Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Lê Quốc Vinh Em 3.000.000 Học bổng 08/06/2023
2 Phạm Tự Trọng 4.800.000 Học bổng 08/06/2023
3 Từ Như Phương 14.400.000 Học bổng 08/06/2023
4 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 08/06/2023
5 Diana Dang 4.542.000 KiraKira 08/06/2023
6 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 07/06/2023
7 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 07/06/2023
8 Bé Gạo 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2023
9 Trương Thị Trúc Giang 100.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2023
10 Lâm Thị Ngọc Tú 3.200.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2023
11 Vũ Hoàng Nhật Quyên 4.800.000 Học bổng 05/06/2023
12 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2023
13 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 05/06/2023
14 Lucy Thai 600.000 KiraKira 04/06/2023
15 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2023
16 Anh 500.000 Học bổng 04/06/2023
17 Nguyễn Phan Minh Hà 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/06/2023
18 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 01/06/2023
19 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2023
20 Hoàng Quyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2023
21 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/05/2023
22 Treasure 500.000 Quỹ tự phân bổ 25/05/2023
23 Nguyễn Thị Cẩm Tú 4.800.000 Học bổng 24/05/2023
24 Ngô Thị Xuân Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2023
25 Tom Bonoma 227.162.500 KiraKira 20/05/2023
26 Cô Tâm Lê và các bạn 7.000.000 KiraKira 20/05/2023
27 Tâm Như 150.000 Sách Suối Thơm 20/05/2023
28 Nguyễn Hồng Ngọc 100.000 KiraKira 17/05/2023
29 Nguyễn Phúc Thọ 3.000.000 KiraKira 17/05/2023
30 Nguyễn Hoàng Hiệp 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/05/2023
31 Ricardo Dazinger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2023
32 Trần Hồng Vân 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/05/2023
33 Phong Lan C14 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/05/2023
34 Trương Thị Như Ngọc 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2023
35 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2023
36 Lê Thị Phương Thảo 200.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2023
37 Trần Lê Sơn Châu 5.000.000 Học bổng 11/05/2023
38 Ba Harin 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2023
39 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 09/05/2023
40 3 con cá 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/05/2023
41 Anh 500.000 KiraKira 08/05/2023
42 Anh 500.000 Học bổng 08/05/2023
43 Bạn đồng hành ẩn danh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 08/05/2023
44 Tâm Đan 2.600.000 KiraKira 07/05/2023
45 Han Huynh 2.350.000 KiraKira 07/05/2023
46 Dương Vân Thiên 7.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2023
47 Hoàng Quốc Huy 3.000.000 KiraKira 05/05/2023
48 Cô Tâm Lê và các bạn
5 xe đạp + 300 cuốn tập + 500 cây bút chì + 450 cây bút bi + 260 cục tẩy
KiraKira 05/05/2023
49 Anh Tuấn Khang - chị Thanh Nhã
200 ba lô
Quỹ tự phân bổ 05/05/2023
50 Lê Phưong 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
51 Tomat Susu 1.200.000 KiraKira 03/05/2023
52 Võ Thị Doãn Phương 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
53 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
54 Võ Thanh Nhiên 700.000 KiraKira 03/05/2023
55 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
56 Vũ Thị Thuỳ Hạnh 100.000 KiraKira 02/05/2023
57 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 KiraKira 02/05/2023
58 Trần Vương Thuấn và các bạn 27.000.000 KiraKira 02/05/2023
59 Quách Thị Thanh Thảo 100.000 Quỹ tự phân bổ 02/05/2023
60 Trần Châu Ngọc Linh 600.000 KiraKira 01/05/2023
61 Phan Hoài Thương 700.000 Quỹ tự phân bổ 30/04/2023
62 Lê Hiền 708.000 KiraKira 30/04/2023
63 Tạ Hồng My 50.000 Quỹ tự phân bổ 30/04/2023
64 Nguyễn Phạm Phước An 50.000 Quỹ tự phân bổ 30/04/2023
65 Hồ Huy Sơn 500.000 KiraKira 30/04/2023
66 Minh 2.100.000 KiraKira 30/04/2023
67 Ngô Thị Kiều Oanh 500.000 KiraKira 29/04/2023
68 Đặng Ngọc Kim Ngân 1.200.000 KiraKira 29/04/2023
69 ChonChan 500.000 KiraKira 29/04/2023
70 Hoàng Thị Cẩm Nhung 100.000 Sách Suối Thơm 29/04/2023
71 Lê Hoàng Hiệp 900.000 KiraKira 29/04/2023
72 Võ Thị Thùy Trang 200.000 KiraKira 29/04/2023
73 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 29/04/2023
74 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2023
75 Nguyễn Thanh Trúc 50.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2023
76 Trần Vũ Phương Linh 200.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2023
77 Nguyễn Phúc Hoàng Anh 700.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2023
78 Linh Thoại + Kỳ An 2.000.000 KiraKira 28/04/2023
79 Nguyễn Thành Lợi 100.000 KiraKira 28/04/2023
80 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 KiraKira 28/04/2023
81 Lê Thị Ngọc Nga 20.000.000 KiraKira 28/04/2023
82 Hong An 500.000 KiraKira 28/04/2023
83 Do Quynh Hien 500.000 KiraKira 28/04/2023
84 Nguyen Thi Cam 500.000 KiraKira 28/04/2023
85 Trần Thị Ngọc Hảo 100.000 KiraKira 28/04/2023
86 Bùi Trần Minh Giao 200.000 KiraKira 28/04/2023
87 Trang Cao 600.000 KiraKira 27/04/2023
88 Phạm Thị Thanh Thảo 700.000 KiraKira 27/04/2023
89 Lê Bảo Trân 3.200.000 KiraKira 27/04/2023
90 Nguyễn Phương Thảo 2.000.000 KiraKira 27/04/2023
91 Phương Lương 600.000 KiraKira 27/04/2023
92 Nhâm Hồng Anh 600.000 KiraKira 27/04/2023
93 Trần Thi Lan Anh 500.000 Sách Suối Thơm 27/04/2023
94 Trương Nguyễn Lan Chi 500.000 KiraKira 27/04/2023
95 Nguyet Tran 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
96 Nguyen Thi Yen 300.000 KiraKira 27/04/2023
97 Nguyễn Lan Anh 150.000 KiraKira 27/04/2023
98 Nguyễn Thị Hương Giang 500.000 KiraKira 27/04/2023
99 Nguyễn Ngọc Điệp 300.000 Sách Suối Thơm 27/04/2023
100 Quỹ An Thiện 11.000.000 KiraKira 27/04/2023
101 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
102 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 27/04/2023
103 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
104 Trần Thị Linh Đoan 600.000 KiraKira 27/04/2023
105 Trần Gia Tiến 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
106 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
107 Phạm Tự Trọng 2.000.000 KiraKira 27/04/2023
108 Cô Tâm Lê 3.500.000 KiraKira 27/04/2023
109 Lê Tuyết Nhung 500.000 KiraKira 27/04/2023
110 Trang 100.000 KiraKira 27/04/2023
111 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2023
112 Ngọc Uyển 3.500.000 KiraKira 27/04/2023
113 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2023
114 Trần Thi Lan Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2023
115 Ngô Thu Huyền 200.000 KiraKira 27/04/2023
116 Hương 100.000 KiraKira 27/04/2023
117 Trần Cẩm Uyên 700.000 KiraKira 27/04/2023
118 Nguyễn Thị Hương Giang 500.000 KiraKira 27/04/2023
119 Phạm Minh Phúc 2.600.000 KiraKira 26/04/2023
120 Nguyễn Kiều Minh
250 quyển truyện
KiraKira 25/04/2023
121 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 25/04/2023
122 Nguyễn Thị Ánh Hồng 600.000 KiraKira 25/04/2023
123 Le Doan Hieu 2.500.000 KiraKira 25/04/2023
124 Dang Lac Diep 600.000 KiraKira 24/04/2023
125 Hoàng Đình Nam 300.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2023
126 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/04/2023
127 Nguyễn Hà Phượng Quyên 600.000 KiraKira 22/04/2023
128 Mỹ Trinh 3.000.000 KiraKira 22/04/2023
129 Sabrina Pham 1.000.000 KiraKira 21/04/2023
130 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 KiraKira 21/04/2023
131 Phạm Ngọc Minh Tuyền 500.000 KiraKira 20/04/2023
132 Trịnh Thảo 7.014.900 Học bổng 20/04/2023
133 Quỳnh Giao 700.000 KiraKira 17/04/2023
134 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 17/04/2023
135 Phạm Hồng Quyên 700.000 KiraKira 16/04/2023
136 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2023
137 Ngô Khánh An 6.000.000 KiraKira 16/04/2023
138 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2023
139 Huỳnh Tuyết Sương 1.300.000 KiraKira 15/04/2023
140 Kim Pham 7.080.000 KiraKira 14/04/2023
141 Trịnh Hoài My 500.000 KiraKira 14/04/2023
142 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 14/04/2023
143 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 KiraKira 14/04/2023
144 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 13/04/2023
145 Nguyễn Thị Phương Thảo 600.000 KiraKira 13/04/2023
146 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 13/04/2023
147 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 12/04/2023
148 Trần Thị Mai Hương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2023
149 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 12/04/2023
150 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2023
151 Linh Tran 3.000.000 KiraKira 11/04/2023
152 Monique K Nguyen 7.080.000 KiraKira 11/04/2023
153 Trần Thị Ngọc Thủy 600.000 KiraKira 11/04/2023
154 Trương Thị Như Ngọc 100.000 Sách Suối Thơm 10/04/2023
155 Anh 500.000 Học bổng 10/04/2023
156 Anh 500.000 KiraKira 10/04/2023
157 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2023
158 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2023
159 Lương Cơ Phú 20.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2023
160 Ôn Tuệ Châu & Ôn Tuấn Long 3.000.000 KiraKira 06/04/2023
161 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 06/04/2023
162 Hồ Đăng Khoa 100.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2023
163 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2023
164 Hiền Nguyễn Thu 700.000 Quỹ tự phân bổ 04/04/2023
165 Đoàn Thị Thúy Hương 1.000.000 KiraKira 04/04/2023
166 Ngô Thị Thanh Tiền 500.000 KiraKira 04/04/2023
167 Phan Thị Hồng Vân 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2023
168 Ngô Phạm Khánh Như 1.000.000 KiraKira 03/04/2023
169 Phạm Hồng Diệp 1.000.000 KiraKira 03/04/2023
170 Trần Lan 2.000.000 KiraKira 03/04/2023
171 Nguyễn Thanh Tâm 600.000 KiraKira 03/04/2023
172 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2023
173 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2023
174 Nguyễn Thị Phương Mai 600.000 KiraKira 02/04/2023
175 Nguyễn Thị Cẩm Tú 5.000.000 KiraKira 02/04/2023
176 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2.500.000 KiraKira 02/04/2023
177 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/04/2023
178 Kiều Hữu Dũng 600.000 KiraKira 31/03/2023
179 Võ Thị Kim Nhung 500.000 KiraKira 31/03/2023
180 Phan Thúy Quyên 200.000 KiraKira 31/03/2023
181 Thu 300.000 KiraKira 30/03/2023
182 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000 KiraKira 30/03/2023
183 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 30/03/2023
184 Nguyễn Thị Kim Duyên 2.000.000 KiraKira 30/03/2023
185 Trần Thị Ngọc Trinh 6.000.000 KiraKira 29/03/2023
186 Bạn đồng hành ẩn danh 5.000.000 KiraKira 29/03/2023
187 Võ Thu Huệ 600.000 KiraKira 29/03/2023
188 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 KiraKira 28/03/2023
189 Nhung 1.000.000 KiraKira 28/03/2023
190 Vũ Thế Quân 600.000 KiraKira 28/03/2023
191 Võ Thị Thanh Xuân 1.500.000 KiraKira 28/03/2023
192 Nguyễn Thị Kim Thoa 700.000 KiraKira 28/03/2023
193 Trần Thị Lệ Quyên 200.000 KiraKira 27/03/2023
194 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2023
195 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 27/03/2023
196 Uyên Trần 10.000.000 KiraKira 27/03/2023
197 Phương Ngân 300.000 KiraKira 27/03/2023
198 ChonChan 600.000 KiraKira 27/03/2023
199 Hồ Xuân Thạnh 1.000.000 KiraKira 27/03/2023
200 Lê Kiêm Ái 28.800.000 Học bổng 24/03/2023
201 Anh Đạo, anh Chinh và Tuân, An, Thuấn
16 điện thoại cũ + 1 máy tính bảng cũ
Học bổng 23/03/2023
202 Quỳnh Trân 500.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2023
203 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 15/03/2023
204 Huỳnh Tuyết Sương 700.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2023
205 Trần Vương Thuấn
100 cuốn sách
Học bổng 13/03/2023
206 Minh Phúc - Lam Điền
100 cuốn sách
KiraKira 13/03/2023
207 Duyệt Nghiêm 500.000 Sách Suối Thơm 13/03/2023
208 Thu 100.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2023
209 Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2023
210 Anh 500.000 KiraKira 07/03/2023
211 Anh 500.000 Học bổng 07/03/2023
212 Anh 500.000 Sách Suối Thơm 07/03/2023
213 Lân Nghiêm 4.800.000 Học bổng 06/03/2023
214 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2023
215 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/03/2023
216 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 26/02/2023
217 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2023
218 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 25/02/2023
219 Minh Hồng 4.800.000 Học bổng 24/02/2023
220 Nguyễn Thị Hiếu 4.800.000 Học bổng 24/02/2023
221 Pháp Tịnh 6.500.000 KiraKira 24/02/2023
222 Nghiêm Lâm 600.000 KiraKira 24/02/2023
223 Trần Thị Như Ý 6.000.000 Học bổng 24/02/2023
224 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 22/02/2023
225 Duyệt Nghiêm 4.800.000 Học bổng 22/02/2023
226 Tím 2.400.000 Học bổng 22/02/2023
227 Bùi Ngọc Vân Anh 9.600.000 Học bổng 20/02/2023
228 Nha Kodama 300.000 Học bổng 19/02/2023
229 Hoàng Thị 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2023
230 Nguyễn Tập 800.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2023
231 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 15/02/2023
232 Nguyễn Nam Quốc 4.800.000 Học bổng 12/02/2023
233 Lâm Thiên Di 400.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2023
234 Nguyễn Hoàng Hiệp 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2023
235 Anh 500.000 Học bổng 07/02/2023
236 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 05/02/2023
237 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2023
238 Nguyễn Thị Vân Kiều 100.000 Sách Suối Thơm 03/02/2023
239 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2023
240 Vũ Hoàng Lê Chuyên 500.000 Học bổng 02/02/2023
241 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 02/02/2023
242 Nguyễn Đức Đoan Trinh 600.000 KiraKira 01/02/2023
243 Nguyễn Ngọc Anh Thư 7.500.000 Học bổng 31/01/2023
244 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
245 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
246 Hoàng Hạnh 100.000 Quỹ tự phân bổ 25/01/2023
247 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2023
248 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2023
249 Châu Dương Quang 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
250 An Vũ 420.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
251 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
252 Lương Cơ Phú 50.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
253 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
254 Uyen Vu 700.000 KiraKira 21/01/2023
255 Võ Thị Kim Trang 200.000 Sách Suối Thơm 19/01/2023
256 Tô Xuân Phúc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2023
257 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2023
258 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 18/01/2023
259 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 18/01/2023
260 An Publishing 4.800.000 Học bổng 17/01/2023
261 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.500.000 Học bổng 17/01/2023
262 Lê Quỳnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2023
263 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 16/01/2023
264 Lê Tín 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
265 Phan Thị Anh Thư 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
266 Ngọc 100.000 Sách Suối Thơm 11/01/2023
267 Đoàn Bảo Châu 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
268 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
269 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
270 NEVEM 22.270.338 Học bổng 10/01/2023
271 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 KiraKira 10/01/2023
272 Bùi Ngọc Vân Chi 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
273 Huỳnh Thảo Lê 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
274 Dung Lê 7.002.600 Học bổng 09/01/2023
275 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Sách Suối Thơm 09/01/2023
276 Anh 500.000 Học bổng 09/01/2023
277 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
278 Đỗ My 200.000 Học bổng 09/01/2023
279 Hán Tạ Phương Trinh 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
280 Thu 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
281 Giang và Dung 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2023
282 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 03/01/2023
283 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2023
284 Lê Thu Hiền 6.000.000 Học bổng 02/01/2023
285 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 02/01/2023
286 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/01/2023
287 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/01/2023
288 Lý Thanh Tâm 300.000 Học bổng 01/01/2023
Xem thêm