Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Bùi Việt Thùy Dung 4.800.000 Học bổng 27/09/2021
2 Tô Thị Trà Giang 4.800.000 Học bổng 24/09/2021
3 Tạ Thái Hà 4.800.000 Học bổng 21/09/2021
4 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 21/09/2021
5 Huỳnh Thúy Phương 9.600.000 Học bổng 20/09/2021
6 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/09/2021
7 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 KiraKira 20/09/2021
8 Vũ Hoàng Nhật Quyên 4.800.000 Học bổng 17/09/2021
9 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/09/2021
10 Nguyễn Thị Phương Mai 2.400.000 Học bổng 15/09/2021
11 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 2.500.000 KiraKira 13/09/2021
12 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/09/2021
13 Anh 500.000 Học bổng 12/09/2021
14 Lâm Thiên Di 55.000 Quỹ tự phân bổ 11/09/2021
15 Ngô Thị Khánh An 6.000.000 KiraKira 11/09/2021
16 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 09/09/2021
17 Nguyễn Hiền (Phố Bên Đồi) 700.000 KiraKira 08/09/2021
18 Tuấn Khang - Thanh Nhã 19.200.000 Học bổng 06/09/2021
19 Nguyễn Thị Kim Thoa 300.000 KiraKira 05/09/2021
20 Khổng Tường Linh 50.000 KiraKira 05/09/2021
21 Phạm Thụy Hoàng My 300.000 KiraKira 02/09/2021
22 Diệp Khoa 600.000 KiraKira 01/09/2021
23 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/09/2021
24 Lâm Thiên Di 55.555 Quỹ tự phân bổ 31/08/2021
25 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 31/08/2021
26 Harin 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 30/08/2021
27 NEVEM 23.804.883 Quỹ tự phân bổ 30/08/2021
28 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.800.000 KiraKira 29/08/2021
29 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Học bổng 28/08/2021
30 Trần Thị Như Ý 3.000.000 Học bổng 24/08/2021
31 Quỳnh Như 3.000.000 Học bổng 24/08/2021
32 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 24/08/2021
33 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 24/08/2021
34 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 24/08/2021
35 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 24/08/2021
36 Trần Thị Thúy Anh 4.800.000 Học bổng 24/08/2021
37 Trần Thị Thanh Nga 4.800.000 Học bổng 24/08/2021
38 Bui An Nha 4.800.000 Học bổng 24/08/2021
39 Lê Thu Hiền 4.800.000 Học bổng 19/08/2021
40 Gia đình Ngọc Trinh - Minh Trí 11.600.000 Học bổng 17/08/2021
41 Nguyen Duyen (Grace) 4.800.000 Học bổng 16/08/2021
42 Nguyễn Phan Minh Hà 8.360.000 Học bổng 16/08/2021
43 Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/08/2021
44 Nguyễn Thị Ánh Hồng & Mi Yên 1.000.000 Học bổng 14/08/2021
45 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2021
46 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2021
47 Trần Thị Thanh Thủy 500.000 Học bổng 12/08/2021
48 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Quỹ tự phân bổ 11/08/2021
49 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 11/08/2021
50 Vũ Thục Uyên 5.800.000 Học bổng 09/08/2021
51 Nguyên Hạnh 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/08/2021
52 Khổng Tường Linh 50.000 Sách Suối Thơm 07/08/2021
53 Lâm Nhật Thảo Nguyên 9.600.000 Học bổng 07/08/2021
54 Lê Ngọc Pha Lê 2.000.000 Học bổng 07/08/2021
55 Hoàng Lan Anh 2.500.000 Học bổng 07/08/2021
56 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/08/2021
57 Trương Nguyễn Thu Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/08/2021
58 Lương Thị Hà Trang 200.000 Học bổng 31/07/2021
59 Nguyễn Duyên 700.000 KiraKira 31/07/2021
60 Huỳnh Vy Dung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/07/2021
61 Brian Bui 4.800.000 Học bổng 30/07/2021
62 Harin và Nguyễn Thụy Phương 1.500.000 KiraKira 29/07/2021
63 Tiến Vũ 600.000 KiraKira 28/07/2021
64 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 28/07/2021
65 Nguyễn Nam Khương 2.000.000 KiraKira 28/07/2021
66 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 27/07/2021
67 An Nhiên Betty 30.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/07/2021
68 Tamy Lim 200.000 Quỹ tự phân bổ 26/07/2021
69 Diệp Khoa 500.000 KiraKira 24/07/2021
70 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/07/2021
71 Hoàng Thi 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/07/2021
72 Trần Lan Hương 4.800.000 Học bổng 20/07/2021
73 Hoàng Thế Doanh (Ant) 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/07/2021
74 Xuân Anh - Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 19/07/2021
75 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/07/2021
76 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 KiraKira 17/07/2021
77 Trần Lê Minh Anh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/07/2021
78 Hà Thị Thanh Hương 4.000.000 Học bổng 16/07/2021
79 Chon_Chan 500.000 KiraKira 14/07/2021
80 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/07/2021
81 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 13/07/2021
82 Ngô Xuân Loan 2.000.000 KiraKira 08/07/2021
83 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 06/07/2021
84 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2021
85 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2021
86 Trần Thị Bích Phi 4.800.000 Học bổng 05/07/2021
87 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 05/07/2021
88 Vy 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2021
89 Trần Thị Thu Huyền 100.000 Sách Suối Thơm 04/07/2021
90 Nguyễn Văn Bình 1.000.000 KiraKira 01/07/2021
91 Ngô Trang 1.000.000 KiraKira 01/07/2021
92 Trịnh Văn Dũng 1.000.000 KiraKira 01/07/2021
93 Bạn đồng hành ẩn danh 5.000.000 KiraKira 01/07/2021
94 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/07/2021
95 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 30/06/2021
96 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 30/06/2021
97 Trương Lê Thu Thảo 4.800.000 Học bổng 30/06/2021
98 Hai 300.000 KiraKira 29/06/2021
99 Nguyễn Ngọc My Hà 700.000 KiraKira 29/06/2021
100 Thanh Hằng 1.000.000 KiraKira 29/06/2021
101 Nguyễn Dương Hiếu 1.200.000 KiraKira 28/06/2021
102 Nguyễn Thị Thanh Trúc 100.000 KiraKira 28/06/2021
103 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 KiraKira 27/06/2021
104 Nguyễn Hoàng Hiệp 500.000 KiraKira 27/06/2021
105 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1.000.000 KiraKira 27/06/2021
106 Phat Dang 2.300.000 KiraKira 27/06/2021
107 Na 600.000 KiraKira 26/06/2021
108 Bạn đồng hành ẩn danh 5.000.000 KiraKira 25/06/2021
109 Trần Lê Sơn Châu 4.800.000 Học bổng 25/06/2021
110 Trần Lê Sơn Châu 200.000 Quỹ tự phân bổ 25/06/2021
111 Vũ Kiều Linh
100 cuốn sách
KiraKira 25/06/2021
112 Tôn Nữ Cẩm Uyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/06/2021
113 Mai Hữu Tính 5.100.000 Học bổng 24/06/2021
114 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 24/06/2021
115 Phạm Minh Phúc 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 24/06/2021
116 Lê Thị Yến Nhi 150.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2021
117 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/06/2021
118 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 14/06/2021
119 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 14/06/2021
120 Nam Quốc - Tường Vy
Sim 4G VNPT
Học bổng 14/06/2021
121 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 13/06/2021
122 Lý Thị Ngọc Thanh 4.800.000 Học bổng 12/06/2021
123 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 11/06/2021
124 Nguyễn Thị Thanh Trúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2021
125 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2021
126 Từ Như Phương 4.800.000 Học bổng 08/06/2021
127 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 07/06/2021
128 Lê Ngọc Pha Lê 4.800.000 Học bổng 04/06/2021
129 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2021
130 Lê Tuyết Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/06/2021
131 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/06/2021
132 Võ Trần Bảo Vy 100.000 KiraKira 02/06/2021
133 Bạn đồng hành ẩn danh 4.420.000 Quỹ tự phân bổ 02/06/2021
134 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 31/05/2021
135 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 Quỹ tự phân bổ 30/05/2021
136 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2021
137 Lê Thị Như Quỳnh 500.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2021
138 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 27/05/2021
139 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2021
140 Hoàng Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/05/2021
141 Tupperware - Bếp xinh Quận 3 1.200.000 KiraKira 20/05/2021
142 Lại Thị Thanh Nga 600.000 KiraKira 20/05/2021
143 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 18/05/2021
144 Lê Ngọc Hoàng Vy 4.800.000 Học bổng 18/05/2021
145 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2021
146 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/05/2021
147 Lê Thu Phương Quỳnh 1.000.000 Sách Suối Thơm 11/05/2021
148 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 KiraKira 11/05/2021
149 Gia đình Ôn Tuệ Châu 5.000.000 KiraKira 11/05/2021
150 Phan Thùy Anh 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2021
151 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/05/2021
152 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 10/05/2021
153 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/05/2021
154 Benedicte Phạm
9 bao tải sách
KiraKira 10/05/2021
155 Trần Thị Như Ý
260 phần bánh
KiraKira 09/05/2021
156 Trần Lam Đa 3.000.000 KiraKira 09/05/2021
157 Lưu Hoàng Trọng Khải 500.000 KiraKira 09/05/2021
158 Anh Khang & Chị Nhã
266 ba lô
KiraKira 08/05/2021
159 Phạm Thụy Hoàng My 600.000 KiraKira 08/05/2021
160 Hoàng Nguyễn 300.000 KiraKira 07/05/2021
161 Trúc Lê 500.000 KiraKira 07/05/2021
162 Cúc Nguyễn 200.000 KiraKira 07/05/2021
163 Thanh Kim Lê 500.000 KiraKira 07/05/2021
164 Thủy Nguyễn 500.000 KiraKira 07/05/2021
165 Tuyền Phan 500.000 KiraKira 07/05/2021
166 Hường Nguyễn 200.000 KiraKira 07/05/2021
167 Yến Lưu 500.000 KiraKira 07/05/2021
168 Mai Lê 500.000 KiraKira 07/05/2021
169 Hùng Nguyễn 200.000 KiraKira 07/05/2021
170 Thanh Lê 1.000.000 KiraKira 07/05/2021
171 Uyển Phạm 500.000 KiraKira 07/05/2021
172 Bảo Trâm 500.000 KiraKira 07/05/2021
173 Loan Đặng 200.000 KiraKira 07/05/2021
174 Hạnh Bùi 1.000.000 KiraKira 07/05/2021
175 Nguyễn Thị Nhung 2.000.000 KiraKira 07/05/2021
176 Benedicte Phạm 2.100.000 KiraKira 07/05/2021
177 Nguyễn Nhã Phương 3.000.000 KiraKira 07/05/2021
178 Nguyễn Xuân Dung 2.000.000 KiraKira 07/05/2021
179 Triệu Oanh 1.000.000 KiraKira 07/05/2021
180 Nguyễn Thị Thủy Tiên 500.000 KiraKira 07/05/2021
181 Võ Thị Ly 200.000 KiraKira 07/05/2021
182 Lâm Bảo Trân 2.000.000 KiraKira 07/05/2021
183 Nguyễn Ngọc Bích Dung 600.000 KiraKira 07/05/2021
184 Nguyễn Thị Tầm 200.000 Sách Suối Thơm 05/05/2021
185 Bạn đồng hành ấn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/05/2021
186 Hoa Cúc & Mel Mel
100 cuốn Con nít con nôi
KiraKira 30/04/2021
187 Lê Tuyết Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2021
188 Gia đình Trinh Trần 5.000.000 KiraKira 24/04/2021
189 Nguyễn Ngọc Bích Huệ 1.200.000 KiraKira 24/04/2021
190 Đỗ Thị Phương Ngân 300.000 Học bổng 23/04/2021
191 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 KiraKira 23/04/2021
192 Trần Lương Công Khanh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/04/2021
193 Võ Thị Thanh Xuân 700.000 KiraKira 20/04/2021
194 Nguyễn Phan Minh Hà 3.584.000 KiraKira 20/04/2021
195 Bạn đồng hành ẩn danh 580.000 KiraKira 19/04/2021
196 Lê Trịnh Phương Thoa 300.000 KiraKira 16/04/2021
197 Võ Thu Huệ 600.000 KiraKira 16/04/2021
198 Tamie Nguyen 4.800.000 Học bổng 16/04/2021
199 Nhu Trương 1.156.000 KiraKira 15/04/2021
200 Georgia Stevens 6.920.000 KiraKira 15/04/2021
201 Công ty Ngọc Điền 10.000.000 Học bổng 15/04/2021
202 Những người bạn góp quà Chapi qua Vương Thuấn 33.000.000 KiraKira 15/04/2021
203 Trần Thị Linh Đoan 600.000 KiraKira 14/04/2021
204 Hoàng Thế Doanh 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/04/2021
205 Vũ Mạnh Cường 1.000.000 KiraKira 14/04/2021
206 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/04/2021
207 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 12/04/2021
208 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 12/04/2021
209 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2021
210 Phạm Văn Thanh 1.000.000 KiraKira 11/04/2021
211 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2021
212 Nguyễn Thị Nhung
235 đôi giày
KiraKira 08/04/2021
213 Nguyễn Hồng Ân
Sách, bút, tập, và quần áo
KiraKira 08/04/2021
214 Huỳnh Tuyết Sương
23 quyển sách
Học bổng 07/04/2021
215 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 07/04/2021
216 Nguyễn Hằng Nga 600.000 KiraKira 07/04/2021
217 Tiến Vũ 700.000 KiraKira 06/04/2021
218 Trần Vương Thảo 1.000.000 KiraKira 06/04/2021
219 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2021
220 Nguyễn Thị Ánh Hồng 4.800.000 Học bổng 06/04/2021
221 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1.200.000 KiraKira 06/04/2021
222 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2021
223 Châu Minh Đức 500.000 KiraKira 06/04/2021
224 Bùi Ngọc Vân Anh 1.200.000 KiraKira 06/04/2021
225 Võ Thị Kim Nhung 1.000.000 KiraKira 06/04/2021
226 Nguyễn Thị Tầm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2021
227 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 05/04/2021
228 Bạn đồng hành ẩn danh 2.500.000 KiraKira 05/04/2021
229 Tram Doan 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/04/2021
230 Bạn đồng hành ẩn danh 850.000 KiraKira 03/04/2021
231 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 02/04/2021
232 Nguyễn Khánh Chi 1.000.000 KiraKira 01/04/2021
233 Tô Rô 600.000 KiraKira 01/04/2021
234 Mel 600.000 KiraKira 01/04/2021
235 Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 01/04/2021
236 An Thiện Foundation 13.000.000 KiraKira 01/04/2021
237 Lê Quốc Vinh Em 3.000.000 KiraKira 01/04/2021
238 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 31/03/2021
239 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 31/03/2021
240 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 31/03/2021
241 Dương Vân Thiên 2.000.000 KiraKira 31/03/2021
242 Bột - Gạo - Nếp 1.800.000 KiraKira 31/03/2021
243 Châu 500.000 KiraKira 31/03/2021
244 Hồ Huy Sơn 700.000 KiraKira 31/03/2021
245 Ruộng Hoa
100 dây buộc tóc
KiraKira 31/03/2021
246 Trần Thị Như Ý 2.500.000 Học bổng 30/03/2021
247 Lê Thị Mỹ Trinh 2.000.000 KiraKira 30/03/2021
248 Minh Vy 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2021
249 Nguyễn Thị Hậu
1 laptop cũ
Học bổng 30/03/2021
250 Đỗ Thị Thảo Phương 4.800.000 Học bổng 29/03/2021
251 Nguyễn Tiên Lam 950.000 KiraKira 29/03/2021
252 Lê Kiêm Ái 5.000.000 KiraKira 29/03/2021
253 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 29/03/2021
254 Phạm Minh Phúc 2.000.000 KiraKira 29/03/2021
255 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 29/03/2021
256 Nguyễn Thị Lê Thương 2.600.000 KiraKira 29/03/2021
257 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 29/03/2021
258 Châu Trần Phương Chi 600.000 KiraKira 28/03/2021
259 Đoàn Thị Thúy Hương 1.500.000 KiraKira 28/03/2021
260 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1.200.000 KiraKira 27/03/2021
261 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 27/03/2021
262 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2021
263 Bạn đồng hành ẩn danh 1.800.000 KiraKira 27/03/2021
264 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 KiraKira 27/03/2021
265 Nguyễn Chế Thùy Dung 1.300.000 KiraKira 26/03/2021
266 Nguyễn Thị Lê 2.500.000 KiraKira 26/03/2021
267 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 26/03/2021
268 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 26/03/2021
269 Đỗ Mạnh Thiên Thương 500.000 KiraKira 26/03/2021
270 Minh Tuệ 900.000 KiraKira 26/03/2021
271 Vương Quốc Phong 1.200.000 KiraKira 26/03/2021
272 Trần Thị Tuyết An 1.000.000 KiraKira 26/03/2021
273 Bạn đồng hành ẩn danh 1.300.000 KiraKira 26/03/2021
274 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 26/03/2021
275 Thơ Dương Ngọc 2.100.000 KiraKira 25/03/2021
276 Huỳnh Thị Hoài Thương 600.000 KiraKira 25/03/2021
277 Bích Ngọc 500.000 KiraKira 25/03/2021
278 @blue.room__ 300.000 KiraKira 25/03/2021
279 Nguyễn Thụy Bảo Trân 700.000 KiraKira 25/03/2021
280 Trần Thị Thu Thủy 1.000.000 KiraKira 25/03/2021
281 Nguyễn Hồng Ân 600.000 KiraKira 25/03/2021
282 Đinh Thanh Thành 1.500.000 KiraKira 25/03/2021
283 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 25/03/2021
284 Lam Nguyen 700.000 KiraKira 25/03/2021
285 Huỳnh Tuyết Sương 300.000 KiraKira 25/03/2021
286 Lạc An 300.000 KiraKira 25/03/2021
287 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 25/03/2021
288 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2021
289 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2021
290 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2021
291 Lê Thu Hiền 200.000 Học bổng 15/03/2021
292 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 15/03/2021
293 Bác Lê 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2021
294 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 11/03/2021
295 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 KiraKira 10/03/2021
296 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Sách Suối Thơm 10/03/2021
297 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 09/03/2021
298 Nguyễn Phan Minh Hà 5.265.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2021
299 Nguyễn Khánh Thy 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/03/2021
300 Nguyễn Thanh Tâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/03/2021
301 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2021
302 Vũ Thị Linh Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2021
303 Nguyễn Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/03/2021
304 Nguyễn Hằng Nga 4.800.000 Học bổng 02/03/2021
305 Nguyen Lien Anh 4.800.000 Học bổng 01/03/2021
306 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 Sách Suối Thơm 01/03/2021
307 Trương Lê Thu Thảo 2.560.000 Học bổng 28/02/2021
308 Phan Trung Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2021
309 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2021
310 Trần Hoàng Quyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/02/2021
311 Nguyễn Thị Mận 500.000 Học bổng 19/02/2021
312 Bạn đồng hành ẩn danh 480.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2021
313 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2021
314 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 17/02/2021
315 Hoàng Lan Anh 3.000.000 Học bổng 17/02/2021
316 Hien Phan 1.000.000 Học bổng 16/02/2021
317 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 14/02/2021
318 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 2.000.000 Học bổng 13/02/2021
319 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/02/2021
320 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 KiraKira 12/02/2021
321 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/02/2021
322 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2021
323 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 Học bổng 11/02/2021
324 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2021
325 Phan Trung Hiếu (HG&D) 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2021
326 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
327 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
328 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
329 Nguyễn Đình Thắng 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2021
330 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2021
331 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2021
332 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 04/02/2021
333 Hoàng Linh Lan 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2021
334 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Sách Suối Thơm 02/02/2021
335 Võ Ngọc Diệu Tịnh
12 quyển sách
Học bổng 02/02/2021
336 Trịnh Lê Phương Thảo 4.607.314 Học bổng 02/02/2021
337 Huỳnh Phương Khanh 4.000.000 KiraKira 31/01/2021
338 Khổng Loan
24 quyển sách
KiraKira 29/01/2021
339 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2021
340 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2021
341 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 4.300.000 Học bổng 21/01/2021
342 Trần Lê Sơn Ý 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/01/2021
343 Đoàn Thị Thúy Hương 4.800.000 Học bổng 18/01/2021
344 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 18/01/2021
345 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/01/2021
346 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 15/01/2021
347 Huỳnh Như Ý 200.000 Sách Suối Thơm 14/01/2021
348 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
349 Phạm Ngọc 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
350 Phạm Ngọc 3.000.000 Học bổng 13/01/2021
351 Nguyễn Vũ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
352 Nguyễn Phan Minh Hà 5.316.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
353 Xuân Anh và các bạn 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2021
354 Tiến Tùng và Xuân Anh 2.400.000 Học bổng 11/01/2021
355 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2021
356 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2021
Xem thêm