09/2020
186 Trần Thị Như Ý 3.000.000 Học bổng 13/09/2020
187 Trần Nhật & Huỳnh Đài 3.000.000 Học bổng 13/09/2020
188 Quỳnh Như 6.000.000 Học bổng 13/09/2020
189 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
190 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
191 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
192 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
193 Trần Thị Thúy Anh 9.600.000 Học bổng 13/09/2020
194 Trần Thị Thanh Nga 9.600.000 Học bổng 13/09/2020
195 Bui Brian Phuc 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
196 Bui An Nha 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
197 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/09/2020
198 Trần Hoàng Bích Kim 200.000 Sách Suối Thơm 11/09/2020
199 Vũ Hoàng Lê Chuyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/09/2020
200 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 11/09/2020
201 Trần Lương Công Khanh 500.000 Sách Suối Thơm 11/09/2020
202 Tran Huynh Thai Duong 200.000 Quỹ tự phân bổ 09/09/2020
203 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.000.000 Học bổng 08/09/2020
204 Tạ Thái Hà 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/09/2020
205 Ngô Đình Bảo Vi 6.000.000 Học bổng 07/09/2020
206 Nguyễn Kim Khánh 7.000.000 Học bổng 05/09/2020
207 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 04/09/2020
208 Trần Vũ Sâm Ngân 2.000.000 Sách Suối Thơm 04/09/2020
209 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/09/2020
210 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 04/09/2020
211 Xuân Anh & Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 03/09/2020
212 Lê Hồ Thúy Dương 700.000 KiraKira 01/09/2020
213 Thanh Thủy & Quốc Chí 4.800.000 Học bổng 01/09/2020
214 Thanh Thủy & Quốc Chí 200.000 Sách Suối Thơm 01/09/2020
215 Vũ Thanh Nguyên 4.800.000 Học bổng 29/08/2020
216 Nguyễn Thu Hương 4.800.000 Học bổng 28/08/2020
217 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 Sách Suối Thơm 28/08/2020
218 Văn Thị Hạnh Thủy 200.000 Sách Suối Thơm 26/08/2020
219 Trương Ngọc Thảo Nguyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/08/2020
220 Bạn đồng hành ẩn danh 800.000 KiraKira 23/08/2020
221 Châu Dương Quang 3.000.000 KiraKira 22/08/2020
222 Đoàn Lê Giang 500.000 Sách Suối Thơm 22/08/2020
223 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/08/2020
224 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 19/08/2020
225 Nguyễn Thanh Loan 4.800.000 Học bổng 17/08/2020
226 Lê Quốc Vinh Em 6.000.000 Học bổng 17/08/2020
227 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/08/2020
228 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 Sách Suối Thơm 15/08/2020
229 Phan Minh Hương 11.530.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2020
230 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2020
231 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 13/08/2020
232 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/08/2020
233 Hà Thị Thanh Hương 4.000.000 Học bổng 12/08/2020
234 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 12/08/2020
235 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/08/2020
236 Hứa Tiểu Linh 6.000.000 Học bổng 12/08/2020
237 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Học bổng 12/08/2020
238 Phạm Hoàng Trúc Phương 2.400.000 Học bổng 11/08/2020
239 Huỳnh Hải Yến 7.000.000 Học bổng 10/08/2020
240 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/08/2020
241 Vũ Thục Uyên 4.800.000 Học bổng 09/08/2020
242 Hoàng Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/08/2020
243 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/08/2020
244 Trần Lê Sơn Châu 5.000.000 Học bổng 07/08/2020
245 Công ty SX & TT Nội Thất ELIP
10 bàn học
Học bổng 07/08/2020
246 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 06/08/2020
247 Vu Le Ha 4.800.000 Học bổng 03/08/2020
248 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/08/2020
249 Trần Lan Hương 4.800.000 Học bổng 03/08/2020
250 Trần Thị Bích Phi 4.800.000 Học bổng 03/08/2020
251 Thai Duong Huynh Tran 140.751 KiraKira 03/08/2020
252 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 02/08/2020
253 Trần Thị Ngọc Trinh 10.600.000 Học bổng 02/08/2020
254 Hồ Mỹ Hậu
100 USD
Quỹ tự phân bổ 02/08/2020
255 Nguyễn Văn Dũng 1.400.000 KiraKira 01/08/2020
256 Nguyễn Văn Dũng
1 thùng báo nhi đồng
KiraKira 01/08/2020
257 Nguyễn Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/07/2020
258 Phạm Thị Tú Quyên 1.000.000 KiraKira 31/07/2020
259 Nguyễn Hồng Nga
65 ba lô
KiraKira 30/07/2020
260 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 30/07/2020
261 Yến Lê 250.000 Sách Suối Thơm 28/07/2020
262 Thúy Nga 10.000.000 KiraKira 27/07/2020
263 Bành Trần Trúc Quỳnh 19.200.000 Học bổng 24/07/2020
264 Nguyễn Thị Mận 500.000 KiraKira 23/07/2020
265 Bùi Thị Kim Linh 1.000.000 KiraKira 23/07/2020
266 Huỳnh Hải Yến 10.000.000 Học bổng 22/07/2020
267 Công ty Ngọc Điền
400 quyển tập
KiraKira 22/07/2020
268 Lê Ngọc Thảo 500.000 KiraKira 21/07/2020
269 Lê Minh Đức: đêm nhạc & bạn 49.570.000 KiraKira 21/07/2020
270 Lê Thu Hiền 10.800.000 Học bổng 21/07/2020
271 Đỗ Hiếu Thảo 200.000 Quỹ tự phân bổ 20/07/2020
272 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 20/07/2020
273 Võ Ngọc Diệu Tịnh
1 thùng sách
KiraKira 19/07/2020
274 Anh Khang & Chị Nhã
115 ba lô
KiraKira 19/07/2020
275 Võ Thị Thanh Xuân 600.000 KiraKira 18/07/2020
276 Ngô Khánh An 6.000.000 KiraKira 18/07/2020
277 Lê Ngọc Hoàng Vy 4.800.000 Học bổng 17/07/2020
278 Nguyễn Bội Thúy 2.000.000 KiraKira 17/07/2020
279 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/07/2020
280 Hoàng Đình Nam 2.300.000 Quỹ tự phân bổ 15/07/2020
281 Huỳnh Tuyết Hân 2.300.000 KiraKira 15/07/2020
282 Công ty QueenTours (Úc) 13.000.000 Học bổng 15/07/2020
283 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 14/07/2020
284 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/07/2020
285 Trần Lê Tâm Như 700.000 KiraKira 13/07/2020
286 Trần Lê Tâm Như 300.000 Sách Suối Thơm 13/07/2020
287 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/07/2020
288 Trịnh Thị Mai Linh 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/07/2020
289 Chị Như Ý & Quỹ An Thiện 7.000.000 KiraKira 10/07/2020
290 Khổng Loan 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/07/2020
291 Thục Khanh 1.000.000 KiraKira 10/07/2020
292 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 10/07/2020
293 Văn Quý Ngọc Ái 600.000 KiraKira 10/07/2020
294 Trần Minh Trí 13.000.000 KiraKira 09/07/2020
295 Huỳnh Vy Dung 1.200.000 KiraKira 09/07/2020
296 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/07/2020
297 Ý Phương 500.000 KiraKira 08/07/2020
298 Nguyễn Thị Thảo 3.900.000 KiraKira 08/07/2020
299 Nguyễn Thị Thảo 100.000 Sách Suối Thơm 08/07/2020
300 Hồ Huy Sơn 1.500.000 KiraKira 08/07/2020
301 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 300.000 Quỹ tự phân bổ 08/07/2020
302 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 08/07/2020
303 Đặng Thị Thắm 3.000.000 KiraKira 08/07/2020
304 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 07/07/2020
305 Trần Hoàng Quyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2020
306 Nguyen Diem 200.000 KiraKira 07/07/2020
307 Bui Hanh 1.200.000 KiraKira 07/07/2020
308 Nguyen Hung 300.000 KiraKira 07/07/2020
309 Nguyen Huong 200.000 KiraKira 07/07/2020
310 Doan Hieu 100.000 KiraKira 07/07/2020
311 Dang Loan 300.000 KiraKira 07/07/2020
312 Lam Mai 200.000 KiraKira 07/07/2020
313 Le Mai 200.000 KiraKira 07/07/2020
314 Nguyen Nhung 500.000 KiraKira 07/07/2020
315 Le Thanh 1.000.000 KiraKira 07/07/2020
316 Le Kim Thanh 500.000 KiraKira 07/07/2020
317 Le Tien 100.000 KiraKira 07/07/2020
318 Le Truc 500.000 KiraKira 07/07/2020
319 Pham Uyen 500.000 KiraKira 07/07/2020
320 Luu Yen 300.000 KiraKira 07/07/2020
321 Tran Ngoc 100.000 KiraKira 07/07/2020
322 Nguyen Nha Phuong 1.300.000 KiraKira 07/07/2020
323 Nguyen Xuan Dung 3.000.000 KiraKira 07/07/2020
324 Liên Tâm 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
325 Paul Nguyễn 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
326 Hau Nguyen 1.000.000 KiraKira 06/07/2020
327 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
328 Thanh H 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
329 Phan Thúy Quyên 500.000 KiraKira 06/07/2020
330 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 Sách Suối Thơm 05/07/2020
331 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2020
332 Huỳnh Như Ý 600.000 Sách Suối Thơm 01/07/2020
333 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2020
334 Tăng Song Nam 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2020
335 Công ty Ngọc Điền 10.000.000 Học bổng 30/06/2020
336 Võ Đức Mộng 100.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2020
337 Dương Thị Mỹ Dung 1.200.000 KiraKira 26/06/2020
338 Hồ Đăng Khoa 200.000 Quỹ tự phân bổ 26/06/2020
339 Đỗ Thị Thanh Lan 1.200.000 KiraKira 26/06/2020
340 Hương EU 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/06/2020
341 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Sách Suối Thơm 23/06/2020
342 Dung Dao Aust 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
343 Thanh Nga 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
344 Hồng Châu 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
345 Kim Cương 20.000.000 KiraKira 23/06/2020
346 Vân 5.000.000 KiraKira 23/06/2020
347 Tâm An 1.000.000 KiraKira 23/06/2020
348 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 23/06/2020
349 Nguyễn Ánh Hồng 700.000 KiraKira 23/06/2020
350 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2020
351 Bạn đồng hành ẩn danh 380.000 KiraKira 21/06/2020
352 Trần Phạm Thanh Hoa 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/06/2020
353 Đinh Thúy Nga 3.500.000 KiraKira 17/06/2020
354 Võ Dao Chi 300.000 Sách Suối Thơm 16/06/2020
355 Bạn đồng hành ẩn danh 180.000 KiraKira 16/06/2020
356 Phạm Thị Y Uyên 500.000 KiraKira 16/06/2020
357 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 15/06/2020
358 Hương Giang 600.000 KiraKira 15/06/2020
359 Đặng Thanh Nhân 1.200.000 KiraKira 14/06/2020
360 Trần Minh Chuyên 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/06/2020
361 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/06/2020
362 Trần Thị Thúy Oanh 500.000 KiraKira 12/06/2020
363 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/06/2020
364 Phạm Thụy Hoàng My 600.000 KiraKira 12/06/2020
365 Ôn Thiện Thắng
300 USD
KiraKira 10/06/2020
366 Ôn Tuấn Long
300 USD
KiraKira 10/06/2020
367 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2020
368 Hoàng Nhật Hà 1.300.000 KiraKira 09/06/2020
369 Bích Ngọc và bạn 500.000 KiraKira 09/06/2020
370 Bành Trần Trúc Quỳnh 700.000 KiraKira 07/06/2020
371 Bành Trần Trúc Quỳnh 1.000.000 Sách Suối Thơm 07/06/2020
372 Bành Trần Trúc Quỳnh 4.000.000 KiraKira 07/06/2020
373 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2020
374 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2020
375 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2020
376 Bạn đồng hành ẩn danh 1.900.000 KiraKira 05/06/2020
377 Thu Huệ 600.000 KiraKira 05/06/2020
378 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
379 Trần Phan Thanh Huyền 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
380 Phạm Minh Phúc 3.200.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
381 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 04/06/2020
382 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 04/06/2020
383 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/06/2020
384 Trịnh Thị Cẩm 1.400.000 KiraKira 01/06/2020
385 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 01/06/2020
386 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 01/06/2020
387 Hoang Hai Thuy 700.000 KiraKira 01/06/2020
388 Nguyễn Ngọc Thiên Kim
200 nón
KiraKira 01/06/2020
389 Vũ Kiều Linh 1.300.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2020
390 Bích Huệ 1.200.000 KiraKira 31/05/2020
391 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 31/05/2020
392 Ngô Hồng 200.000 Quỹ tự phân bổ 30/05/2020
393 Lâm Vũ Thao 500.000 Sách Suối Thơm 30/05/2020
394 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 KiraKira 30/05/2020
395 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 30/05/2020
396 Cao Ve 500.000 KiraKira 30/05/2020
397 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2020
398 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2020
399 Thai Duong Huynh Tran 100.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
400 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
401 Nguyễn Thi Thu Hiền 1.000.000 KiraKira 28/05/2020
402 Lê Ngọc Pha Lê 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
403 Tạ Thanh Lan 1.400.000 KiraKira 26/05/2020
404 Trần Thanh Trực 2.600.000 KiraKira 26/05/2020
405 Trương Thị Thùy Anh 2.000.000 KiraKira 25/05/2020
406 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 25/05/2020
407 Vũ Duy Thức 10.700.000 Quỹ tự phân bổ 25/05/2020
408 Trần Thị Ngọc Trinh 2.000.000 KiraKira 24/05/2020
409 Nguyễn Thuỵ Thảo Nguyên 2.000.000 KiraKira 24/05/2020
410 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Học bổng 24/05/2020
411 Đỗ Hồng Ngọc 2.000.000 Sách Suối Thơm 24/05/2020
412 Huỳnh Thị Huệ 700.000 KiraKira 23/05/2020
413 Huỳnh Tuyết Sương 1.800.000 KiraKira 23/05/2020
414 Lê Tuyết Thanh 600.000 KiraKira 22/05/2020
415 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 22/05/2020
416 Lê Hoàng Hiệp 1.000.000 KiraKira 22/05/2020
417 NPT 2.500.000 KiraKira 20/05/2020
418 Nguyên Hạnh 500.000 KiraKira 20/05/2020
419 Ngô Thị Ánh Nguyệt 700.000 KiraKira 20/05/2020
420 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.400.000 KiraKira 20/05/2020
421 Bùi Trần Ca Dao 300.000 KiraKira 19/05/2020
422 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 19/05/2020
423 Trinh Le 700.000 KiraKira 18/05/2020
424 Hà Thái Hiền 300.000 KiraKira 18/05/2020
425 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 18/05/2020
426 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 18/05/2020
427 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 KiraKira 18/05/2020
428 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 18/05/2020
429 Đinh Thanh Thành 1.300.000 KiraKira 18/05/2020
430 Dương Thị Thu Loan 100.000 Sách Suối Thơm 18/05/2020
431 Đặng Nguyễn Đông Vy 1.900.000 KiraKira 18/05/2020
432 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 18/05/2020
433 Đào Mai Lê 2.000.000 KiraKira 18/05/2020
434 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/05/2020
435 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2020
436 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2020
437 Huỳnh Thị Thảo Lê 500.000 Học bổng 11/05/2020
438 Nguyễn Văn Đấu 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/05/2020
439 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Học bổng 05/05/2020
440 Hồ Thị Vui 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2020
441 Việt Linh
1 thùng sách
KiraKira 05/05/2020
442 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 04/05/2020
443 Châu Dương Quang 1.000.000 KiraKira 03/05/2020
444 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2020
445 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2020
446 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 24/04/2020
447 Lê Kiêm Ái 5.000.000 Học bổng 23/04/2020
448 Trần Ngọc Nhung 3.000.000 Học bổng 21/04/2020
449 Trần Thị Như Ý 16.000.000 Học bổng 21/04/2020
450 Chon_Chan 500.000 KiraKira 21/04/2020
451 Mẹ con Bo Gau 500.000 Sách Suối Thơm 21/04/2020
452 Vũ Minh Tiến 1.000.000 Học bổng 20/04/2020
453 Uyên Nguyễn 300.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2020
454 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/04/2020
455 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2020
456 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2020
457 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Học bổng 10/04/2020
458 Bạn đồng hành ẩn danh 2.100.000 KiraKira 10/04/2020
459 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 09/04/2020
460 Quỹ Gia Đình Nhân Ái 2.000.000 Học bổng 08/04/2020
461 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2020
462 Đào Thị Xuân Anh 600.000 Học bổng 07/04/2020
463 Huỳnh Thúy Phương 8.324.000 KiraKira 03/04/2020
464 Bác Vương Trí Nhàn & Hoàng Yến 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2020
465 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 25/03/2020
466 Công ty VH TT Sống
20 cuốn sách
Học bổng 25/03/2020
467 Bột - Gạo - Nếp - Bùm 2.000.000 Sách Suối Thơm 24/03/2020
468 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 20/03/2020
469 Harin 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/03/2020
470 Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 4.800.000 Học bổng 16/03/2020
471 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2020
472 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/03/2020
473 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2020
474 Hoàng Cẩm Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 11/03/2020
475 Nguyễn Hiền Đức 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
476 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
477 Hoàng Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
478 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2020
479 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2020
480 Nguyễn Thị Hoa 100.000 Sách Suối Thơm 05/03/2020
481 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 05/03/2020
482 Nguyễn Thị Hồng Quyên 800.000 Sách Suối Thơm 05/03/2020
483 Nguyễn Thị Hồng Quyên 800.000 KiraKira 05/03/2020
484 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2020
485 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 03/03/2020
486 Hoàng Thị Lê 500.000 Sách Suối Thơm 03/03/2020
487 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 Sách Suối Thơm 03/03/2020
488 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/02/2020
489 Huỳnh Tuyết Sơn 500.000 Sách Suối Thơm 26/02/2020
490 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/02/2020
491 Hoàng Thanh 100.000 Sách Suối Thơm 19/02/2020
492 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2020
493 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
494 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
495 Xuân Anh - Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 14/02/2020
496 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2020
497 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2020
498 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2020
499 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2020
500 Văn Thị Ngọc Ái 500.000 KiraKira 08/02/2020
501 Kiều Thị Lê 700.000 KiraKira 07/02/2020
502 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 07/02/2020
503 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/02/2020
504 Trần Hoàng Bích Kim 100.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
505 Trần Hoàng Trúc Phương 2.400.000 Học bổng 05/02/2020
506 Nguyễn Kim Thảo Vi 1.000.000 KiraKira 05/02/2020
507 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
508 Uyen Tran 4.800.000 Học bổng 04/02/2020
509 Uyen Tran 300.000 Sách Suối Thơm 04/02/2020
510 Võ Ngọc Diệu Tịnh
10 quyển Cơ thể người
Học bổng 04/02/2020
511 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2020
512 Violetghost Pham 500.000 KiraKira 02/02/2020
513 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/02/2020
514 Nguyễn Thanh Thư 200.000 Sách Suối Thơm 31/01/2020
515 Nguyễn Chế Thùy Dung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
516 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
517 Đặng Nguyễn Đông Vy 1.200.000 KiraKira 30/01/2020
518 Đặng Nguyễn Đông Vy 300.000 Sách Suối Thơm 30/01/2020
519 Vũ Thị Thu An 500.000 KiraKira 25/01/2020
520 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2020
521 Huỳnh Anh Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
522 Đại Ngô Studio 9.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
523 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 20/01/2020
524 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/01/2020
525 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2020
526 Minh Phúc
Phiếu mua sách (5 triệu)
KiraKira 14/01/2020
527 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2020
528 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2020
529 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 KiraKira 09/01/2020
530 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/01/2020
531 Nguyễn Thị Vân Anh 9.000.000 Học bổng 09/01/2020
532 Trúc Ly & Mỹ Trinh 4.800.000 Học bổng 08/01/2020
533 Võ Hoài Sâm 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
534 Tím 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
535 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/01/2020
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Dương Thị Mỹ Dung 1 Di Linh 2020 - 2027
2 Hoàng Lan Anh 1 Di Linh 2020 - 2027
3 Lâm Nhật Thảo Nguyên 1 Cần Giờ 2020 - 2027
4 Lê Ngọc Pha Lê 1 Cần Giờ 2020 - 2027
5 Lưu Phương Mai 1 Cần Giờ 2020 - 2027
6 Lý Thị Ngọc Thanh 1 Cần Giờ 2020 - 2027
7 Mai Hữu Tính 1 Di Linh 2020 - 2027
8 NEVEM 5 Di Linh 2020 - 2027
9 Nguyễn Nhật Huy 1 Di Linh 2020 - 2027
10 Nguyễn Thanh Thủy 1 Cần Giờ 2020 - 2027
11 Từ Như Phương 1 Cần Giờ 2020 - 2027
12 Thanh Nhã - Tuấn Khang 2 Cần Giờ 2020 - 2027
13 Trần Hoàng Lân 1 Cần Giờ 2020 - 2027
14 Trần Thị Thu Thảo 1 Cần Giờ 2020 - 2027
15 Trương Lê Thu Thảo 1 Di Linh 2020 - 2027
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 An Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
2 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
3 Brian Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
4 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
5 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
6 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
7 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
9 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
10 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
12 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
13 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
14 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
15 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
16 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
18 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
21 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
25 Nguyễn Thị Thúy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
28 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
29 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
30 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
31 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
35 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
36 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
41 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org