Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Quỳnh Trân 500.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2023
2 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 15/03/2023
3 Huỳnh Tuyết Sương 700.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2023
4 Trần Vương Thuấn
100 cuốn sách
Học bổng 13/03/2023
5 Minh Phúc - Lam Điền
100 cuốn sách
KiraKira 13/03/2023
6 Duyệt Nghiêm 500.000 Sách Suối Thơm 13/03/2023
7 Thu 100.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2023
8 Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2023
9 Anh 500.000 KiraKira 07/03/2023
10 Anh 500.000 Học bổng 07/03/2023
11 Anh 500.000 Sách Suối Thơm 07/03/2023
12 Lân Nghiêm 4.800.000 Học bổng 06/03/2023
13 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2023
14 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/03/2023
15 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 26/02/2023
16 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2023
17 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 25/02/2023
18 Minh Hồng 4.800.000 Học bổng 24/02/2023
19 Nguyễn Thị Hiếu 4.800.000 Học bổng 24/02/2023
20 Pháp Tịnh 6.500.000 KiraKira 24/02/2023
21 Nghiêm Lâm 600.000 KiraKira 24/02/2023
22 Trần Thị Như Ý 6.000.000 Học bổng 24/02/2023
23 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 22/02/2023
24 Duyệt Nghiêm 4.800.000 Học bổng 22/02/2023
25 Tím 2.400.000 Học bổng 22/02/2023
26 Bùi Ngọc Vân Anh 9.600.000 Học bổng 20/02/2023
27 Nha Kodama 300.000 Học bổng 19/02/2023
28 Hoàng Thị 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2023
29 Nguyễn Tập 800.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2023
30 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 15/02/2023
31 Nguyễn Nam Quốc 4.800.000 Học bổng 12/02/2023
32 Lâm Thiên Di 400.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2023
33 Nguyễn Hoàng Hiệp 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2023
34 Anh 500.000 Học bổng 07/02/2023
35 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 05/02/2023
36 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2023
37 Nguyễn Thị Vân Kiều 100.000 Sách Suối Thơm 03/02/2023
38 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2023
39 Vũ Hoàng Lê Chuyên 500.000 Học bổng 02/02/2023
40 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 02/02/2023
41 Nguyễn Đức Đoan Trinh 600.000 KiraKira 01/02/2023
42 Nguyễn Ngọc Anh Thư 7.500.000 Học bổng 31/01/2023
43 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
44 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
45 Hoàng Hạnh 100.000 Quỹ tự phân bổ 25/01/2023
46 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2023
47 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2023
48 Châu Dương Quang 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
49 An Vũ 420.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
50 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
51 Lương Cơ Phú 50.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
52 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
53 Uyen Vu 700.000 KiraKira 21/01/2023
54 Võ Thị Kim Trang 200.000 Sách Suối Thơm 19/01/2023
55 Tô Xuân Phúc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2023
56 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2023
57 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 18/01/2023
58 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 18/01/2023
59 An Publishing 4.800.000 Học bổng 17/01/2023
60 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.500.000 Học bổng 17/01/2023
61 Lê Quỳnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2023
62 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 16/01/2023
63 Lê Tín 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
64 Phan Thị Anh Thư 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
65 Ngọc 100.000 Sách Suối Thơm 11/01/2023
66 Đoàn Bảo Châu 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
67 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
68 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
69 NEVEM 22.270.338 Học bổng 10/01/2023
70 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 KiraKira 10/01/2023
71 Bùi Ngọc Vân Chi 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
72 Huỳnh Thảo Lê 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
73 Dung Lê 7.002.600 Học bổng 09/01/2023
74 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Sách Suối Thơm 09/01/2023
75 Anh 500.000 Học bổng 09/01/2023
76 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
77 Đỗ My 200.000 Học bổng 09/01/2023
78 Hán Tạ Phương Trinh 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
79 Thu 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
80 Giang và Dung 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2023
81 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 03/01/2023
82 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2023
83 Lê Thu Hiền 6.000.000 Học bổng 02/01/2023
84 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 02/01/2023
85 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/01/2023
86 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/01/2023
87 Lý Thanh Tâm 300.000 Học bổng 01/01/2023
Xem thêm