Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Nguyễn Thanh Thuỳ Trâm 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/08/2022
2 Lê Tuyết Nhung, Minh Anh, Minh Hiếu, Minh Châu 9.600.000 Học bổng 11/08/2022
3 Nguyễn Thanh Thảo 600.000 KiraKira 10/08/2022
4 Hoang Thanh Truc 1.000.000 KiraKira 09/08/2022
5 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Quỹ tự phân bổ 09/08/2022
6 Hồ Quang Chánh 4.800.000 Học bổng 07/08/2022
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 07/08/2022
8 Nguyễn Thị Minh Trang 4.800.000 Học bổng 06/08/2022
9 Mai Hữu Tính & Lan Anh 4.800.000 Học bổng 05/08/2022
10 Nguyễn Quang 4.800.000 Học bổng 05/08/2022
11 Lê Kiêm Ái 4.800.000 Học bổng 05/08/2022
12 Trần Thị Hương Giang 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/08/2022
13 Nguyễn Thị Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/08/2022
14 Phạm Tự Trọng 4.800.000 Học bổng 04/08/2022
15 Nhung Nguyễn 300.000 Quỹ tự phân bổ 03/08/2022
16 Vũ Thục Uyên 4.800.000 Học bổng 03/08/2022
17 Đoàn Thị Thái 4.800.000 Học bổng 02/08/2022
18 Kiều Hữu Dũng 600.000 KiraKira 02/08/2022
19 Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/08/2022
20 Lê Minh Đức và những người bạn: Đêm nhạc Hát để sẻ chia 56.130.000 KiraKira 01/08/2022
21 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 31/07/2022
22 Trần Thị Thu Hương 50.000 Quỹ tự phân bổ 29/07/2022
23 An Vu 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/07/2022
24 Chon Chan 500.000 KiraKira 29/07/2022
25 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/07/2022
26 Ngô Thị Khánh An 5.000.000 KiraKira 28/07/2022
27 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 28/07/2022
28 Lê Thương 3.500.000 KiraKira 27/07/2022
29 Bích Lan 2.000.000 KiraKira 27/07/2022
30 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 27/07/2022
31 Huỳnh Hải Yến 12.600.000 Học bổng 26/07/2022
32 Nguyễn Thị Cẩm Tú 4.800.000 Học bổng 26/07/2022
33 Truc Cong 500.000 KiraKira 26/07/2022
34 Cô Lê Thị Tâm và các bạn
4 chiếc xe đạp
KiraKira 24/07/2022
35 Minh Anh & Duy Anh 3.500.000 KiraKira 23/07/2022
36 Nguyễn Thị Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 23/07/2022
37 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 22/07/2022
38 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 KiraKira 22/07/2022
39 Lâm Nhật Thảo Nguyên 4.800.000 Học bổng 22/07/2022
40 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/07/2022
41 Thoại Uyên 3.000.000 KiraKira 22/07/2022
42 Ôn Tuệ Châu 2.000.000 KiraKira 21/07/2022
43 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 KiraKira 21/07/2022
44 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 21/07/2022
45 Đinh Thúy Nga 10.000.000 Học bổng 21/07/2022
46 Mai Diễm Phú 500.000 Học bổng 20/07/2022
47 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10.000.000 KiraKira 20/07/2022
48 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 20/07/2022
49 Lê Quốc Vinh Em 6.000.000 Học bổng 19/07/2022
50 Nguyễn Quang Anh 4.800.000 Học bổng 19/07/2022
51 Chị Diệu 3.000.000 KiraKira 19/07/2022
52 Phương Ngân 300.000 KiraKira 18/07/2022
53 Yến Vy 50.000 Quỹ tự phân bổ 15/07/2022
54 Trần Vương Thuấn 1.000.000 KiraKira 15/07/2022
55 Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 15/07/2022
56 Bi và Boo 1.000.000 KiraKira 15/07/2022
57 Lê Ngọc Hoàng Vy 4.800.000 Học bổng 15/07/2022
58 Pham Thi Thuy Tien 46.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/07/2022
59 Phạm Minh Phúc 4.800.000 Học bổng 15/07/2022
60 Lương Thị Hạnh 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
61 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2022
62 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
63 Nguyễn Thị Vân Anh 6.000.000 Học bổng 14/07/2022
64 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 14/07/2022
65 Nguyễn Hằng Nga 4.055.000 Học bổng 14/07/2022
66 Hứa Tiểu Linh 3.000.000 Học bổng 14/07/2022
67 Nguyễn Thị Thống 9.600.000 Học bổng 14/07/2022
68 Vũ Hoàng Nhật Quyên 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
69 Lê Ngọc Pha Lê 4.800.000 Học bổng 14/07/2022
70 Nguyễn Thị Ánh Hồng 4.800.000 Học bổng 13/07/2022
71 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 13/07/2022
72 Nguyễn Ngọc Anh Linh 300.000 KiraKira 13/07/2022
73 Nguyễn Thị Bích Ngọc 500.000 KiraKira 13/07/2022
74 Hoàng Thế Doanh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/07/2022
75 Nguyễn Thị Thu Hoàng 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/07/2022
76 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 10/07/2022
77 Võ Hồng Sương 500.000 KiraKira 10/07/2022
78 Nguyễn Như 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/07/2022
79 Dương Duy Đăng 100.000 Quỹ tự phân bổ 09/07/2022
80 Bành Trần Trúc Quỳnh 6.700.000 KiraKira 09/07/2022
81 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Sách Suối Thơm 08/07/2022
82 Trần Nguyễn An Nhiên 1.500.000 KiraKira 08/07/2022
83 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 07/07/2022
84 Phạm Mai Ngân 2.000.000 KiraKira 07/07/2022
85 Quý Anh 600.000 KiraKira 07/07/2022
86 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 07/07/2022
87 Tiệm tạp hóa Là Lá 450.000 KiraKira 07/07/2022
88 Nguyen Thi Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2022
89 Châu Trần Phương Chi 600.000 KiraKira 06/07/2022
90 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 06/07/2022
91 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 06/07/2022
92 Trần Lan Hương 4.800.000 Học bổng 06/07/2022
93 Hồ Đăng Khoa 100.000 KiraKira 05/07/2022
94 Mũm Mĩm 300.000 KiraKira 05/07/2022
95 Trương Thị Xuân Giao 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2022
96 Tịch 400.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2022
97 Nguyễn Thiên Ngân 7.000.000 KiraKira 05/07/2022
98 Nguyễn Thị Phương Thành 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/07/2022
99 Thảo Uyên 700.000 Quỹ tự phân bổ 04/07/2022
100 Lý Thị Ngọc Thanh 4.800.000 Học bổng 04/07/2022
101 MenMeoMeo 100.000 Quỹ tự phân bổ 03/07/2022
102 Nguyễn Thanh Hải 200.000 Sách Suối Thơm 03/07/2022
103 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
104 Tôn Nữ Cẩm Uyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
105 Đoàn Nguyệt Ánh 500.000 KiraKira 02/07/2022
106 Đoàn Yến Châu 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
107 Yến Phạm 500.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
108 Phạm Trần Tiến Phát 100.000 Sách Suối Thơm 02/07/2022
109 Đỗ Quỳnh Hiên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
110 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
111 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
112 Phạm Thu Yên 200.000 Học bổng 02/07/2022
113 Nguyễn Thanh Duyên 500.000 KiraKira 02/07/2022
114 Lê Thị Thanh Hà 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
115 Nguyễn Thị Thu Hiền 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
116 Nguyễn Ngọc Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
117 Trịnh Võ Trung Nghĩa 5.000.000 KiraKira 02/07/2022
118 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
119 Võ Thị Thanh Xuân 1.000.000 KiraKira 02/07/2022
120 Trần Thị Thu Hương 50.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
121 Nguyễn Thị Hải Yến 500.000 Quỹ tự phân bổ 02/07/2022
122 Vũ Nguyễn Thái An 100.000 Sách Suối Thơm 02/07/2022
123 Trần Thị Như Ý 8.000.000 Học bổng 02/07/2022
124 Quỳnh Như 3.000.000 Học bổng 02/07/2022
125 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
126 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
127 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
128 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
129 Trần Thị Thúy Anh 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
130 Trần Thị Thanh Nga 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
131 Brian Bùi 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
132 An Bùi 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
133 Audrey Lê 4.800.000 Học bổng 02/07/2022
134 Thu 300.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2022
135 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 4.800.000 Học bổng 01/07/2022
136 Diệp Khoa 800.000 KiraKira 30/06/2022
137 Lucy 500.000 KiraKira 30/06/2022
138 Phan Anh 5.000.000 KiraKira 29/06/2022
139 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/06/2022
140 Nguyễn Nam Quốc 3.000.000 KiraKira 28/06/2022
141 Huỳnh Chính Đào 3.500.000 KiraKira 28/06/2022
142 Phạm Thị Kim Thúy 800.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2022
143 Bành Trần Trúc Quỳnh 43.200.000 Học bổng 26/06/2022
144 Trà My 4.800.000 Học bổng 25/06/2022
145 Hoàng Lan Anh 3.000.000 Học bổng 24/06/2022
146 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 23/06/2022
147 Huỳnh Thảo Lê 600.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2022
148 Trịnh Quỳnh Mai 600.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2022
149 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 21/06/2022
150 Hà Thị Thanh Hương 5.000.000 Học bổng 21/06/2022
151 Hoàng Vũ 500.000 Quỹ tự phân bổ 20/06/2022
152 Mai Diễm Phú 500.000 Quỹ tự phân bổ 19/06/2022
153 Hoàng Thế Doanh 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/06/2022
154 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 16/06/2022
155 Nguyễn Thị Thanh Trúc 100.000 Sách Suối Thơm 15/06/2022
156 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/06/2022
157 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 15/06/2022
158 Tú Trinh và Khương Duy 4.800.000 Học bổng 12/06/2022
159 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 12/06/2022
160 Bành Trần Trúc Quỳnh 19.200.000 Học bổng 10/06/2022
161 Trần Lê Sơn Châu 5.000.000 Học bổng 10/06/2022
162 Anh chị Ngọc Trinh - Minh Trí 10.600.000 Học bổng 09/06/2022
163 Trương Lê Thu Thảo 4.800.000 Học bổng 09/06/2022
164 Tạ Thái Hà 4.800.000 Học bổng 09/06/2022
165 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 09/06/2022
166 Trần Thị Bích Phi 4.800.000 Học bổng 09/06/2022
167 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 08/06/2022
168 Kira lớn 26 800.000 KiraKira 07/06/2022
169 Hồng Châu 5.000.000 Học bổng 07/06/2022
170 Trịnh Thảo 11.535.500 Học bổng 06/06/2022
171 Tiệm tạp hóa Là Lá 330.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2022
172 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2022
173 Nguyễn Thanh Thư 330.000 Quỹ tự phân bổ 02/06/2022
174 Nguyễn Thị Kim Thoa 300.000 KiraKira 01/06/2022
175 Hồng Trang 1.500.000 KiraKira 01/06/2022
176 Văn Thị Hạnh Thuỷ 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/06/2022
177 Diệp Khoa 900.000 Học bổng 31/05/2022
178 Nguyễn Thị Yến Linh 24.000.000 Học bổng 30/05/2022
179 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/05/2022
180 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 27/05/2022
181 Nguyễn Quang 4.800.000 Học bổng 25/05/2022
182 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 23/05/2022
183 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 23/05/2022
184 Trần Thị Tuyết Thu 600.000 KiraKira 22/05/2022
185 Tiệm tạp hóa Là Lá 1.300.000 Quỹ tự phân bổ 22/05/2022
186 Lê Nhật Luynh 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/05/2022
187 Từ Như Phương 4.800.000 Học bổng 22/05/2022
188 Hạnh Bùi 1.000.000 KiraKira 20/05/2022
189 Mai Lê 200.000 KiraKira 20/05/2022
190 Diễm Nguyễn 300.000 KiraKira 20/05/2022
191 Hùng Nguyễn 200.000 KiraKira 20/05/2022
192 Nguyễn Nhã Phương 3.000.000 KiraKira 20/05/2022
193 Triệu Oanh 1.000.000 KiraKira 20/05/2022
194 Trình Huỳnh Lê Thương 3.500.000 KiraKira 20/05/2022
195 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 2.000.000 KiraKira 20/05/2022
196 Trần Ngọc Anh 600.000 KiraKira 16/05/2022
197 Ngô Thị Khánh An 6.000.000 KiraKira 14/05/2022
198 Ngô Thị Khánh An
3 bao quần áo
KiraKira 14/05/2022
199 Hoàng Trần Kỳ An 1.000.000 KiraKira 13/05/2022
200 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 11/05/2022
201 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 3.000.000 KiraKira 11/05/2022
202 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2022
203 Lê Hoàng Quế Chi 1.000.000 KiraKira 07/05/2022
204 Nguyễn Tuấn Việt 5.000.000 Sách Suối Thơm 04/05/2022
205 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2022
206 Nguyễn Thi Kim Duyên 4.800.000 Học bổng 02/05/2022
207 Cô Lê Thị Tâm và những người bạn
2050 cuốn tập, 820 bút chì, 210 cục gôm, 210 chuốt bút chì, 210 thước kẻ, 72 đôi găng tay, 70 hộp sáp màu, 9 hộp bút, 12 cái cặp, 10 xe đạp cũ
KiraKira 02/05/2022
208 Ant 1.000.000 Sách Suối Thơm 01/05/2022
209 Nguyễn Thanh Tuấn 2.000.000 KiraKira 01/05/2022
210 Diệp Tiến Khoa 800.000 KiraKira 30/04/2022
211 Bích Thủy 2.000.000 KiraKira 30/04/2022
212 Thiên Hương 2.000.000 KiraKira 30/04/2022
213 Dương Duy Đăng 100.000 KiraKira 30/04/2022
214 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 3.500.000 KiraKira 29/04/2022
215 Gia đình chị Trần Minh Chuyên 20.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2022
216 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2022
217 Nguyễn Văn Nhựt 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2022
218 Hoàng Linh Lan 3.000.000 KiraKira 27/04/2022
219 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 27/04/2022
220 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 27/04/2022
221 Lê Đăng Khoa 1.000.000 KiraKira 26/04/2022
222 Nguyễn Thị Phương Thảo 600.000 KiraKira 24/04/2022
223 Tạ Thái Hà 1.800.000 KiraKira 21/04/2022
224 Nguyễn Trần Ngọc Minh 100.000 KiraKira 21/04/2022
225 Đoàn Lê Giang 1.000.000 KiraKira 21/04/2022
226 Nguyễn Thị Kim Thoa 500.000 KiraKira 20/04/2022
227 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 20/04/2022
228 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2022
229 Vũ Thị Thu An 700.000 KiraKira 20/04/2022
230 Trần Lê Minh Hiếu 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2022
231 Bạn đồng hành ẩn danh 16.430.000 KiraKira 17/04/2022
232 Phương Ngân 300.000 KiraKira 16/04/2022
233 Nguyễn Ái Thanh Đan 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/04/2022
234 Ôn Thiện Thắng 6.900.000 KiraKira 15/04/2022
235 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 15/04/2022
236 Quách Thu Trang 1.500.000 KiraKira 15/04/2022
237 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 15/04/2022
238 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1.200.000 KiraKira 15/04/2022
239 Bùi Ngọc Vân Chi 5.000.000 KiraKira 15/04/2022
240 Ngô Thị Xuân Loan 2.000.000 KiraKira 15/04/2022
241 Thuy Ngo 600.000 Quỹ tự phân bổ 14/04/2022
242 Hồ Thị Ái Như 1.300.000 KiraKira 14/04/2022
243 Minh Phúc 1.000.000 KiraKira 14/04/2022
244 Minh Phúc
50 quyển sách
KiraKira 14/04/2022
245 Vương Thuấn và những người bạn 40.000.000 KiraKira 14/04/2022
246 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 KiraKira 14/04/2022
247 Phương Đặng 1.200.000 KiraKira 13/04/2022
248 Út 200.000 KiraKira 13/04/2022
249 Bống Bống 1.000.000 KiraKira 13/04/2022
250 Hiền Nhu 2.000.000 KiraKira 13/04/2022
251 Cẩm Tú 3.000.000 KiraKira 13/04/2022
252 Thoại Uyên 5.000.000 KiraKira 13/04/2022
253 Thảo Lê 1.000.000 KiraKira 13/04/2022
254 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 KiraKira 13/04/2022
255 Nguyễn Kim Hòa 500.000 KiraKira 13/04/2022
256 Tiến Vũ 1.000.000 KiraKira 12/04/2022
257 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2022
258 Trần Thị Linh Đoan 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2022
259 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 12/04/2022
260 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 KiraKira 12/04/2022
261 Duc Hong Phan 700.000 KiraKira 11/04/2022
262 Anh Tuấn Khang & Chị Thanh Nhã
205 ba lô
KiraKira 11/04/2022
263 Tô Nữ Minh Hiền 600.000 KiraKira 10/04/2022
264 Tran Le Thien Thuy 200.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2022
265 Huỳnh Thị Huệ 1.300.000 KiraKira 10/04/2022
266 Anh 500.000 KiraKira 10/04/2022
267 Cô Tâm Lê và những người bạn 7.000.000 KiraKira 10/04/2022
268 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 10/04/2022
269 Mầm Đậu 700.000 KiraKira 09/04/2022
270 Nguyễn Dương Hiếu 2.000.000 KiraKira 09/04/2022
271 Phạm Minh Phúc 10.000.000 KiraKira 09/04/2022
272 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 09/04/2022
273 Trần Lan 1.600.000 KiraKira 09/04/2022
274 Trần Thị Bích Nhi và bạn 2.500.000 KiraKira 09/04/2022
275 Lạc An 300.000 KiraKira 09/04/2022
276 Trịnh Thảo 4.551.200 KiraKira 08/04/2022
277 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 08/04/2022
278 Hồng Ân 600.000 KiraKira 08/04/2022
279 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2022
280 Trần Lê Trung Huy 600.000 KiraKira 08/04/2022
281 Nguyễn Thị Phương Mai 2.400.000 Học bổng 08/04/2022
282 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2022
283 Võ Thị Thanh Xuân 600.000 KiraKira 08/04/2022
284 Tạ Thiên Thanh 300.000 Quỹ tự phân bổ 07/04/2022
285 Chi Huynh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/04/2022
286 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 07/04/2022
287 Dang Phuong 1.200.000 KiraKira 06/04/2022
288 Nhiên 600.000 KiraKira 06/04/2022
289 Trần Thị Thu Thủy 5.000.000 KiraKira 06/04/2022
290 Tiệm tạp hóa Là Lá 536.000 KiraKira 06/04/2022
291 Dương Duy Đăng 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2022
292 Trần Vũ Sâm Ngân 10.000.000 KiraKira 06/04/2022
293 Phạm Thùy Dương 1.000.000 KiraKira 06/04/2022
294 Phan Thi Cầm 1.000.000 KiraKira 06/04/2022
295 Nguyễn Vũ Xuân Tùng 400.000 KiraKira 06/04/2022
296 Tạ Khánh Tâm 1.000.000 KiraKira 06/04/2022
297 Mỹ Hạnh 10.000.000 KiraKira 06/04/2022
298 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 06/04/2022
299 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 06/04/2022
300 Nguyễn Hoàng Thi 3.000.000 KiraKira 05/04/2022
301 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 05/04/2022
302 Huỳnh Tuyết Sương 1.200.000 KiraKira 05/04/2022
303 Lam Nguyễn 1.300.000 KiraKira 05/04/2022
304 Nguyễn Thị Thúy Hằng 300.000 Sách Suối Thơm 05/04/2022
305 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Sách Suối Thơm 02/04/2022
306 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 01/04/2022
307 Vũ Thị Thu An 500.000 KiraKira 01/04/2022
308 Diệp Khoa 700.000 KiraKira 31/03/2022
309 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/03/2022
310 Vân Phạm 2.100.000 KiraKira 20/03/2022
311 Vũ Lê Hà 5.000.000 Học bổng 18/03/2022
312 Nguyễn Thị Lê Xíu (Chi) 300.000 Học bổng 17/03/2022
313 Bùi Ngọc Vân Chi 9.600.000 Học bổng 17/03/2022
314 Khổng Tường Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2022
315 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2022
316 Nguyễn Quang Anh 9.600.000 Học bổng 17/03/2022
317 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2022
318 Trần Thị Như Ý 5.000.000 Sách Suối Thơm 13/03/2022
319 Nguyễn Thị Kim Thoa 200.000 Sách Suối Thơm 12/03/2022
320 Trần Thị Thúy Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2022
321 Trần Hoàng Bích Kim 200.000 Sách Suối Thơm 12/03/2022
322 Văn Thị Hạnh Thủy 500.000 Sách Suối Thơm 11/03/2022
323 Thanh Phan 856.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2022
324 Dương Duy Đăng 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2022
325 Diệp Khoa 700.000 KiraKira 02/03/2022
326 Các bạn Omega Plus 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/03/2022
327 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 28/02/2022
328 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/02/2022
329 Anh 500.000 Học bổng 22/02/2022
330 Đinh Thanh Thành 1.000.000 Học bổng 22/02/2022
331 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/02/2022
332 Nguyễn Hằng Nga 1.000.000 Học bổng 22/02/2022
333 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 21/02/2022
334 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 19/02/2022
335 Phan Ngọc Phúc 100.000 Sách Suối Thơm 18/02/2022
336 Trần Phạm Nguyên Khoa 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2022
337 Nguyễn Ái Thanh Đan 200.000 Sách Suối Thơm 17/02/2022
338 Trịnh Thảo 6.788.700 Học bổng 17/02/2022
339 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2022
340 Lê Hiền 460.000 Quỹ tự phân bổ 14/02/2022
341 TPF & Những người bạn 52.796.347 Học bổng 14/02/2022
342 Hằng Nguyễn 300.000 Học bổng 13/02/2022
343 Đinh Thúy Nga 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2022
344 Hoàng Lan Anh 3.000.000 Học bổng 10/02/2022
345 Lê Ngọc Pha Lê 50.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2022
346 Khổng Tường Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2022
347 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2022
348 Lê Tuyết Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2022
349 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 07/02/2022
350 Dương Duy Đăng 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2022
351 Trần Mai Hương 700.000 KiraKira 05/02/2022
352 Ngô Thị Kim Hạnh 1.000.000 KiraKira 01/02/2022
353 Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2022
354 Bạn đồng hành ẩn danh 350.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2022
355 Đoàn Bảo Châu & Nguyễn Thúy Hằng 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/01/2022
356 Ricardo Danziger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/01/2022
357 Khổng Tường Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 28/01/2022
358 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 26/01/2022
359 Trần Hoàng Lân 4.800.000 Học bổng 26/01/2022
360 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 25/01/2022
361 Nguyễn Duyên 600.000 Học bổng 24/01/2022
362 Người bảo trợ ẩn danh 9.608.604 Học bổng 20/01/2022
363 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 20/01/2022
364 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 20/01/2022
365 Bảo Bảo
20 quyển sách
KiraKira 20/01/2022
366 Phạm Thu Hà 500.000 Học bổng 19/01/2022
367 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 19/01/2022
368 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 18/01/2022
369 Huỳnh Hải Yến 12.600.000 Học bổng 14/01/2022
370 Bành Trần Trúc Quỳnh 9.600.000 Học bổng 13/01/2022
371 Bành Trần Trúc Quỳnh 9.600.000 Học bổng 11/01/2022
372 Lê Hiền 230.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2022
373 Trần Nguyễn Tường Minh 300.000 Sách Suối Thơm 09/01/2022
374 Lương Cơ Phú 100.000 Quỹ tự phân bổ 09/01/2022
375 Võ Trần Bảo Vy 100.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2022
376 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 07/01/2022
377 Hoàng Thế Doanh (Ant) 5.000.000 Học bổng 07/01/2022
378 Chế Thị Anh Tuyền 9.600.000 Học bổng 07/01/2022
379 Dương Duy Đăng 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2022
380 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 05/01/2022
381 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2022
382 Diệp Khoa 700.000 KiraKira 01/01/2022
Xem thêm