Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Bùi Ngọc Vân Chi 300.000 Học bổng 02/10/2023
2 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 02/10/2023
3 Rosie 211.000 Quỹ tự phân bổ 01/10/2023
4 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 29/09/2023
5 Thu 100.000 Quỹ tự phân bổ 29/09/2023
6 Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 28/09/2023
7 Lê Hiền 360.000 Quỹ tự phân bổ 27/09/2023
8 Trương Thị Như Ngọc 100.000 Sách Suối Thơm 23/09/2023
9 Tạ Hồng My 50.000 Quỹ tự phân bổ 19/09/2023
10 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/09/2023
11 Ngô Thị Kiều Oanh 500.000 Học bổng 15/09/2023
12 Đoàn Loan 129.000 Quỹ tự phân bổ 13/09/2023
13 Trương Lê Thu Thảo 4.800.000 Học bổng 12/09/2023
14 Thu 100.000 Quỹ tự phân bổ 10/09/2023
15 Trịnh Thảo 7.188.600 Học bổng 10/09/2023
16 Huỳnh Hải Yến 12.600.000 Học bổng 10/09/2023
17 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 09/09/2023
18 Thảo Nguyễn 200.000 Sách Suối Thơm 08/09/2023
19 Phạm Hằng Thu 4.800.000 Học bổng 07/09/2023
20 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2023
21 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2023
22 Nguyễn Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2023
23 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 06/09/2023
24 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 05/09/2023
25 Đoàn Thị Thái 4.800.000 Học bổng 04/09/2023
26 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 31/08/2023
27 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 31/08/2023
28 Quỹ Tiến Phước & NNB 14.400.000 Học bổng 30/08/2023
29 NEVEM 23.187.015 Học bổng 29/08/2023
30 Ngô Thị Kiều Oanh 500.000 Học bổng 28/08/2023
31 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 26/08/2023
32 Thu 100.000 Quỹ tự phân bổ 26/08/2023
33 Hari Krishna Kavuri 4.800.000 Học bổng 25/08/2023
34 Lê Thị Hòa An 4.800.000 Học bổng 23/08/2023
35 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Sách Suối Thơm 23/08/2023
36 Bạn đồng hành ẩn danh 70.000 KiraKira 23/08/2023
37 Trà My 4.800.000 Học bổng 22/08/2023
38 Vũ Thục Uyên 9.600.000 Học bổng 20/08/2023
39 Hồ Trúc Thi 4.800.000 Học bổng 20/08/2023
40 Nguyễn Xuân Hoa 700.000 Quỹ tự phân bổ 19/08/2023
41 Phạm Thị Thu 4.800.000 Học bổng 18/08/2023
42 Từ Như Phương 4.800.000 Học bổng 18/08/2023
43 Nguyễn Thị Sang 4.800.000 Học bổng 18/08/2023
44 Đinh Thúy Nga 10.000.000 Học bổng 17/08/2023
45 Võ Anh Thư 100.000 Sách Suối Thơm 16/08/2023
46 Phạm Công Luận
Hai thùng sách thiếu nhi
KiraKira 16/08/2023
47 Nguyễn Ly Ly 4.800.000 Học bổng 15/08/2023
48 Mia Saigon 4.800.000 Học bổng 14/08/2023
49 Mỹ Hằng - Nguyễn Nhựt 4.800.000 Học bổng 14/08/2023
50 Trương Thị Như Ngọc 200.000 Học bổng 14/08/2023
51 Quyên Phạm 500.000 KiraKira 11/08/2023
52 Kim Ngọc 872.000 KiraKira 10/08/2023
53 Bạn đồng hành KiraKira 29 688.000 KiraKira 10/08/2023
54 Phạm Ngọc Tuyết Anh 600.000 KiraKira 10/08/2023
55 Ngô Thị Kiều Oanh 500.000 Học bổng 10/08/2023
56 Nguyễn Thị Vân Kiều 2.400.000 Học bổng 07/08/2023
57 Lan Anh & Mai Hữu Tính 5.000.000 Học bổng 07/08/2023
58 Monique K Nguyen 4.600.000 KiraKira 06/08/2023
59 Thắng & Đạt
10 kg sô cô la
KiraKira 06/08/2023
60 Trần Thị Như Ý
22 thùng bánh
KiraKira 06/08/2023
61 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/08/2023
62 Bùi Thị Yến & Bạn 3.000.000 KiraKira 06/08/2023
63 Hồ Minh Thủy
50 khẩu trang học sinh
KiraKira 06/08/2023
64 Quỹ An Thiện 7.000.000 KiraKira 05/08/2023
65 Lê Phương 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/08/2023
66 Phạm Nguyễn Tú Trinh & Trần Khương Duy 4.800.000 Học bổng 05/08/2023
67 Nguyễn Quang 600.000 KiraKira 05/08/2023
68 Lê Minh Đức
116 hộp bánh
KiraKira 05/08/2023
69 Ngô Thị Thanh Tâm 4.800.000 Học bổng 04/08/2023
70 Lê Hiền 345.000 Quỹ tự phân bổ 03/08/2023
71 Thảo Nguyễn 50.000 Quỹ tự phân bổ 02/08/2023
72 Trần Hoàng Lân 2.400.000 Học bổng 02/08/2023
73 Nguyễn Anh Thư 4.800.000 Học bổng 02/08/2023
74 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 02/08/2023
75 Phan Thúy Quyên 450.000 Quỹ tự phân bổ 02/08/2023
76 Trần Thị Bích Phi 4.800.000 Học bổng 01/08/2023
77 Trần Mai Ly 2.000.000 KiraKira 01/08/2023
78 Bùi Thị Phương Hạnh 500.000 KiraKira 01/08/2023
79 Hoàng Đình Nam 200.000 Quỹ tự phân bổ 01/08/2023
80 Võ Ngọc Diệu Tịnh 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/08/2023
81 Đào Phương Quyên 700.000 KiraKira 31/07/2023
82 Lê Nguyễn Xuân Vũ 4.800.000 Học bổng 31/07/2023
83 Alissa Giang 700.000 KiraKira 30/07/2023
84 Phạm Thanh Quỳnh Trâm 500.000 Học bổng 30/07/2023
85 Nguyễn Xuân Mạnh 2.400.000 Học bổng 30/07/2023
86 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/07/2023
87 Nâu đá 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/07/2023
88 Tuấn Khang - Thanh Nhã 14.400.000 Học bổng 29/07/2023
89 Nguyễn Thị Kim Duyên 2.000.000 Học bổng 29/07/2023
90 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/07/2023
91 Ngô Khánh An 3.000.000 KiraKira 29/07/2023
92 Lương Cơ Phú 20.000 Quỹ tự phân bổ 29/07/2023
93 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 28/07/2023
94 Lạc Diệp và Anh Đào 4.800.000 Học bổng 28/07/2023
95 Nguyễn Ly Ly 4.800.000 Học bổng 28/07/2023
96 Phan Ngọc Phúc 100.000 Sách Suối Thơm 27/07/2023
97 ChonChan 784.000 KiraKira 27/07/2023
98 Nguyễn Ngọc Vy Hòa 4.800.000 Quỹ tự phân bổ 26/07/2023
99 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/07/2023
100 Linh Trần 4.800.000 Học bổng 26/07/2023
101 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 KiraKira 26/07/2023
102 Nguyễn Hoàng Hiệp 200.000 Quỹ tự phân bổ 25/07/2023
103 Sabrina Pham 300.000 Quỹ tự phân bổ 25/07/2023
104 Trần Thị Như Ý 3.000.000 Học bổng 25/07/2023
105 Quỳnh Như 3.000.000 Học bổng 25/07/2023
106 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
107 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
108 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
109 Trần Nhật - Huỳnh Đài 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
110 Minh Hồng 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
111 Trần Thị Thúy Anh 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
112 Trần Thị Thanh Nga 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
113 Bui Brian Phuc 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
114 Bui An Nha 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
115 Nguyễn Thị Hiếu 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
116 Audrey Ailan Tran 4.800.000 Học bổng 25/07/2023
117 Võ Thị Thanh Xuân 1.000.000 KiraKira 25/07/2023
118 Lê Thị Ngọc Nga - Nguyễn Lê Yên Khê 9.600.000 Học bổng 25/07/2023
119 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 KiraKira 25/07/2023
120 Vũ Hoàng Lê Chuyên 4.800.000 Học bổng 24/07/2023
121 Đỗ Thụy Phương Linh 4.800.000 Học bổng 24/07/2023
122 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 24/07/2023
123 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 23/07/2023
124 Nguyễn Thị Kim Thoa
1 laptop
Học bổng 23/07/2023
125 Bùi Thị Hương Lan 4.800.000 Học bổng 23/07/2023
126 Hồ Đăng Khoa 100.000 Học bổng 22/07/2023
127 Võ Thị Kim Nhung 1.000.000 Học bổng 22/07/2023
128 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 22/07/2023
129 Nguyễn Văn Dũng 2.000.000 KiraKira 21/07/2023
130 Bùi Ngọc Vân Chi 4.800.000 Học bổng 20/07/2023
131 Nguyễn Ngọc Anh Linh 300.000 Quỹ tự phân bổ 20/07/2023
132 Trần Thị Ngọc Thuỷ 600.000 KiraKira 19/07/2023
133 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 19/07/2023
134 Nguyễn Thị Thống 9.600.000 Học bổng 18/07/2023
135 Lâm Thiếu Thanh 700.000 Quỹ tự phân bổ 16/07/2023
136 Giao Au 1.200.000 KiraKira 16/07/2023
137 Anh 500.000 Học bổng 16/07/2023
138 Lê Ngọc Pha Lê 4.800.000 Học bổng 15/07/2023
139 Trần Thị Minh Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2023
140 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2023
141 Trần Thoại Uyên 9.600.000 Học bổng 14/07/2023
142 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.800.000 Học bổng 11/07/2023
143 Phương Ngân 400.000 Học bổng 11/07/2023
144 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2023
145 Mai Thảo Vy 600.000 KiraKira 10/07/2023
146 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 10/07/2023
147 Nguyễn Thanh Hải 150.000 Sách Suối Thơm 10/07/2023
148 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 10/07/2023
149 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 10/07/2023
150 Nguyễn Thị Thu Hiền 1.000.000 KiraKira 10/07/2023
151 Thuý Hồng Đinh 700.000 KiraKira 09/07/2023
152 Vũ Thị Xuân Thanh 500.000 KiraKira 09/07/2023
153 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 09/07/2023
154 Hồng Quyên 500.000 KiraKira 09/07/2023
155 Lê Thị Minh Loan 600.000 KiraKira 08/07/2023
156 Vũ Thị Thùy Hạnh 600.000 KiraKira 08/07/2023
157 Nguyễn Thị Thanh Trúc 500.000 KiraKira 08/07/2023
158 Bành Trần Trúc Quỳnh 52.800.000 Học bổng 06/07/2023
159 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/07/2023
160 Tím 2.400.000 Học bổng 05/07/2023
161 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2023
162 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 05/07/2023
163 Nguyễn Thị Cẩm Tú 4.800.000 Học bổng 03/07/2023
164 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 02/07/2023
165 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/07/2023
166 Ha Hoang 600.000 Sách Suối Thơm 30/06/2023
167 Nguyễn Phương Thảo 2.510.515 KiraKira 30/06/2023
168 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/06/2023
169 Uyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/06/2023
170 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 30/06/2023
171 NRW-Sawaco 1.300.000 KiraKira 30/06/2023
172 Bùi Ngọc Vân Anh 9.600.000 Học bổng 29/06/2023
173 Thu 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/06/2023
174 Huỳnh Quỳnh Nhi 4.800.000 Học bổng 26/06/2023
175 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 26/06/2023
176 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 26/06/2023
177 Phan Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 25/06/2023
178 Lê Hiền 702.000 Quỹ tự phân bổ 25/06/2023
179 Ngô Quang Thịnh 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/06/2023
180 Trần Thị Như Ý 6.000.000 Học bổng 23/06/2023
181 Cao Thị Bích Phương 4.800.000 Học bổng 23/06/2023
182 Trần Thị Ngọc Thủy 4.800.000 Học bổng 23/06/2023
183 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 23/06/2023
184 Lê Thị Tường Vi 4.800.000 Học bổng 22/06/2023
185 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 20/06/2023
186 Phạm Minh Phúc 12.800.000 Học bổng 20/06/2023
187 Tạ Thái Hà 4.800.000 Học bổng 18/06/2023
188 Thanh Hằng 1.000.000 Học bổng 18/06/2023
189 Phương Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/06/2023
190 Trịnh Thảo 5.853.750 Học bổng 17/06/2023
191 Hồ Quang Chánh 4.800.000 Học bổng 17/06/2023
192 Sư cô Duyệt Nghiêm 4.800.000 Học bổng 16/06/2023
193 Sư cô Lân Nghiêm 4.800.000 Học bổng 16/06/2023
194 Nguyễn Quang 9.600.000 Học bổng 16/06/2023
195 Lê Tuyết Nhung - Minh Anh - Minh Hiếu 9.600.000 Học bổng 16/06/2023
196 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 15/06/2023
197 Nguyễn Hải Yến 4.800.000 Học bổng 15/06/2023
198 Trần Ngọc Anh 4.800.000 Học bổng 15/06/2023
199 Nguyễn Thị Phương Mai 2.400.000 Học bổng 15/06/2023
200 Phạm Hằng Thu 4.800.000 Học bổng 13/06/2023
201 Nguyễn Ái Thanh Đan 300.000 Sách Suối Thơm 12/06/2023
202 Trần Lan Hương 4.800.000 Học bổng 12/06/2023
203 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 12/06/2023
204 Nguyễn Phạm Phước An 50.000 Sách Suối Thơm 12/06/2023
205 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 11/06/2023
206 Nguyễn Dương Hiếu 9.600.000 Học bổng 11/06/2023
207 Nguyễn Thị Minh Trang 4.800.000 Học bổng 10/06/2023
208 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 09/06/2023
209 Lê Quốc Vinh Em 3.000.000 Học bổng 08/06/2023
210 Phạm Tự Trọng 4.800.000 Học bổng 08/06/2023
211 Từ Như Phương 14.400.000 Học bổng 08/06/2023
212 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 08/06/2023
213 Diana Dang 4.542.000 KiraKira 08/06/2023
214 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 07/06/2023
215 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 07/06/2023
216 Bé Gạo 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2023
217 Trương Thị Trúc Giang 100.000 Quỹ tự phân bổ 07/06/2023
218 Lâm Thị Ngọc Tú 3.200.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2023
219 Vũ Hoàng Nhật Quyên 4.800.000 Học bổng 05/06/2023
220 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2023
221 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 05/06/2023
222 Lucy Thai 600.000 KiraKira 04/06/2023
223 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2023
224 Anh 500.000 Học bổng 04/06/2023
225 Nguyễn Phan Minh Hà 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/06/2023
226 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 01/06/2023
227 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2023
228 Hoàng Quyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2023
229 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/05/2023
230 Treasure 500.000 Quỹ tự phân bổ 25/05/2023
231 Nguyễn Thị Cẩm Tú 4.800.000 Học bổng 24/05/2023
232 Ngô Thị Xuân Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2023
233 Tom Bonoma 227.162.500 KiraKira 20/05/2023
234 Cô Tâm Lê và các bạn 7.000.000 KiraKira 20/05/2023
235 Tâm Như 150.000 Sách Suối Thơm 20/05/2023
236 Nguyễn Hồng Ngọc 100.000 KiraKira 17/05/2023
237 Nguyễn Phúc Thọ 3.000.000 KiraKira 17/05/2023
238 Nguyễn Hoàng Hiệp 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/05/2023
239 Ricardo Dazinger 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2023
240 Trần Hồng Vân 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/05/2023
241 Phong Lan C14 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/05/2023
242 Trương Thị Như Ngọc 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2023
243 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2023
244 Lê Thị Phương Thảo 200.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2023
245 Trần Lê Sơn Châu 5.000.000 Học bổng 11/05/2023
246 Ba Harin 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2023
247 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 09/05/2023
248 3 con cá 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/05/2023
249 Anh 500.000 KiraKira 08/05/2023
250 Anh 500.000 Học bổng 08/05/2023
251 Bạn đồng hành ẩn danh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 08/05/2023
252 Tâm Đan 2.600.000 KiraKira 07/05/2023
253 Han Huynh 2.350.000 KiraKira 07/05/2023
254 Dương Vân Thiên 7.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2023
255 Hoàng Quốc Huy 3.000.000 KiraKira 05/05/2023
256 Cô Tâm Lê và các bạn
5 xe đạp + 300 cuốn tập + 500 cây bút chì + 450 cây bút bi + 260 cục tẩy
KiraKira 05/05/2023
257 Anh Tuấn Khang - chị Thanh Nhã
200 ba lô
Quỹ tự phân bổ 05/05/2023
258 Lê Phưong 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
259 Tomat Susu 1.200.000 KiraKira 03/05/2023
260 Võ Thị Doãn Phương 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
261 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 100.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
262 Võ Thanh Nhiên 700.000 KiraKira 03/05/2023
263 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/05/2023
264 Vũ Thị Thuỳ Hạnh 100.000 KiraKira 02/05/2023
265 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 KiraKira 02/05/2023
266 Trần Vương Thuấn và các bạn 27.000.000 KiraKira 02/05/2023
267 Quách Thị Thanh Thảo 100.000 Quỹ tự phân bổ 02/05/2023
268 Trần Châu Ngọc Linh 600.000 KiraKira 01/05/2023
269 Phan Hoài Thương 700.000 Quỹ tự phân bổ 30/04/2023
270 Lê Hiền 708.000 KiraKira 30/04/2023
271 Tạ Hồng My 50.000 Quỹ tự phân bổ 30/04/2023
272 Nguyễn Phạm Phước An 50.000 Quỹ tự phân bổ 30/04/2023
273 Hồ Huy Sơn 500.000 KiraKira 30/04/2023
274 Minh 2.100.000 KiraKira 30/04/2023
275 Ngô Thị Kiều Oanh 500.000 KiraKira 29/04/2023
276 Đặng Ngọc Kim Ngân 1.200.000 KiraKira 29/04/2023
277 ChonChan 500.000 KiraKira 29/04/2023
278 Hoàng Thị Cẩm Nhung 100.000 Sách Suối Thơm 29/04/2023
279 Lê Hoàng Hiệp 900.000 KiraKira 29/04/2023
280 Võ Thị Thùy Trang 200.000 KiraKira 29/04/2023
281 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 29/04/2023
282 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2023
283 Nguyễn Thanh Trúc 50.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2023
284 Trần Vũ Phương Linh 200.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2023
285 Nguyễn Phúc Hoàng Anh 700.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2023
286 Linh Thoại + Kỳ An 2.000.000 KiraKira 28/04/2023
287 Nguyễn Thành Lợi 100.000 KiraKira 28/04/2023
288 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 KiraKira 28/04/2023
289 Lê Thị Ngọc Nga 20.000.000 KiraKira 28/04/2023
290 Hong An 500.000 KiraKira 28/04/2023
291 Do Quynh Hien 500.000 KiraKira 28/04/2023
292 Nguyen Thi Cam 500.000 KiraKira 28/04/2023
293 Trần Thị Ngọc Hảo 100.000 KiraKira 28/04/2023
294 Bùi Trần Minh Giao 200.000 KiraKira 28/04/2023
295 Trang Cao 600.000 KiraKira 27/04/2023
296 Phạm Thị Thanh Thảo 700.000 KiraKira 27/04/2023
297 Lê Bảo Trân 3.200.000 KiraKira 27/04/2023
298 Nguyễn Phương Thảo 2.000.000 KiraKira 27/04/2023
299 Phương Lương 600.000 KiraKira 27/04/2023
300 Nhâm Hồng Anh 600.000 KiraKira 27/04/2023
301 Trần Thi Lan Anh 500.000 Sách Suối Thơm 27/04/2023
302 Trương Nguyễn Lan Chi 500.000 KiraKira 27/04/2023
303 Nguyet Tran 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
304 Nguyen Thi Yen 300.000 KiraKira 27/04/2023
305 Nguyễn Lan Anh 150.000 KiraKira 27/04/2023
306 Nguyễn Thị Hương Giang 500.000 KiraKira 27/04/2023
307 Nguyễn Ngọc Điệp 300.000 Sách Suối Thơm 27/04/2023
308 Quỹ An Thiện 11.000.000 KiraKira 27/04/2023
309 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
310 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 27/04/2023
311 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
312 Trần Thị Linh Đoan 600.000 KiraKira 27/04/2023
313 Trần Gia Tiến 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
314 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 27/04/2023
315 Phạm Tự Trọng 2.000.000 KiraKira 27/04/2023
316 Cô Tâm Lê 3.500.000 KiraKira 27/04/2023
317 Lê Tuyết Nhung 500.000 KiraKira 27/04/2023
318 Trang 100.000 KiraKira 27/04/2023
319 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2023
320 Ngọc Uyển 3.500.000 KiraKira 27/04/2023
321 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2023
322 Trần Thi Lan Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2023
323 Ngô Thu Huyền 200.000 KiraKira 27/04/2023
324 Hương 100.000 KiraKira 27/04/2023
325 Trần Cẩm Uyên 700.000 KiraKira 27/04/2023
326 Nguyễn Thị Hương Giang 500.000 KiraKira 27/04/2023
327 Phạm Minh Phúc 2.600.000 KiraKira 26/04/2023
328 Nguyễn Kiều Minh
250 quyển truyện
KiraKira 25/04/2023
329 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 25/04/2023
330 Nguyễn Thị Ánh Hồng 600.000 KiraKira 25/04/2023
331 Le Doan Hieu 2.500.000 KiraKira 25/04/2023
332 Dang Lac Diep 600.000 KiraKira 24/04/2023
333 Hoàng Đình Nam 300.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2023
334 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/04/2023
335 Nguyễn Hà Phượng Quyên 600.000 KiraKira 22/04/2023
336 Mỹ Trinh 3.000.000 KiraKira 22/04/2023
337 Sabrina Pham 1.000.000 KiraKira 21/04/2023
338 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 KiraKira 21/04/2023
339 Phạm Ngọc Minh Tuyền 500.000 KiraKira 20/04/2023
340 Trịnh Thảo 7.014.900 Học bổng 20/04/2023
341 Quỳnh Giao 700.000 KiraKira 17/04/2023
342 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 17/04/2023
343 Phạm Hồng Quyên 700.000 KiraKira 16/04/2023
344 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2023
345 Ngô Khánh An 6.000.000 KiraKira 16/04/2023
346 Huỳnh Tuyết Sương 1.300.000 KiraKira 15/04/2023
347 Kim Pham 7.080.000 KiraKira 14/04/2023
348 Trịnh Hoài My 500.000 KiraKira 14/04/2023
349 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 14/04/2023
350 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 KiraKira 14/04/2023
351 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 13/04/2023
352 Nguyễn Thị Phương Thảo 600.000 KiraKira 13/04/2023
353 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 13/04/2023
354 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 12/04/2023
355 Trần Thị Mai Hương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2023
356 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 12/04/2023
357 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 12/04/2023
358 Linh Tran 3.000.000 KiraKira 11/04/2023
359 Monique K Nguyen 7.080.000 KiraKira 11/04/2023
360 Trần Thị Ngọc Thủy 600.000 KiraKira 11/04/2023
361 Trương Thị Như Ngọc 100.000 Sách Suối Thơm 10/04/2023
362 Anh 500.000 Học bổng 10/04/2023
363 Anh 500.000 KiraKira 10/04/2023
364 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2023
365 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2023
366 Lương Cơ Phú 20.000 Quỹ tự phân bổ 08/04/2023
367 Ôn Tuệ Châu & Ôn Tuấn Long 3.000.000 KiraKira 06/04/2023
368 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 06/04/2023
369 Hồ Đăng Khoa 100.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2023
370 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2023
371 Hiền Nguyễn Thu 700.000 Quỹ tự phân bổ 04/04/2023
372 Đoàn Thị Thúy Hương 1.000.000 KiraKira 04/04/2023
373 Ngô Thị Thanh Tiền 500.000 KiraKira 04/04/2023
374 Phan Thị Hồng Vân 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2023
375 Ngô Phạm Khánh Như 1.000.000 KiraKira 03/04/2023
376 Phạm Hồng Diệp 1.000.000 KiraKira 03/04/2023
377 Trần Lan 2.000.000 KiraKira 03/04/2023
378 Nguyễn Thanh Tâm 600.000 KiraKira 03/04/2023
379 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2023
380 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/04/2023
381 Nguyễn Thị Phương Mai 600.000 KiraKira 02/04/2023
382 Nguyễn Thị Cẩm Tú 5.000.000 KiraKira 02/04/2023
383 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2.500.000 KiraKira 02/04/2023
384 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/04/2023
385 Kiều Hữu Dũng 600.000 KiraKira 31/03/2023
386 Võ Thị Kim Nhung 500.000 KiraKira 31/03/2023
387 Phan Thúy Quyên 200.000 KiraKira 31/03/2023
388 Thu 300.000 KiraKira 30/03/2023
389 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000 KiraKira 30/03/2023
390 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 30/03/2023
391 Nguyễn Thị Kim Duyên 2.000.000 KiraKira 30/03/2023
392 Trần Thị Ngọc Trinh 6.000.000 KiraKira 29/03/2023
393 Bạn đồng hành ẩn danh 5.000.000 KiraKira 29/03/2023
394 Võ Thu Huệ 600.000 KiraKira 29/03/2023
395 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 KiraKira 28/03/2023
396 Nhung 1.000.000 KiraKira 28/03/2023
397 Vũ Thế Quân 600.000 KiraKira 28/03/2023
398 Võ Thị Thanh Xuân 1.500.000 KiraKira 28/03/2023
399 Nguyễn Thị Kim Thoa 700.000 KiraKira 28/03/2023
400 Trần Thị Lệ Quyên 200.000 KiraKira 27/03/2023
401 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2023
402 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 27/03/2023
403 Uyên Trần 10.000.000 KiraKira 27/03/2023
404 Phương Ngân 300.000 KiraKira 27/03/2023
405 ChonChan 600.000 KiraKira 27/03/2023
406 Hồ Xuân Thạnh 1.000.000 KiraKira 27/03/2023
407 Lê Kiêm Ái 28.800.000 Học bổng 24/03/2023
408 Anh Đạo, anh Chinh và Tuân, An, Thuấn
16 điện thoại cũ + 1 máy tính bảng cũ
Học bổng 23/03/2023
409 Quỳnh Trân 500.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2023
410 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 15/03/2023
411 Huỳnh Tuyết Sương 700.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2023
412 Trần Vương Thuấn
100 cuốn sách
Học bổng 13/03/2023
413 Minh Phúc - Lam Điền
100 cuốn sách
KiraKira 13/03/2023
414 Duyệt Nghiêm 500.000 Sách Suối Thơm 13/03/2023
415 Thu 100.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2023
416 Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2023
417 Anh 500.000 KiraKira 07/03/2023
418 Anh 500.000 Học bổng 07/03/2023
419 Anh 500.000 Sách Suối Thơm 07/03/2023
420 Lân Nghiêm 4.800.000 Học bổng 06/03/2023
421 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2023
422 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/03/2023
423 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 26/02/2023
424 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2023
425 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 25/02/2023
426 Minh Hồng 4.800.000 Học bổng 24/02/2023
427 Nguyễn Thị Hiếu 4.800.000 Học bổng 24/02/2023
428 Pháp Tịnh 6.500.000 KiraKira 24/02/2023
429 Nghiêm Lâm 600.000 KiraKira 24/02/2023
430 Trần Thị Như Ý 6.000.000 Học bổng 24/02/2023
431 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 22/02/2023
432 Duyệt Nghiêm 4.800.000 Học bổng 22/02/2023
433 Tím 2.400.000 Học bổng 22/02/2023
434 Bùi Ngọc Vân Anh 9.600.000 Học bổng 20/02/2023
435 Nha Kodama 300.000 Học bổng 19/02/2023
436 Hoàng Thị 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2023
437 Nguyễn Tập 800.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2023
438 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 15/02/2023
439 Nguyễn Nam Quốc 4.800.000 Học bổng 12/02/2023
440 Lâm Thiên Di 400.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2023
441 Nguyễn Hoàng Hiệp 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2023
442 Anh 500.000 Học bổng 07/02/2023
443 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 05/02/2023
444 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2023
445 Nguyễn Thị Vân Kiều 100.000 Sách Suối Thơm 03/02/2023
446 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2023
447 Vũ Hoàng Lê Chuyên 500.000 Học bổng 02/02/2023
448 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 02/02/2023
449 Nguyễn Đức Đoan Trinh 600.000 KiraKira 01/02/2023
450 Nguyễn Ngọc Anh Thư 7.500.000 Học bổng 31/01/2023
451 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
452 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
453 Hoàng Hạnh 100.000 Quỹ tự phân bổ 25/01/2023
454 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2023
455 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2023
456 Châu Dương Quang 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
457 An Vũ 420.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
458 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
459 Lương Cơ Phú 50.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
460 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
461 Uyen Vu 700.000 KiraKira 21/01/2023
462 Võ Thị Kim Trang 200.000 Sách Suối Thơm 19/01/2023
463 Tô Xuân Phúc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2023
464 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2023
465 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 18/01/2023
466 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 18/01/2023
467 An Publishing 4.800.000 Học bổng 17/01/2023
468 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.500.000 Học bổng 17/01/2023
469 Lê Quỳnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2023
470 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 16/01/2023
471 Lê Tín 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
472 Phan Thị Anh Thư 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
473 Ngọc 100.000 Sách Suối Thơm 11/01/2023
474 Đoàn Bảo Châu 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
475 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
476 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
477 NEVEM 22.270.338 Học bổng 10/01/2023
478 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 KiraKira 10/01/2023
479 Bùi Ngọc Vân Chi 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
480 Huỳnh Thảo Lê 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
481 Dung Lê 7.002.600 Học bổng 09/01/2023
482 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Sách Suối Thơm 09/01/2023
483 Anh 500.000 Học bổng 09/01/2023
484 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
485 Đỗ My 200.000 Học bổng 09/01/2023
486 Hán Tạ Phương Trinh 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
487 Thu 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
488 Giang và Dung 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2023
489 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 03/01/2023
490 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2023
491 Lê Thu Hiền 6.000.000 Học bổng 02/01/2023
492 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 02/01/2023
493 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/01/2023
494 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/01/2023
495 Lý Thanh Tâm 300.000 Học bổng 01/01/2023
Xem thêm