Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Lê Thành Trung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/10/2019
2 Huỳnh Thúy Phương 9.600.000 Học bổng 21/10/2019
3 Trần Ngọc Sinh 1.000.000 Sách Suối Thơm 18/10/2019
4 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 Học bổng 16/10/2019
5 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/10/2019
6 Ngô Thị Kim Hạnh 700.000 Học bổng 14/10/2019
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy & Đồng Quốc Chí 5.000.000 Học bổng 14/10/2019
8 Lê Ngọc Pha Lê 1.600.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
9 Vũ Hoàng Lê Chuyên 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
10 Lê Diệu Linh và gia đình, bạn bè 1.400.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
11 Đào Thị Bích Dậu 2.000.000 Sách Suối Thơm 11/10/2019
12 Dinh Tu 4.622.000 Quỹ tự phân bổ 10/10/2019
13 Nguyễn Thị Mai Ka 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
14 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
15 Nguyễn Quang Anh 5.800.000 Học bổng 09/10/2019
16 MARPU 4.800.000 Học bổng 09/10/2019
17 MARPU 4.800.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
18 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 08/10/2019
19 Huỳnh Quý Chúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
20 Vu Le Ha 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
21 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
22 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/10/2019
23 Lệ Tâm 629.851 Sách Suối Thơm 04/10/2019
24 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/10/2019
25 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Quỹ tự phân bổ 02/10/2019
26 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/09/2019
27 Vũ Thục Uyên 4.800.000 Học bổng 20/09/2019
28 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/09/2019
29 Đỗ Minh Trang 1.000.000 Học bổng 16/09/2019
30 Nguyễn Thu Hương 4.800.000 Học bổng 15/09/2019
31 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/09/2019
32 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 13/09/2019
33 Nguyên Hạnh 500.000 Sách Suối Thơm 13/09/2019
34 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 12/09/2019
35 Nguyễn Hải Yến 500.000 Sách Suối Thơm 11/09/2019
36 Nguyễn Hải Yến 24.000.000 Học bổng 10/09/2019
37 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/09/2019
38 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
39 Châu Thảo Nguyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
40 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
41 Chế Thị Anh Tuyền 4.800.000 Học bổng 04/09/2019
42 Vũ Thanh Nguyên 2.400.000 Học bổng 04/09/2019
43 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 8.000.000 Học bổng 29/08/2019
44 Trần Hoàng Bích Kim 50.000 Sách Suối Thơm 27/08/2019
45 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/08/2019
46 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 25/08/2019
47 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/08/2019
48 NXB Trẻ
300 cuốn sách
Học bổng 21/08/2019
49 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/08/2019
50 Dương Nhất Quyên 700.000 Quỹ tự phân bổ 17/08/2019
51 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 17/08/2019
52 Mai Thị Hương 200.000 KiraKira 17/08/2019
53 Trương Thị Thuỳ Giang 500.000 KiraKira 15/08/2019
54 Nguyễn Thanh Thủy 33.600.000 Học bổng 15/08/2019
55 Harin 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
56 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
57 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
58 Phạm Thị Kim Ngân 700.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
59 Đỗ Kh. 7.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/08/2019
60 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 09/08/2019
61 Ngân 1.000.000 KiraKira 09/08/2019
62 Trương Hoài Bảo 3.500.000 KiraKira 09/08/2019
63 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
64 Nguyễn Văn Dũng 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
65 Nghĩa 3.000.000 KiraKira 08/08/2019
66 Bột, Gạo, Nếp
1 xe đạp cũ & 1 bao gấu bông
KiraKira 07/08/2019
67 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
68 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
69 Trần Thị Mai Hương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
70 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
71 Dương Vân Thiên 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
72 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
73 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 06/08/2019
74 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 06/08/2019
75 Huyền Tiên 1.000.000 KiraKira 06/08/2019
76 Phạm Thị Thảo 100.000 Sách Suối Thơm 06/08/2019
77 Phạm Thị Thảo 4.900.000 KiraKira 06/08/2019
78 Huỳnh Trọng Khang
1 bộ sách
KiraKira 06/08/2019
79 Phạm Thụy Hoàng My 500.000 KiraKira 02/08/2019
80 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 02/08/2019
81 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 02/08/2019
82 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 02/08/2019
83 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 700.000 KiraKira 02/08/2019
84 Trần Thị Mai Hương 500.000 KiraKira 02/08/2019
85 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
86 Giao Nguyen 400.000 KiraKira 01/08/2019
87 Ty Doan 500.000 KiraKira 01/08/2019
88 Thanh Le 500.000 KiraKira 01/08/2019
89 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
90 Mai Le 200.000 KiraKira 01/08/2019
91 Hung Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
92 Hanh Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
93 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
94 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 31/07/2019
95 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 KiraKira 31/07/2019
96 Lê Thị Như Quỳnh 500.000 KiraKira 30/07/2019
97 Hồ Thị Vui 700.000 KiraKira 30/07/2019
98 Đoàn Thị Thúy Hương 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
99 Chị An 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
100 Vũ Giang Nam 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
101 Lê Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
102 Nguyễn Thế Anh Tuấn 500.000 KiraKira 30/07/2019
103 Các bạn của Trần Vương Thuấn 18.000.000 KiraKira 29/07/2019
104 Đặng Thị Hiệp 500.000 KiraKira 29/07/2019
105 Tôn Nữ Hoàng Quyên 500.000 KiraKira 29/07/2019
106 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã
70 ba lô
KiraKira 29/07/2019
107 Nguyễn Hồng Ân 1.400.000 KiraKira 28/07/2019
108 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 27/07/2019
109 Tuấn Khang & Thanh Nhã 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
110 Phạm Thùy Dương 1.200.000 KiraKira 27/07/2019
111 Nguyễn Thị Thiên Thanh 500.000 KiraKira 27/07/2019
112 Nguyễn Hữu Giang & các bạn Long An 2.508.000 KiraKira 27/07/2019
113 Mai & Chau Nguyen 1.000.000 KiraKira 27/07/2019
114 Nguyễn Đạt 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
115 Phạm Vũ Tuân 700.000 KiraKira 27/07/2019
116 Đào Đinh Kim Hồng 300.000 KiraKira 27/07/2019
117 Hà Thị Thanh Hương 4.000.000 Học bổng 27/07/2019
118 Nguyễn Thanh Tâm 500.000 KiraKira 26/07/2019
119 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 26/07/2019
120 Trần Lê Minh Anh 2.500.000 KiraKira 26/07/2019
121 Huỳnh Vy Dung 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
122 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
123 Bành Trần Trúc Quỳnh 3.000.000 KiraKira 25/07/2019
124 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 25/07/2019
125 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
126 Trần Lê Sơn Châu 4.800.000 Học bổng 24/07/2019
127 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
128 Minh Phúc 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
129 Đoàn Mỹ Phương Trâm 500.000 KiraKira 24/07/2019
130 Trần Nhật 7.000.000 KiraKira 24/07/2019
131 Quỹ An Thiện 10.000.000 KiraKira 24/07/2019
132 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
133 Dương Ngọc Thơ 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
134 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
135 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
136 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
137 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 23/07/2019
138 Đặng Thanh Nhân 1.000.000 KiraKira 22/07/2019
139 Trần Thanh Thảo Nguyên 2.100.000 KiraKira 22/07/2019
140 Hồ Huy Sơn 500.000 KiraKira 21/07/2019
141 Vũ Thị Thu An 250.000 KiraKira 21/07/2019
142 Cao Thị Bích Phương 1.200.000 KiraKira 21/07/2019
143 Nguyễn Thị Thùy Diễm 700.000 KiraKira 21/07/2019
144 Bé Búp 2.500.000 KiraKira 21/07/2019
145 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 21/07/2019
146 Lâm Nhật Thảo Nguyên 700.000 KiraKira 20/07/2019
147 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/07/2019
148 Phạm Thị Tú Quyên & Nguyên Khương 2.000.000 KiraKira 18/07/2019
149 Nguyên Hạnh 500.000 KiraKira 18/07/2019
150 Nguyễn Thị Phương Thảo 1.000.000 KiraKira 18/07/2019
151 Quách Thu Trang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/07/2019
152 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 18/07/2019
153 Huỳnh Hải Đăng
500 quyển tập
KiraKira 16/07/2019
154 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 14/07/2019
155 Nguyễn Tuấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 14/07/2019
156 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2019
157 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 14/07/2019
158 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
159 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
160 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
161 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
162 Trần Thị Bích Phi 9.600.000 Học bổng 11/07/2019
163 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
164 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
165 Trần Nhật & Huỳnh Đài 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
166 Trần Như Ý 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
167 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Sách Suối Thơm 11/07/2019
168 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 11/07/2019
169 Trần Thị Ngọc Trinh 9.600.000 Học bổng 09/07/2019
170 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
171 Tăng Song Nam 2.000.000 KiraKira 07/07/2019
172 Quách Hiền 2.000.000 Sách Suối Thơm 07/07/2019
173 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
174 Dạ Thảo Phương & Bạn 5.300.000 Học bổng 04/07/2019
175 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
176 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
177 Phạm Hoàng Trúc Phương 4.800.000 Học bổng 03/07/2019
178 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/07/2019
179 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Học bổng 03/07/2019
180 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2019
181 Khổng Loan 500.000 KiraKira 01/07/2019
182 Hoàng Thạch Quân 3.000.000 Học bổng 28/06/2019
183 Trần Văn Luân 1.100.000 KiraKira 27/06/2019
184 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2019
185 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 27/06/2019
186 Trúc 1.000.000 KiraKira 25/06/2019
187 Nguyễn Diệu Minh 1.700.000 Học bổng 25/06/2019
188 Trần Phan Thanh Huyền 2.800.000 Học bổng 25/06/2019
189 Lâm Phương Ngọc Trâm
2 bộ Solutions
Học bổng 22/06/2019
190 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 22/06/2019
191 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2019
192 Phạm Quỳnh Châu
2 quyển Solutions
Học bổng 22/06/2019
193 Bột - Gạo - Nếp 1.500.000 KiraKira 19/06/2019
194 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 19/06/2019
195 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 19/06/2019
196 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/06/2019
197 Tăng Song Nam 3.000.000 Sách Suối Thơm 15/06/2019
198 Trần Phan Thanh Huyền 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/06/2019
199 Thái Thị Cẩm Vân 1.000.000 Học bổng 13/06/2019
200 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 11/06/2019
201 Huỳnh Hải Yến 7.800.000 Học bổng 10/06/2019
202 Nguyễn Lê Thanh Trí 7.200.000 Học bổng 09/06/2019
203 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2019
204 Công ty Ngọc Điền
300 cuốn tập
KiraKira 06/06/2019
205 Phạm Minh Phúc 2.200.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2019
206 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 05/06/2019
207 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 500.000 KiraKira 05/06/2019
208 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
209 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
210 Ngo On Quang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
211 Phạm Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2019
212 Phạm Nguyễn Minh Hà 300.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2019
213 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2019
214 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.800.000 Học bổng 18/05/2019
215 Gia đình Ôn Tuệ Châu 9.000.000 KiraKira 17/05/2019
216 Hoàng Anh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2019
217 Đinh Thị Phương Thảo 2.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2019
218 Thanh Dien Lam
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
219 Bui An
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
220 Vũ Lai
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
221 Thanh Thảo
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
222 Khang Dang
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
223 Trúc Xanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
224 Thanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
225 Cty Dell
8 máy tính
Học bổng 17/05/2019
226 Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
10 máy tính bảng
Học bổng 17/05/2019
227 Hữu Thắng
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
228 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/05/2019
229 Trần Thiên Linh Thoai 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2019
230 Phan Thị Bích Ngọc 1.000.000 KiraKira 13/05/2019
231 Hiếu Đoàn 500.000 KiraKira 13/05/2019
232 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 13/05/2019
233 Đào Kim Hồng 500.000 KiraKira 11/05/2019
234 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 10/05/2019
235 Chị An 9.000.000 KiraKira 10/05/2019
236 Lê Thị Tường Vy 4.660.000 KiraKira 08/05/2019
237 Phạm Nguyên Khánh Tâm 500.000 KiraKira 08/05/2019
238 Phan Ngọc Quyên 500.000 KiraKira 07/05/2019
239 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 07/05/2019
240 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
Học bổng 07/05/2019
241 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 07/05/2019
242 Vũ Thị Thu An 150.000 Sách Suối Thơm 07/05/2019
243 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 06/05/2019
244 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
KiraKira 04/05/2019
245 Yen Luu 300.000 KiraKira 04/05/2019
246 Uyen Pham 200.000 KiraKira 04/05/2019
247 Truc Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
248 Tien Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
249 Thuy Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
250 Thao Chieng 300.000 KiraKira 04/05/2019
251 Thanh Le Kim 500.000 KiraKira 04/05/2019
252 Thanh Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
253 Tam Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
254 Ravi Raj Signh 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
255 Quyên Huynh 100.000 KiraKira 04/05/2019
256 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1.500.000 KiraKira 04/05/2019
257 Nhung Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
258 Nhi Tran 200.000 KiraKira 04/05/2019
259 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
260 Ngoc Tran 100.000 KiraKira 04/05/2019
261 Mai Le 200.000 KiraKira 04/05/2019
262 Mai Lam 200.000 KiraKira 04/05/2019
263 Loan Nguyen 4.650.000 KiraKira 04/05/2019
264 Loan Dang 500.000 KiraKira 04/05/2019
265 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
266 Huong Pham 500.000 KiraKira 04/05/2019
267 Huong Nguyen 300.000 KiraKira 04/05/2019
268 Hung Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
269 Hanh Bui 1.050.000 KiraKira 04/05/2019
270 Giao Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
271 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 04/05/2019
272 Cuc Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
273 Chinh Vo 500.000 KiraKira 04/05/2019
274 Chi Tran 500.000 KiraKira 04/05/2019
275 Lê Thị Khương 3.500.000 KiraKira 03/05/2019
276 Hoàng Thị Duy Thảo 2.000.000 KiraKira 03/05/2019
277 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 03/05/2019
278 Đỗ Thị Thanh Lan 1.000.000 KiraKira 01/05/2019
279 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 29/04/2019
280 Bạn đồng hành ẩn danh 3.000.000 KiraKira 29/04/2019
281 Sơn Vũ 2.000.000 Học bổng 28/04/2019
282 Đặng Thị Thắm 2.000.000 KiraKira 26/04/2019
283 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 26/04/2019
284 Quỳnh - TVM
300 quyển truyện
KiraKira 25/04/2019
285 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2019
286 Cty Bomsister
2 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
287 Tạ Hữu Tuyết Anh
1 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
288 Nguyễn Minh Hoàng
10 tai nghe
Học bổng 23/04/2019
289 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 23/04/2019
290 Đinh Thanh Thành 1.000.000 KiraKira 22/04/2019
291 Nguyễn Thị Lê Thương 1.400.000 KiraKira 20/04/2019
292 Kieu Viet Hoa 4.800.000 Học bổng 20/04/2019
293 Trần Thị Thu Thủy 2.500.000 KiraKira 17/04/2019
294 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 17/04/2019
295 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 16/04/2019
296 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 15/04/2019
297 Khổng Loan
Thẻ mua sách 1 triệu
KiraKira 15/04/2019
298 Lê Hoàng Minh
1 Laptop cũ
Học bổng 14/04/2019
299 Nguyễn Lê Thảo Vy 540.000 KiraKira 12/04/2019
300 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2019
301 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 12/04/2019
302 Đinh Thúy Nga 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2019
303 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 11/04/2019
304 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 KiraKira 11/04/2019
305 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 11/04/2019
306 Tống Phước Bảo 1.000.000 KiraKira 11/04/2019
307 Nguyễn Phước Hoàng Huy 500.000 KiraKira 11/04/2019
308 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 KiraKira 11/04/2019
309 Quỹ An Thiện 12.000.000 KiraKira 10/04/2019
310 Marcus Mạnh Cường Vũ 2.000.000 KiraKira 08/04/2019
311 Trần Văn Luân 1.200.000 KiraKira 08/04/2019
312 Đỗ Trí Như Khuê 1.000.000 KiraKira 07/04/2019
313 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/04/2019
314 Quách Quế Lan 500.000 KiraKira 06/04/2019
315 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
316 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 06/04/2019
317 Đinh Lê Vũ 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
318 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
319 Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/04/2019
320 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 02/04/2019
321 Trịnh Thị Cẩm 2.000.000 KiraKira 01/04/2019
322 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 KiraKira 31/03/2019
323 Bạn đồng hành ẩn danh 1.150.000 KiraKira 31/03/2019
324 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2019
325 Cao Minh Trí & LyNasin 3.600.000 KiraKira 31/03/2019
326 Trần Ngọc Quỳnh Như 1.300.000 KiraKira 30/03/2019
327 Chế Thị Anh Tuyền 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
328 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 28/03/2019
329 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 28/03/2019
330 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 28/03/2019
331 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
332 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 28/03/2019
333 Cô chú Kim Lũy 10.000.000 KiraKira 28/03/2019
334 Nguyễn Tuấn Huy 1.000.000 KiraKira 27/03/2019
335 Trần Nguyễn Minh Đức 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2019
336 Nguyễn Thị Thu Hoàng 4.600.000 Quỹ tự phân bổ 18/03/2019
337 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 KiraKira 16/03/2019
338 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2019
339 Tamy Lim 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
340 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 09/03/2019
341 Lê Thị Như Quỳnh 900.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
342 Dương Ngọc Thái 600.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
343 Harin 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
344 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 09/03/2019
345 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
346 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2019
347 Đinh Thị Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
348 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
349 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 Sách Suối Thơm 21/02/2019
350 Nguyễn Thị Hải Yến 4.800.000 Học bổng 21/02/2019
351 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/02/2019
352 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
353 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
354 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2019
355 Nguyễn Hà Minh Thi 300.000 Sách Suối Thơm 13/02/2019
356 Nguyễn Hồng Ngọc 500.000 Học bổng 10/02/2019
357 Nguyễn Ngọc Huyền 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2019
358 Đoàn Mỹ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2019
359 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 Sách Suối Thơm 04/02/2019
360 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
361 Alex Cách Trí 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
362 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
363 Harin 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
364 Nguyễn Trung Thành 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
365 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
366 Trần Hạ Tuyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 31/01/2019
367 Chon_Chan 500.000 Sách Suối Thơm 29/01/2019
368 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 29/01/2019
369 Chon_Chan 500.000 KiraKira 29/01/2019
370 Lam Nguyễn 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/01/2019
371 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 27/01/2019
372 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 27/01/2019
373 Nguyễn Thiện Lộc 6.900.000 Quỹ tự phân bổ 26/01/2019
374 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
375 Đặng Văn Hiệp 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
376 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
377 Trần Lê Minh Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2019
378 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 Học bổng 23/01/2019
379 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 23/01/2019
380 Tiệm sách cũ 500.000 Sách Suối Thơm 18/01/2019
381 Trần Mai Hương 350.000 Sách Suối Thơm 17/01/2019
382 Trần Mai Hương 650.000 KiraKira 17/01/2019
383 Hoàng Thế Doanh 2.000.000 KiraKira 16/01/2019
384 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 16/01/2019
385 Cô chú Kim Lũy 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
386 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2.400.000 Học bổng 14/01/2019
387 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
388 Nguyễn Thị Hồng Quyên 3.000.000 Học bổng 13/01/2019
389 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2019
390 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 10/01/2019
391 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 03/01/2019
392 Nguyễn Việt Triều 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2019
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org