Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Thuy Ngo - Ninh Truong 2.500.000 Quỹ tự phân bổ 25/09/2020
2 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 24/09/2020
3 Lê Ngọc Pha Lê 4.800.000 Học bổng 24/09/2020
4 Trương Ngọc Thảo Nguyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/09/2020
5 Từ Như Phương 4.800.000 Học bổng 20/09/2020
6 Lý Thị Ngọc Thanh 4.800.000 Học bổng 20/09/2020
7 Vương Trí Nhàn 40.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/09/2020
8 Nguyễn Văn Đấu 600.000 KiraKira 19/09/2020
9 Hoàng Thị Lê 500.000 Sách Suối Thơm 15/09/2020
10 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/09/2020
11 Antonio Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 14/09/2020
12 Trần Thị Như Ý 3.000.000 Học bổng 13/09/2020
13 Trần Nhật & Huỳnh Đài 3.000.000 Học bổng 13/09/2020
14 Quỳnh Như 6.000.000 Học bổng 13/09/2020
15 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
16 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
17 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
18 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
19 Trần Thị Thúy Anh 9.600.000 Học bổng 13/09/2020
20 Trần Thị Thanh Nga 9.600.000 Học bổng 13/09/2020
21 Bui Brian Phuc 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
22 Bui An Nha 4.800.000 Học bổng 13/09/2020
23 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/09/2020
24 Trần Hoàng Bích Kim 200.000 Sách Suối Thơm 11/09/2020
25 Vũ Hoàng Lê Chuyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/09/2020
26 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 11/09/2020
27 Trần Lương Công Khanh 500.000 Sách Suối Thơm 11/09/2020
28 Tran Huynh Thai Duong 200.000 Quỹ tự phân bổ 09/09/2020
29 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.000.000 Học bổng 08/09/2020
30 Tạ Thái Hà 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/09/2020
31 Ngô Đình Bảo Vi 6.000.000 Học bổng 07/09/2020
32 Nguyễn Kim Khánh 7.000.000 Học bổng 05/09/2020
33 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 04/09/2020
34 Trần Vũ Sâm Ngân 2.000.000 Sách Suối Thơm 04/09/2020
35 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/09/2020
36 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 04/09/2020
37 Xuân Anh & Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 03/09/2020
38 Lê Hồ Thúy Dương 700.000 KiraKira 01/09/2020
39 Thanh Thủy & Quốc Chí 4.800.000 Học bổng 01/09/2020
40 Thanh Thủy & Quốc Chí 200.000 Sách Suối Thơm 01/09/2020
41 Nguyễn Thu Hương 4.800.000 Học bổng 28/08/2020
42 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 Sách Suối Thơm 28/08/2020
43 Văn Thị Hạnh Thủy 200.000 Sách Suối Thơm 26/08/2020
44 Trương Ngọc Thảo Nguyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/08/2020
45 Bạn đồng hành ẩn danh 800.000 KiraKira 23/08/2020
46 Châu Dương Quang 3.000.000 KiraKira 22/08/2020
47 Đoàn Lê Giang 500.000 Sách Suối Thơm 22/08/2020
48 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/08/2020
49 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 19/08/2020
50 Nguyễn Thanh Loan 4.800.000 Học bổng 17/08/2020
51 Lê Quốc Vinh Em 6.000.000 Học bổng 17/08/2020
52 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/08/2020
53 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 Sách Suối Thơm 15/08/2020
54 Phan Minh Hương 11.530.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2020
55 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2020
56 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 13/08/2020
57 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/08/2020
58 Hà Thị Thanh Hương 4.000.000 Học bổng 12/08/2020
59 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 12/08/2020
60 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/08/2020
61 Hứa Tiểu Linh 6.000.000 Học bổng 12/08/2020
62 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Học bổng 12/08/2020
63 Phạm Hoàng Trúc Phương 2.400.000 Học bổng 11/08/2020
64 Huỳnh Hải Yến 7.000.000 Học bổng 10/08/2020
65 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/08/2020
66 Vũ Thục Uyên 4.800.000 Học bổng 09/08/2020
67 Hoàng Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/08/2020
68 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/08/2020
69 Trần Lê Sơn Châu 5.000.000 Học bổng 07/08/2020
70 Công ty SX & TT Nội Thất ELIP
10 bàn học
Học bổng 07/08/2020
71 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 06/08/2020
72 Vu Le Ha 4.800.000 Học bổng 03/08/2020
73 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/08/2020
74 Trần Lan Hương 4.800.000 Học bổng 03/08/2020
75 Trần Thị Bích Phi 4.800.000 Học bổng 03/08/2020
76 Thai Duong Huynh Tran 140.751 KiraKira 03/08/2020
77 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 02/08/2020
78 Trần Thị Ngọc Trinh 10.600.000 Học bổng 02/08/2020
79 Hồ Mỹ Hậu
100 USD
Quỹ tự phân bổ 02/08/2020
80 Nguyễn Văn Dũng 1.400.000 KiraKira 01/08/2020
81 Nguyễn Văn Dũng
1 thùng báo nhi đồng
KiraKira 01/08/2020
82 Nguyễn Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/07/2020
83 Phạm Thị Tú Quyên 1.000.000 KiraKira 31/07/2020
84 Nguyễn Hồng Nga
65 ba lô
KiraKira 30/07/2020
85 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 30/07/2020
86 Yến Lê 250.000 Sách Suối Thơm 28/07/2020
87 Thúy Nga 10.000.000 KiraKira 27/07/2020
88 Bành Trần Trúc Quỳnh 19.200.000 Học bổng 24/07/2020
89 Nguyễn Thị Mận 500.000 KiraKira 23/07/2020
90 Bùi Thị Kim Linh 1.000.000 KiraKira 23/07/2020
91 Huỳnh Hải Yến 10.000.000 Học bổng 22/07/2020
92 Công ty Ngọc Điền
400 quyển tập
KiraKira 22/07/2020
93 Lê Ngọc Thảo 500.000 KiraKira 21/07/2020
94 Lê Minh Đức: đêm nhạc & bạn 49.570.000 KiraKira 21/07/2020
95 Lê Thu Hiền 10.800.000 Học bổng 21/07/2020
96 Đỗ Hiếu Thảo 200.000 Quỹ tự phân bổ 20/07/2020
97 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 20/07/2020
98 Võ Ngọc Diệu Tịnh
1 thùng sách
KiraKira 19/07/2020
99 Anh Khang & Chị Nhã
115 ba lô
KiraKira 19/07/2020
100 Võ Thị Thanh Xuân 600.000 KiraKira 18/07/2020
101 Ngô Khánh An 6.000.000 KiraKira 18/07/2020
102 Lê Ngọc Hoàng Vy 4.800.000 Học bổng 17/07/2020
103 Nguyễn Bội Thúy 2.000.000 KiraKira 17/07/2020
104 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/07/2020
105 Hoàng Đình Nam 2.300.000 Quỹ tự phân bổ 15/07/2020
106 Huỳnh Tuyết Hân 2.300.000 KiraKira 15/07/2020
107 Công ty QueenTours (Úc) 13.000.000 Học bổng 15/07/2020
108 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 14/07/2020
109 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/07/2020
110 Trần Lê Tâm Như 700.000 KiraKira 13/07/2020
111 Trần Lê Tâm Như 300.000 Sách Suối Thơm 13/07/2020
112 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/07/2020
113 Trịnh Thị Mai Linh 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/07/2020
114 Chị Như Ý & Quỹ An Thiện 7.000.000 KiraKira 10/07/2020
115 Khổng Loan 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/07/2020
116 Thục Khanh 1.000.000 KiraKira 10/07/2020
117 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 10/07/2020
118 Văn Quý Ngọc Ái 600.000 KiraKira 10/07/2020
119 Trần Minh Trí 13.000.000 KiraKira 09/07/2020
120 Huỳnh Vy Dung 1.200.000 KiraKira 09/07/2020
121 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/07/2020
122 Ý Phương 500.000 KiraKira 08/07/2020
123 Nguyễn Thị Thảo 3.900.000 KiraKira 08/07/2020
124 Nguyễn Thị Thảo 100.000 Sách Suối Thơm 08/07/2020
125 Hồ Huy Sơn 1.500.000 KiraKira 08/07/2020
126 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 300.000 Quỹ tự phân bổ 08/07/2020
127 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 08/07/2020
128 Đặng Thị Thắm 3.000.000 KiraKira 08/07/2020
129 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 07/07/2020
130 Trần Hoàng Quyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2020
131 Nguyen Diem 200.000 KiraKira 07/07/2020
132 Bui Hanh 1.200.000 KiraKira 07/07/2020
133 Nguyen Hung 300.000 KiraKira 07/07/2020
134 Nguyen Huong 200.000 KiraKira 07/07/2020
135 Doan Hieu 100.000 KiraKira 07/07/2020
136 Dang Loan 300.000 KiraKira 07/07/2020
137 Lam Mai 200.000 KiraKira 07/07/2020
138 Le Mai 200.000 KiraKira 07/07/2020
139 Nguyen Nhung 500.000 KiraKira 07/07/2020
140 Le Thanh 1.000.000 KiraKira 07/07/2020
141 Le Kim Thanh 500.000 KiraKira 07/07/2020
142 Le Tien 100.000 KiraKira 07/07/2020
143 Le Truc 500.000 KiraKira 07/07/2020
144 Pham Uyen 500.000 KiraKira 07/07/2020
145 Luu Yen 300.000 KiraKira 07/07/2020
146 Tran Ngoc 100.000 KiraKira 07/07/2020
147 Nguyen Nha Phuong 1.300.000 KiraKira 07/07/2020
148 Nguyen Xuan Dung 3.000.000 KiraKira 07/07/2020
149 Liên Tâm 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
150 Paul Nguyễn 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
151 Hau Nguyen 1.000.000 KiraKira 06/07/2020
152 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
153 Thanh H 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2020
154 Phan Thúy Quyên 500.000 KiraKira 06/07/2020
155 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 Sách Suối Thơm 05/07/2020
156 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2020
157 Huỳnh Như Ý 600.000 Sách Suối Thơm 01/07/2020
158 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2020
159 Tăng Song Nam 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2020
160 Công ty Ngọc Điền 10.000.000 Học bổng 30/06/2020
161 Võ Đức Mộng 100.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2020
162 Dương Thị Mỹ Dung 1.200.000 KiraKira 26/06/2020
163 Hồ Đăng Khoa 200.000 Quỹ tự phân bổ 26/06/2020
164 Đỗ Thị Thanh Lan 1.200.000 KiraKira 26/06/2020
165 Hương EU 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/06/2020
166 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Sách Suối Thơm 23/06/2020
167 Dung Dao Aust 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
168 Thanh Nga 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
169 Hồng Châu 3.000.000 KiraKira 23/06/2020
170 Kim Cương 20.000.000 KiraKira 23/06/2020
171 Vân 5.000.000 KiraKira 23/06/2020
172 Tâm An 1.000.000 KiraKira 23/06/2020
173 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 23/06/2020
174 Nguyễn Ánh Hồng 700.000 KiraKira 23/06/2020
175 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2020
176 Bạn đồng hành ẩn danh 380.000 KiraKira 21/06/2020
177 Trần Phạm Thanh Hoa 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/06/2020
178 Đinh Thúy Nga 3.500.000 KiraKira 17/06/2020
179 Võ Dao Chi 300.000 Sách Suối Thơm 16/06/2020
180 Bạn đồng hành ẩn danh 180.000 KiraKira 16/06/2020
181 Phạm Thị Y Uyên 500.000 KiraKira 16/06/2020
182 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 15/06/2020
183 Hương Giang 600.000 KiraKira 15/06/2020
184 Đặng Thanh Nhân 1.200.000 KiraKira 14/06/2020
185 Trần Minh Chuyên 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/06/2020
186 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/06/2020
187 Trần Thị Thúy Oanh 500.000 KiraKira 12/06/2020
188 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/06/2020
189 Phạm Thụy Hoàng My 600.000 KiraKira 12/06/2020
190 Ôn Thiện Thắng
300 USD
KiraKira 10/06/2020
191 Ôn Tuấn Long
300 USD
KiraKira 10/06/2020
192 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2020
193 Hoàng Nhật Hà 1.300.000 KiraKira 09/06/2020
194 Bích Ngọc và bạn 500.000 KiraKira 09/06/2020
195 Bành Trần Trúc Quỳnh 700.000 KiraKira 07/06/2020
196 Bành Trần Trúc Quỳnh 1.000.000 Sách Suối Thơm 07/06/2020
197 Bành Trần Trúc Quỳnh 4.000.000 KiraKira 07/06/2020
198 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2020
199 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2020
200 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2020
201 Bạn đồng hành ẩn danh 1.900.000 KiraKira 05/06/2020
202 Thu Huệ 600.000 KiraKira 05/06/2020
203 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
204 Trần Phan Thanh Huyền 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
205 Phạm Minh Phúc 3.200.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2020
206 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 04/06/2020
207 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 04/06/2020
208 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/06/2020
209 Trịnh Thị Cẩm 1.400.000 KiraKira 01/06/2020
210 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 01/06/2020
211 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 01/06/2020
212 Hoang Hai Thuy 700.000 KiraKira 01/06/2020
213 Nguyễn Ngọc Thiên Kim
200 nón
KiraKira 01/06/2020
214 Vũ Kiều Linh 1.300.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2020
215 Bích Huệ 1.200.000 KiraKira 31/05/2020
216 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 31/05/2020
217 Ngô Hồng 200.000 Quỹ tự phân bổ 30/05/2020
218 Lâm Vũ Thao 500.000 Sách Suối Thơm 30/05/2020
219 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 KiraKira 30/05/2020
220 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 30/05/2020
221 Cao Ve 500.000 KiraKira 30/05/2020
222 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2020
223 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2020
224 Thai Duong Huynh Tran 100.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
225 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
226 Nguyễn Thi Thu Hiền 1.000.000 KiraKira 28/05/2020
227 Lê Ngọc Pha Lê 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2020
228 Tạ Thanh Lan 1.400.000 KiraKira 26/05/2020
229 Trần Thanh Trực 2.600.000 KiraKira 26/05/2020
230 Trương Thị Thùy Anh 2.000.000 KiraKira 25/05/2020
231 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 25/05/2020
232 Vũ Duy Thức 10.700.000 Quỹ tự phân bổ 25/05/2020
233 Trần Thị Ngọc Trinh 2.000.000 KiraKira 24/05/2020
234 Nguyễn Thuỵ Thảo Nguyên 2.000.000 KiraKira 24/05/2020
235 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Học bổng 24/05/2020
236 Đỗ Hồng Ngọc 2.000.000 Sách Suối Thơm 24/05/2020
237 Huỳnh Thị Huệ 700.000 KiraKira 23/05/2020
238 Huỳnh Tuyết Sương 1.800.000 KiraKira 23/05/2020
239 Lê Tuyết Thanh 600.000 KiraKira 22/05/2020
240 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 22/05/2020
241 Lê Hoàng Hiệp 1.000.000 KiraKira 22/05/2020
242 NPT 2.500.000 KiraKira 20/05/2020
243 Nguyên Hạnh 500.000 KiraKira 20/05/2020
244 Ngô Thị Ánh Nguyệt 700.000 KiraKira 20/05/2020
245 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.400.000 KiraKira 20/05/2020
246 Bùi Trần Ca Dao 300.000 KiraKira 19/05/2020
247 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 19/05/2020
248 Trinh Le 700.000 KiraKira 18/05/2020
249 Hà Thái Hiền 300.000 KiraKira 18/05/2020
250 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 18/05/2020
251 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 18/05/2020
252 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 KiraKira 18/05/2020
253 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 18/05/2020
254 Đinh Thanh Thành 1.300.000 KiraKira 18/05/2020
255 Dương Thị Thu Loan 100.000 Sách Suối Thơm 18/05/2020
256 Đặng Nguyễn Đông Vy 1.900.000 KiraKira 18/05/2020
257 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 18/05/2020
258 Đào Mai Lê 2.000.000 KiraKira 18/05/2020
259 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/05/2020
260 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2020
261 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2020
262 Huỳnh Thị Thảo Lê 500.000 Học bổng 11/05/2020
263 Nguyễn Văn Đấu 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/05/2020
264 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Học bổng 05/05/2020
265 Hồ Thị Vui 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2020
266 Việt Linh
1 thùng sách
KiraKira 05/05/2020
267 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 04/05/2020
268 Châu Dương Quang 1.000.000 KiraKira 03/05/2020
269 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2020
270 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2020
271 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 24/04/2020
272 Lê Kiêm Ái 5.000.000 Học bổng 23/04/2020
273 Trần Ngọc Nhung 3.000.000 Học bổng 21/04/2020
274 Trần Thị Như Ý 16.000.000 Học bổng 21/04/2020
275 Chon_Chan 500.000 KiraKira 21/04/2020
276 Mẹ con Bo Gau 500.000 Sách Suối Thơm 21/04/2020
277 Vũ Minh Tiến 1.000.000 Học bổng 20/04/2020
278 Uyên Nguyễn 300.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2020
279 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/04/2020
280 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2020
281 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2020
282 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Học bổng 10/04/2020
283 Bạn đồng hành ẩn danh 2.100.000 KiraKira 10/04/2020
284 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 09/04/2020
285 Quỹ Gia Đình Nhân Ái 2.000.000 Học bổng 08/04/2020
286 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2020
287 Đào Thị Xuân Anh 600.000 Học bổng 07/04/2020
288 Huỳnh Thúy Phương 8.324.000 KiraKira 03/04/2020
289 Bác Vương Trí Nhàn & Hoàng Yến 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2020
290 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 25/03/2020
291 Công ty VH TT Sống
20 cuốn sách
Học bổng 25/03/2020
292 Bột - Gạo - Nếp - Bùm 2.000.000 Sách Suối Thơm 24/03/2020
293 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 20/03/2020
294 Harin 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/03/2020
295 Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 4.800.000 Học bổng 16/03/2020
296 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2020
297 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/03/2020
298 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2020
299 Hoàng Cẩm Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 11/03/2020
300 Nguyễn Hiền Đức 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
301 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
302 Hoàng Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2020
303 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2020
304 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2020
305 Nguyễn Thị Hoa 100.000 Sách Suối Thơm 05/03/2020
306 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 05/03/2020
307 Nguyễn Thị Hồng Quyên 800.000 Sách Suối Thơm 05/03/2020
308 Nguyễn Thị Hồng Quyên 800.000 KiraKira 05/03/2020
309 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2020
310 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 03/03/2020
311 Hoàng Thị Lê 500.000 Sách Suối Thơm 03/03/2020
312 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 Sách Suối Thơm 03/03/2020
313 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/02/2020
314 Huỳnh Tuyết Sơn 500.000 Sách Suối Thơm 26/02/2020
315 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/02/2020
316 Hoàng Thanh 100.000 Sách Suối Thơm 19/02/2020
317 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2020
318 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
319 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
320 Xuân Anh - Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 14/02/2020
321 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2020
322 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2020
323 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2020
324 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2020
325 Văn Thị Ngọc Ái 500.000 KiraKira 08/02/2020
326 Kiều Thị Lê 700.000 KiraKira 07/02/2020
327 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 07/02/2020
328 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/02/2020
329 Trần Hoàng Bích Kim 100.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
330 Trần Hoàng Trúc Phương 2.400.000 Học bổng 05/02/2020
331 Nguyễn Kim Thảo Vi 1.000.000 KiraKira 05/02/2020
332 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
333 Uyen Tran 4.800.000 Học bổng 04/02/2020
334 Uyen Tran 300.000 Sách Suối Thơm 04/02/2020
335 Võ Ngọc Diệu Tịnh
10 quyển Cơ thể người
Học bổng 04/02/2020
336 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2020
337 Violetghost Pham 500.000 KiraKira 02/02/2020
338 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/02/2020
339 Nguyễn Thanh Thư 200.000 Sách Suối Thơm 31/01/2020
340 Nguyễn Chế Thùy Dung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
341 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
342 Đặng Nguyễn Đông Vy 1.200.000 KiraKira 30/01/2020
343 Đặng Nguyễn Đông Vy 300.000 Sách Suối Thơm 30/01/2020
344 Vũ Thị Thu An 500.000 KiraKira 25/01/2020
345 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2020
346 Huỳnh Anh Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
347 Đại Ngô Studio 9.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
348 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 20/01/2020
349 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/01/2020
350 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2020
351 Minh Phúc
Phiếu mua sách (5 triệu)
KiraKira 14/01/2020
352 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2020
353 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2020
354 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 KiraKira 09/01/2020
355 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/01/2020
356 Nguyễn Thị Vân Anh 9.000.000 Học bổng 09/01/2020
357 Trúc Ly & Mỹ Trinh 4.800.000 Học bổng 08/01/2020
358 Võ Hoài Sâm 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
359 Tím 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
360 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/01/2020
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Lê Ngọc Pha Lê 1 Cần Giờ 2020 - 2027
2 Lý Thị Ngọc Thanh 1 Cần Giờ 2020 - 2027
3 Nguyễn Nhật Huy 1 Di Linh 2020 - 2027
4 Từ Như Phương 1 Cần Giờ 2020 - 2027
5 Trần Hoàng Lân 1 Cần Giờ 2020 - 2027
6 Trương Lê Thu Thảo 1 Di Linh 2020 - 2027
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 An Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
2 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
3 Brian Bùi 1 Hội An 2018 - 2025
4 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
5 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
6 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
7 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
9 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
10 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
12 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
13 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
14 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
15 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
16 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
18 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
21 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
25 Nguyễn Thị Thúy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
28 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
29 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
30 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
31 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
35 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
36 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
41 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org