Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Minh Phúc
52 cuốn sách
Học bổng 15/06/2024
2 Phạm Hằng Thu 9.600.000 Học bổng 14/06/2024
3 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 KiraKira 13/06/2024
4 Trang và Huệ 2.400.000 Học bổng 13/06/2024
5 Khang Dong 200.000 Học bổng 12/06/2024
6 Vũ Hoàng Lê Chuyên 5.800.000 Học bổng 12/06/2024
7 Tím 2.400.000 Học bổng 12/06/2024
8 Trần Thị Bích Phi 4.800.000 Học bổng 11/06/2024
9 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 11/06/2024
10 Bùi Ngọc Vân Anh 9.600.000 Học bổng 11/06/2024
11 Nguyễn Nhật Huy 4.800.000 Học bổng 11/06/2024
12 Bùi Thị Hương Lan 4.800.000 Học bổng 11/06/2024
13 Phạm Minh Phúc 9.600.000 Học bổng 10/06/2024
14 Mỹ Hằng và Nguyễn Nhựt 4.800.000 Học bổng 10/06/2024
15 Linh Trần 4.800.000 Học bổng 10/06/2024
16 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2024
17 Bành Trần Trúc Quỳnh 28.800.000 Học bổng 10/06/2024
18 Sư cô Lân Nghiêm 4.800.000 Học bổng 10/06/2024
19 Sư cô Chân Duyệt Nghiêm 4.800.000 Học bổng 10/06/2024
20 Phạm Tự Trọng 4.800.000 Học bổng 10/06/2024
21 Nguyễn Hải Yến 4.800.000 Học bổng 10/06/2024
22 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 10/06/2024
23 Thùy Dung 4.800.000 Học bổng 09/06/2024
24 Thùy Dung 700.000 KiraKira 09/06/2024
25 Nguyễn Quang 9.600.000 Học bổng 09/06/2024
26 Mia Sài Gòn 4.800.000 Học bổng 09/06/2024
27 Bạn đồng hành ẩn danh 5.000.000 Học bổng 09/06/2024
28 Phạm Nguyễn Bảo Châu & Hari Krishna Kavuri 4.800.000 Học bổng 09/06/2024
29 Ngô Thị Thanh Tâm 4.800.000 Học bổng 09/06/2024
30 Đỗ Thụy Phương Linh 4.800.000 Học bổng 09/06/2024
31 Lê Tuyết Nhung - Trần Lê Minh Anh - Trần Lê Minh Hiếu- Trần Lê Minh Châu 9.800.000 Học bổng 09/06/2024
32 Trương Lê Thu Thảo 4.800.000 Học bổng 08/06/2024
33 Nguyễn Thị Phương Mai 2.400.000 Học bổng 08/06/2024
34 Bành Trần Trúc Quỳnh 24.000.000 Học bổng 08/06/2024
35 Nguyễn Xuân Mạnh 240.000 Học bổng 07/06/2024
36 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 07/06/2024
37 Nguyễn Xuân Hoa 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2024
38 Nguyễn Ly Ly 9.600.000 Học bổng 06/06/2024
39 Nguyễn Dương Hiếu 4.800.000 Học bổng 06/06/2024
40 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 06/06/2024
41 Hồ Quang Chánh 4.800.000 Học bổng 06/06/2024
42 Phạm Thanh Trúc 10.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2024
43 Tran Thien Tuan Minh 50.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2024
44 Trần Thị Ngọc Tuyết 5.300.000 Học bổng 05/06/2024
45 Lê Nguyễn Xuân Vũ 4.800.000 Học bổng 04/06/2024
46 Minh Trí & Ngọc Trinh 5.300.000 Học bổng 04/06/2024
47 Nguyễn Thị Vân Kiều 2.400.000 Học bổng 04/06/2024
48 Lê Phương 200.000 Sách Suối Thơm 04/06/2024
49 Bùi Ngọc Vân Chi 4.800.000 Học bổng 03/06/2024
50 Lạc Diệp & Anh Đào 4.800.000 Học bổng 03/06/2024
51 Ngô Thị Xuân Loan 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/06/2024
52 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/06/2024
53 Phương Ngân 400.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2024
54 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 31/05/2024
55 Bạn đồng hành ẩn danh 200 Quỹ tự phân bổ 31/05/2024
56 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2024
57 Lê Mỹ Hiền 375.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2024
58 Huỳnh Thúy Phương 9.600.000 Học bổng 29/05/2024
59 Lê Thị Thanh Hà 4.800.000 Học bổng 27/05/2024
60 Phan Khoa Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/05/2024
61 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/05/2024
62 Diem Phu 600.000 Học bổng 24/05/2024
63 Nguyễn Thị Thanh Trúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 24/05/2024
64 Nguyễn Quang Anh 4.800.000 Học bổng 23/05/2024
65 Phan Thi Cầm 2.000.000 KiraKira 23/05/2024
66 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2024
67 Trần Hoàng Lân 4.800.000 Học bổng 20/05/2024
68 Lâm Nhật Thảo Nguyên 4.800.000 Học bổng 20/05/2024
69 Nguyễn Nam Quốc & Tường Vy 5.000.000 Học bổng 17/05/2024
70 Thái Đức Phong 100.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2024
71 Bạn đồng hành ẩn danh 100 Quỹ tự phân bổ 17/05/2024
72 Nguyễn Gia Luật 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/05/2024
73 Nguyễn Thị Thanh Huyền 200.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2024
74 Trần Thiện Tuấn Minh 150.000 Quỹ tự phân bổ 14/05/2024
75 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Học bổng 13/05/2024
76 Nhu 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/05/2024
77 Khúc Thị Hoa Phượng 1.345.000 Sách Suối Thơm 11/05/2024
78 Nguyễn Thị Hồng Vinh 700.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2024
79 Diệp Tiến Khoa 600.000 KiraKira 09/05/2024
80 Võ Trần Bảo Vy 200.000 KiraKira 07/05/2024
81 Lê Ngọc Hoàng Vy 9.600.000 Học bổng 07/05/2024
82 Lê Phương 200.000 KiraKira 06/05/2024
83 Ngô Thị Kim Liên 4.800.000 Học bổng 06/05/2024
84 Phạm Thùy Dương 100.000 Quỹ tự phân bổ 06/05/2024
85 Trần Tuệ Nhi 50.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2024
86 Lê Văn Tài 10.000 Quỹ tự phân bổ 05/05/2024
87 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã
200 ba lô
KiraKira 05/05/2024
88 La Gia Ân 250.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
89 Nguyễn Thị Nhã Tâm 452.005 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
90 Nhật Linh 50.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
91 Phan Đức Minh 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
92 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 10.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
93 Huỳnh Tấn Anh Phát 45.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
94 Trương Thị Quỳnh Giang 40.505 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
95 Bảo Ngân 20.000 Quỹ tự phân bổ 04/05/2024
96 Trịnh Thảo 7.558.800 Học bổng 03/05/2024
97 Lý Đợi 1.400.000 KiraKira 03/05/2024
98 Thái Đức Phong 100.000 Sách Suối Thơm 03/05/2024
99 Đông Nghi 100.000 KiraKira 03/05/2024
100 Nguyễn Thanh Tuấn 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/05/2024
101 THI QUYNH MAI NGUY 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/05/2024
102 Huỳnh Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
103 Dy Văn 600.000 KiraKira 29/04/2024
104 Lê Hiền 375.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
105 Tạ Ngọc Mỹ 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
106 Nguyễn Yên Minh Kính 1.500.000 KiraKira 29/04/2024
107 Bảo Vy - Bảo Linh 100.000 Quỹ tự phân bổ 29/04/2024
108 Lê Thị Hoài Linh 600.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2024
109 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Quỹ tự phân bổ 27/04/2024
110 Huỳnh Phương 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
111 Anh Ho 100.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
112 Bạn đồng hành ẩn danh 75.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
113 Phạm Minh Phúc 2.600.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
114 Nguyễn Quang 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
115 Nguyễn Thị Thanh Trúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 26/04/2024
116 Kim Vân 600.000 KiraKira 25/04/2024
117 Đức Nhật - Hoài Như 400.000 Sách Suối Thơm 25/04/2024
118 Đức Nhật - Hoài Như 600.000 KiraKira 25/04/2024
119 Bùi Thị Hải 200.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2024
120 Nguyễn Thị Mơ 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2024
121 Đặng Nguyễn Đông Vy 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2024
122 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 25/04/2024
123 Đoàn Thanh Mai 200.000 Sách Suối Thơm 24/04/2024
124 Đoàn Thanh Mai 1.300.000 KiraKira 24/04/2024
125 Trần Thiên Vũ 900.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2024
126 Nguyễn Nhã Phương 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2024
127 Phạm Thị Thu Hiền 300.000 KiraKira 23/04/2024
128 Tran Thuy Tram Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/04/2024
129 Yến Linh 7.000.000 KiraKira 23/04/2024
130 Thanh Nguyệt 2.100.000 KiraKira 23/04/2024
131 Nguyễn Xuân Hoa 500.000 KiraKira 23/04/2024
132 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 23/04/2024
133 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Sách Suối Thơm 22/04/2024
134 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 22/04/2024
135 Phương Ngân 400.000 Sách Suối Thơm 22/04/2024
136 Thái Hà 600.000 22/04/2024
137 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 22/04/2024
138 Châu Thảo Nguyên 1.400.000 KiraKira 21/04/2024
139 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 21/04/2024
140 Tạ Thái Hà 600.000 KiraKira 20/04/2024
141 Nguyễn Thị Ái Thơ 1.000.000 KiraKira 20/04/2024
142 NTV 200.000 KiraKira 20/04/2024
143 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 600.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2024
144 Lâm Nhật Thảo Nguyên 1.200.000 KiraKira 20/04/2024
145 Đinh Ku Tí 1.300.000 KiraKira 20/04/2024
146 Trương Thị Bích Vân 100.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2024
147 Lương Huyền Thu 700.000 KiraKira 19/04/2024
148 Trần Thị Ngọc Trinh 2.100.000 KiraKira 19/04/2024
149 Ngô Thị Bảo Ngân 500.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
150 Phạm Đỗ Linh Ấn 150.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
151 Hong Nguyễn 700.000 KiraKira 19/04/2024
152 Anh Đinh 7.530.000 KiraKira 19/04/2024
153 Trần Nhật Linh 700.000 KiraKira 19/04/2024
154 Trang Lê 712.000 KiraKira 19/04/2024
155 Lâm Hữu Minh 152.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
156 Nhật Minh Ngô 773.000 KiraKira 19/04/2024
157 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 19/04/2024
158 Phan Quốc Việt 200.000 KiraKira 19/04/2024
159 Trần Thị Ngọc Hoài 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
160 Nguyễn Thụy Thùy Dương 200.000 KiraKira 19/04/2024
161 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 100.000 KiraKira 19/04/2024
162 Trần Thiện Tuấn Minh 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
163 Trương Thị Trúc Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
164 Luynh 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
165 Chau Ngan 400.000 KiraKira 19/04/2024
166 Đỗ Thị Minh Phương 600.000 KiraKira 19/04/2024
167 Sabrina Pham 300.000 KiraKira 18/04/2024
168 Hồ Đăng Khoa 100.000 KiraKira 18/04/2024
169 Phuong Vo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
170 Nguyen Huong 3.000.000 KiraKira 18/04/2024
171 Huỳnh 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
172 Nguyễn Bảo Trân 200.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
173 Nguyễn Lê Anh Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
174 Liễu Quế Trân 700.000 KiraKira 18/04/2024
175 Be Nham 200.000 KiraKira 18/04/2024
176 Thu Hương 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
177 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
178 Nguyễn Quế Trân 300.000 KiraKira 18/04/2024
179 Ngân Huỳnh 700.000 KiraKira 18/04/2024
180 Luong Hue Phuong 600.000 KiraKira 18/04/2024
181 Vương Thị Tuyết 300.000 KiraKira 18/04/2024
182 Tran Tham 1.300.000 KiraKira 18/04/2024
183 Trang Lê 600.000 KiraKira 18/04/2024
184 Dy Văn 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
185 Lý Trương Thanh Tâm 200.000 KiraKira 18/04/2024
186 Linh Nguyen 300.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
187 Lê Hoàng Quế Chi 1.000.000 KiraKira 18/04/2024
188 Nguyễn Thị Xuân 600.000 KiraKira 18/04/2024
189 Trần Phan Thanh Huyền 1.000.000 KiraKira 18/04/2024
190 Trần Thị Bích Hiền 200.000 KiraKira 18/04/2024
191 Trần Thanh Ly 600.000 KiraKira 18/04/2024
192 Phạm Trường Thành 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
193 Trương Nguyễn Thu Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
194 Thịnh Trần Vĩnh Sinh 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
195 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 KiraKira 18/04/2024
196 Vũ Thùy Vân 100.000 KiraKira 18/04/2024
197 Nguyễn Thiên Ngân và bạn 7.000.000 KiraKira 18/04/2024
198 K. An 7.400.000 KiraKira 18/04/2024
199 Anh Đinh 5.020.000 Học bổng 18/04/2024
200 Tâm Lê
một xe đạp cũ
KiraKira 18/04/2024
201 Bành Quỳnh và Vân 10.000.000 KiraKira 17/04/2024
202 Vĩnh Thụy 4.952.970 KiraKira 17/04/2024
203 Mai Hương 1.000.000 KiraKira 17/04/2024
204 Tôn Nữ Hoàng Quyên 1.300.000 KiraKira 16/04/2024
205 Nguyễn Thị Thương 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2024
206 Ngô Thị Kiều Oanh 1.000.000 KiraKira 16/04/2024
207 Huỳnh Như Ý 600.000 KiraKira 15/04/2024
208 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/04/2024
209 Vương Thuấn và những người bạn 41.800.000 KiraKira 15/04/2024
210 Dieu 700.000 KiraKira 14/04/2024
211 Thầy Giang, chị Hạnh và Quỳnh Trân 1.500.000 KiraKira 14/04/2024
212 Võ Thu Huệ 1.000.000 KiraKira 14/04/2024
213 Nguyen Thi Kim Hiep 600.000 KiraKira 13/04/2024
214 Dieu 700.000 KiraKira 13/04/2024
215 Huongvtt 700.000 KiraKira 13/04/2024
216 Trần Thanh Thảo Nguyên 2.000.000 KiraKira 13/04/2024
217 Khúc Thị Hoa Phượng 2.000.000 Học bổng 13/04/2024
218 Nguyễn Thùy Linh 3.500.000 KiraKira 12/04/2024
219 Quốc 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
220 Tống Thị Kim Dung 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
221 Trần Thị Ngọc Thúy 700.000 KiraKira 12/04/2024
222 Thủy Cúc 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
223 Anh Hoa Cao 1.000.000 KiraKira 12/04/2024
224 Đông Quỳnh 1.000.000 KiraKira 12/04/2024
225 Võ Xuân Minh Kha 2.000.000 KiraKira 12/04/2024
226 Lê Tùng (đấu giá tranh Nguyễn Tập) 5.000.000 KiraKira 12/04/2024
227 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2024
228 THB 300.000 KiraKira 11/04/2024
229 A.NH. 2.100.000 KiraKira 11/04/2024
230 Quynh Giao 4.800.000 Học bổng 10/04/2024
231 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2.000.000 KiraKira 10/04/2024
232 Hoàng Thị 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2024
233 Nguyễn Ngọc Anh Linh 500.000 KiraKira 09/04/2024
234 Cô Tâm Lê và những người bạn 6.300.000 KiraKira 09/04/2024
235 Cô Tâm Lê và những người bạn
2500 cuốn tập và 1 xe đạp
KiraKira 09/04/2024
236 Từ Như Phương 19.200.000 Học bổng 08/04/2024
237 Nguyễn Thị Bích Hằng 1.000.000 KiraKira 08/04/2024
238 Nguyễn Thị Vân Anh 10.000.000 Học bổng 07/04/2024
239 Thuy Mai 700.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
240 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
241 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
242 Đinh Thúy Quỳnh 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
243 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
244 Đỗ Quỳnh Hiền 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
245 Nguyễn Phúc Hồng Ân 4.800.000 Học bổng 05/04/2024
246 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 KiraKira 05/04/2024
247 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 KiraKira 04/04/2024
248 Trịnh Hoài Thu 100.000 KiraKira 04/04/2024
249 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 04/04/2024
250 Dương Thị Thúy Hiền 1.300.000 KiraKira 03/04/2024
251 Lê Thị Ngoc Nga 7.000.000 KiraKira 03/04/2024
252 Quách Thu Trang 1.500.000 KiraKira 03/04/2024
253 Bùi Thị Diệu Mơ 600.000 KiraKira 03/04/2024
254 Nguyễn Thị Hồng Quyên 600.000 KiraKira 03/04/2024
255 Nguyễn Nam Quốc 2.100.000 KiraKira 02/04/2024
256 Minh Vy 2.000.000 KiraKira 01/04/2024
257 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/04/2024
258 Trần Vũ Sâm Ngân 6.000.000 KiraKira 01/04/2024
259 Nguyen C Viet Thuy 700.000 KiraKira 31/03/2024
260 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 31/03/2024
261 Nguyễn Thị Cẩm Tú 3.000.000 KiraKira 31/03/2024
262 Phan Trung Hiếu 350.000 KiraKira 31/03/2024
263 Tô Xuân Phúc và Đào Phương Quyên 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2024
264 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 31/03/2024
265 Trần Thị Mỹ Duyên 100.000 KiraKira 31/03/2024
266 Phong Lan C14 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2024
267 Bao Trinh 1.000.000 KiraKira 30/03/2024
268 Huỳnh Tuyết Sương 700.000 KiraKira 30/03/2024
269 Bùi Trần Ca Dao 350.000 KiraKira 30/03/2024
270 Bạn đồng hành ẩn danh 10.000.000 KiraKira 30/03/2024
271 Bùi Trần Ca Dao 150.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2024
272 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 30/03/2024
273 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000 KiraKira 30/03/2024
274 Võ Thị Thanh Xuân 2.100.000 KiraKira 30/03/2024
275 Vũ Thế Quân 600.000 KiraKira 30/03/2024
276 Ôn Thiện Thắng 10.000.000 KiraKira 30/03/2024
277 Lê Hiền 720.000 KiraKira 30/03/2024
278 Gin 300.000 KiraKira 29/03/2024
279 Anh Huynh 600.000 KiraKira 29/03/2024
280 Nguyễn Thuý An Nhiên 600.000 KiraKira 29/03/2024
281 Hồng Ân 1.400.000 KiraKira 29/03/2024
282 Chu Giao co Xuyen Huy Hanh va vo chong The Anh Hoanh 300.000 Quỹ tự phân bổ 29/03/2024
283 Chon Chan 600.000 KiraKira 29/03/2024
284 Phương Ngân 400.000 KiraKira 29/03/2024
285 Trần Lê Tâm Như 1.000.000 KiraKira 29/03/2024
286 Phạm Vũ Quỳnh Hương 1.000.000 KiraKira 29/03/2024
287 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 KiraKira 29/03/2024
288 Lê Hiền 360.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2024
289 Trần Văn Hải 7.000.000 KiraKira 24/03/2024
290 Mai Luu 700.000 KiraKira 24/03/2024
291 Bùi Ngọc Vân Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2024
292 Nguyễn Thị Kim Thoa 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2024
293 Phuong 700.000 KiraKira 09/03/2024
294 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2024
295 Vũ Thu Hà 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/03/2024
296 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2024
297 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2024
298 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 29/02/2024
299 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/02/2024
300 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 28/02/2024
301 Lê Hiền 360.000 Quỹ tự phân bổ 27/02/2024
302 Trương Thị Phương Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2024
303 Hoang Thanh Truc 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2024
304 Nguyễn Xuân Hoa 600.000 KiraKira 22/02/2024
305 Lâm Thiên Di 100.000 Quỹ tự phân bổ 20/02/2024
306 Vũ Lê Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
307 Huỳnh Anh Chi 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
308 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
309 Phương Ngân 400.000 Học bổng 19/02/2024
310 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 19/02/2024
311 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 16/02/2024
312 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2024
313 Xù bông 600.000 KiraKira 11/02/2024
314 An Vũ 477.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
315 Phạm Thị Thanh Thủy 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
316 Phạm Thị Mai Anh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
317 Đào Đinh Kim Hồng 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
318 Bùi Ngọc Vân Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
319 Chiem Quynh Phong Phuong 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
320 Lê Hiền 480.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
321 Thanh Đan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2024
322 Nguyễn Thị Phương Thảo 100.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
323 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
324 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2024
325 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/02/2024
326 Lê Phương 200.000 Sách Suối Thơm 05/02/2024
327 Mia 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2024
328 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2024
329 Lê Nam và các bạn
6 chiếc điện thoại và 5 ốp lưng
Học bổng 03/02/2024
330 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 02/02/2024
331 Hoàng Linh Lan 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2024
332 HP 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
333 Chú Giao cô Xuyen 300.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
334 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2024
335 Trang Huy 300.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2024
336 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2024
337 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Học bổng 23/01/2024
338 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 21/01/2024
339 Đinh Thúy Nga 2.000.000 Học bổng 19/01/2024
340 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 Học bổng 19/01/2024
341 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 19/01/2024
342 Chuong Kieu 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2024
343 Vũ Thị Hiếu Hạnh 216.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2024
344 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 18/01/2024
345 Huỳnh Thanh Xuân 100.000 Sách Suối Thơm 17/01/2024
346 Mỹ 50.000 Quỹ tự phân bổ 17/01/2024
347 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2024
348 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2024
349 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2024
350 Nguyễn Hà Phượng Quyên 700.000 Học bổng 12/01/2024
351 Ngô Khánh Hân 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2024
352 Trần Cẩm Uyên 100.000 Sách Suối Thơm 12/01/2024
353 Đinh Thị Thanh Hà 150.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2024
354 Nguyễn Thị Thùy Dương 500.000 KiraKira 11/01/2024
355 Tím 2.400.000 Học bổng 11/01/2024
356 Nguyễn Liên Anh 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
357 Trần Huỳnh Thị Như Linh 100.000 Sách Suối Thơm 10/01/2024
358 Đoàn Bảo Châu 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
359 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
360 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
361 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
362 Nguyễn Thị Vân Kiều 2.400.000 Học bổng 07/01/2024
363 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2024
364 Nguyễn Hoàng Hiệp 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2024
365 Bùi Võ Đài Trang 300.000 KiraKira 05/01/2024
366 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2024
367 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 02/01/2024
368 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 01/01/2024
Xem thêm