Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/06/2019
2 Tăng Song Nam 3.000.000 Sách Suối Thơm 15/06/2019
3 Trần Phan Thanh Huyền 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/06/2019
4 Thái Thị Cẩm Vân 1.000.000 Học bổng 13/06/2019
5 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 11/06/2019
6 Huỳnh Hải Yến 7.800.000 Học bổng 10/06/2019
7 Nguyễn Lê Thanh Trí 7.200.000 Học bổng 09/06/2019
8 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2019
9 Công ty Ngọc Điền
300 cuốn tập
KiraKira 06/06/2019
10 Phạm Minh Phúc 2.200.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2019
11 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 05/06/2019
12 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 500.000 KiraKira 05/06/2019
13 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
14 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
15 Ngo On Quang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
16 Phạm Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2019
17 Phạm Nguyễn Minh Hà 300.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2019
18 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2019
19 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.800.000 Học bổng 18/05/2019
20 Gia đình Ôn Tuệ Châu 9.000.000 KiraKira 17/05/2019
21 Hoàng Anh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2019
22 Đinh Thị Phương Thảo 2.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2019
23 Thanh Dien Lam
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
24 Bui An
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
25 Vũ Lai
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
26 Thanh Thảo
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
27 Khang Dang
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
28 Trúc Xanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
29 Thanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
30 Cty Dell
8 máy tính
Học bổng 17/05/2019
31 Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
10 máy tính bảng
Học bổng 17/05/2019
32 Hữu Thắng
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
33 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/05/2019
34 Trần Thiên Linh Thoai 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2019
35 Phan Thị Bích Ngọc 1.000.000 KiraKira 13/05/2019
36 Hiếu Đoàn 500.000 KiraKira 13/05/2019
37 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 13/05/2019
38 Đào Kim Hồng 500.000 KiraKira 11/05/2019
39 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 10/05/2019
40 Chị An 9.000.000 KiraKira 10/05/2019
41 Lê Thị Tường Vy 4.660.000 KiraKira 08/05/2019
42 Phạm Nguyên Khánh Tâm 500.000 KiraKira 08/05/2019
43 Phan Ngọc Quyên 500.000 KiraKira 07/05/2019
44 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 07/05/2019
45 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
Học bổng 07/05/2019
46 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 07/05/2019
47 Vũ Thị Thu An 150.000 Sách Suối Thơm 07/05/2019
48 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 06/05/2019
49 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
KiraKira 04/05/2019
50 Yen Luu 300.000 KiraKira 04/05/2019
51 Uyen Pham 200.000 KiraKira 04/05/2019
52 Truc Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
53 Tien Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
54 Thuy Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
55 Thao Chieng 300.000 KiraKira 04/05/2019
56 Thanh Le Kim 500.000 KiraKira 04/05/2019
57 Thanh Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
58 Tam Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
59 Ravi Raj Signh 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
60 Quyên Huynh 100.000 KiraKira 04/05/2019
61 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1.500.000 KiraKira 04/05/2019
62 Nhung Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
63 Nhi Tran 200.000 KiraKira 04/05/2019
64 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
65 Ngoc Tran 100.000 KiraKira 04/05/2019
66 Mai Le 200.000 KiraKira 04/05/2019
67 Mai Lam 200.000 KiraKira 04/05/2019
68 Loan Nguyen 4.650.000 KiraKira 04/05/2019
69 Loan Dang 500.000 KiraKira 04/05/2019
70 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
71 Huong Pham 500.000 KiraKira 04/05/2019
72 Huong Nguyen 300.000 KiraKira 04/05/2019
73 Hung Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
74 Hanh Bui 1.050.000 KiraKira 04/05/2019
75 Giao Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
76 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 04/05/2019
77 Cuc Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
78 Chinh Vo 500.000 KiraKira 04/05/2019
79 Chi Tran 500.000 KiraKira 04/05/2019
80 Lê Thị Khương 3.500.000 KiraKira 03/05/2019
81 Hoàng Thị Duy Thảo 2.000.000 KiraKira 03/05/2019
82 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 03/05/2019
83 Đỗ Thị Thanh Lan 1.000.000 KiraKira 01/05/2019
84 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 29/04/2019
85 Bạn đồng hành ẩn danh 3.000.000 KiraKira 29/04/2019
86 Sơn Vũ 2.000.000 Học bổng 28/04/2019
87 Đặng Thị Thắm 2.000.000 KiraKira 26/04/2019
88 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 26/04/2019
89 Quỳnh - TVM
300 quyển truyện
KiraKira 25/04/2019
90 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2019
91 Cty Bomsister
2 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
92 Tạ Hữu Tuyết Anh
1 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
93 Nguyễn Minh Hoàng
10 tai nghe
Học bổng 23/04/2019
94 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 23/04/2019
95 Đinh Thanh Thành 1.000.000 KiraKira 22/04/2019
96 Nguyễn Thị Lê Thương 1.400.000 KiraKira 20/04/2019
97 Kieu Viet Hoa 4.800.000 Học bổng 20/04/2019
98 Trần Thị Thu Thủy 2.500.000 KiraKira 17/04/2019
99 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 17/04/2019
100 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 16/04/2019
101 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 15/04/2019
102 Khổng Loan
Thẻ mua sách 1 triệu
KiraKira 15/04/2019
103 Lê Hoàng Minh
1 Laptop cũ
Học bổng 14/04/2019
104 Nguyễn Lê Thảo Vy 540.000 KiraKira 12/04/2019
105 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2019
106 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 12/04/2019
107 Đinh Thúy Nga 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2019
108 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 11/04/2019
109 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 KiraKira 11/04/2019
110 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 11/04/2019
111 Tống Phước Bảo 1.000.000 KiraKira 11/04/2019
112 Nguyễn Phước Hoàng Huy 500.000 KiraKira 11/04/2019
113 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 KiraKira 11/04/2019
114 Quỹ An Thiện 12.000.000 KiraKira 10/04/2019
115 Marcus Mạnh Cường Vũ 2.000.000 KiraKira 08/04/2019
116 Trần Văn Luân 1.200.000 KiraKira 08/04/2019
117 Đỗ Trí Như Khuê 1.000.000 KiraKira 07/04/2019
118 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/04/2019
119 Quách Quế Lan 500.000 KiraKira 06/04/2019
120 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
121 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 06/04/2019
122 Đinh Lê Vũ 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
123 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
124 Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/04/2019
125 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 02/04/2019
126 Trịnh Thị Cẩm 2.000.000 KiraKira 01/04/2019
127 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 KiraKira 31/03/2019
128 Bạn đồng hành ẩn danh 1.150.000 KiraKira 31/03/2019
129 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2019
130 Cao Minh Trí & LyNasin 3.600.000 KiraKira 31/03/2019
131 Trần Ngọc Quỳnh Như 1.300.000 KiraKira 30/03/2019
132 Chế Thị Anh Tuyền 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
133 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 28/03/2019
134 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 28/03/2019
135 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 28/03/2019
136 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
137 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 28/03/2019
138 Cô chú Kim Lũy 10.000.000 KiraKira 28/03/2019
139 Nguyễn Tuấn Huy 1.000.000 KiraKira 27/03/2019
140 Trần Nguyễn Minh Đức 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2019
141 Nguyễn Thị Thu Hoàng 4.600.000 Quỹ tự phân bổ 18/03/2019
142 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 KiraKira 16/03/2019
143 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2019
144 Tamy Lim 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
145 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 09/03/2019
146 Lê Thị Như Quỳnh 900.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
147 Dương Ngọc Thái 600.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
148 Harin 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
149 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 09/03/2019
150 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
151 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2019
152 Đinh Thị Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
153 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
154 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 Sách Suối Thơm 21/02/2019
155 Nguyễn Thị Hải Yến 4.800.000 Học bổng 21/02/2019
156 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/02/2019
157 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
158 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
159 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2019
160 Nguyễn Hà Minh Thi 300.000 Sách Suối Thơm 13/02/2019
161 Nguyễn Hồng Ngọc 500.000 Học bổng 10/02/2019
162 Nguyễn Ngọc Huyền 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2019
163 Đoàn Mỹ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2019
164 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 Sách Suối Thơm 04/02/2019
165 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
166 Alex Cách Trí 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
167 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
168 Harin 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
169 Nguyễn Trung Thành 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
170 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
171 Trần Hạ Tuyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 31/01/2019
172 Chon_Chan 500.000 Sách Suối Thơm 29/01/2019
173 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 29/01/2019
174 Chon_Chan 500.000 KiraKira 29/01/2019
175 Lam Nguyễn 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/01/2019
176 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 27/01/2019
177 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 27/01/2019
178 Nguyễn Thiện Lộc 6.900.000 Quỹ tự phân bổ 26/01/2019
179 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
180 Đặng Văn Hiệp 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
181 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
182 Trần Lê Minh Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2019
183 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 Học bổng 23/01/2019
184 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 23/01/2019
185 Tiệm sách cũ 500.000 Sách Suối Thơm 18/01/2019
186 Trần Mai Hương 350.000 Sách Suối Thơm 17/01/2019
187 Trần Mai Hương 650.000 KiraKira 17/01/2019
188 Hoàng Thế Doanh 2.000.000 KiraKira 16/01/2019
189 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 16/01/2019
190 Cô chú Kim Lũy 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
191 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2.400.000 Học bổng 14/01/2019
192 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
193 Nguyễn Thị Hồng Quyên 3.000.000 Học bổng 13/01/2019
194 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2019
195 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 10/01/2019
196 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 03/01/2019
197 Nguyễn Việt Triều 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2019
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org