Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2021
2 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/06/2021
3 Từ Như Phương 4.800.000 Học bổng 08/06/2021
4 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 07/06/2021
5 Lê Ngọc Pha Lê 4.800.000 Học bổng 04/06/2021
6 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/06/2021
7 Lê Tuyết Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/06/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/06/2021
9 Võ Trần Bảo Vy 100.000 KiraKira 02/06/2021
10 Bạn đồng hành ẩn danh 4.420.000 Quỹ tự phân bổ 02/06/2021
11 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 31/05/2021
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 Quỹ tự phân bổ 30/05/2021
13 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2021
14 Lê Thị Như Quỳnh 500.000 Quỹ tự phân bổ 28/05/2021
15 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 27/05/2021
16 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2021
17 Hoàng Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/05/2021
18 Tupperware - Bếp xinh Quận 3 1.200.000 KiraKira 20/05/2021
19 Lại Thị Thanh Nga 600.000 KiraKira 20/05/2021
20 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 18/05/2021
21 Lê Ngọc Hoàng Vy 4.800.000 Học bổng 18/05/2021
22 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2021
23 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/05/2021
24 Lê Thu Phương Quỳnh 1.000.000 Sách Suối Thơm 11/05/2021
25 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 KiraKira 11/05/2021
26 Gia đình Ôn Tuệ Châu 5.000.000 KiraKira 11/05/2021
27 Phan Thùy Anh 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/05/2021
28 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/05/2021
29 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 10/05/2021
30 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/05/2021
31 Benedicte Phạm
9 bao tải sách
KiraKira 10/05/2021
32 Trần Thị Như Ý
260 phần bánh
KiraKira 09/05/2021
33 Trần Lam Đa 3.000.000 KiraKira 09/05/2021
34 Lưu Hoàng Trọng Khải 500.000 KiraKira 09/05/2021
35 Anh Khang & Chị Nhã
266 ba lô
KiraKira 08/05/2021
36 Phạm Thụy Hoàng My 600.000 KiraKira 08/05/2021
37 Hoàng Nguyễn 300.000 KiraKira 07/05/2021
38 Trúc Lê 500.000 KiraKira 07/05/2021
39 Cúc Nguyễn 200.000 KiraKira 07/05/2021
40 Thanh Kim Lê 500.000 KiraKira 07/05/2021
41 Thủy Nguyễn 500.000 KiraKira 07/05/2021
42 Tuyền Phan 500.000 KiraKira 07/05/2021
43 Hường Nguyễn 200.000 KiraKira 07/05/2021
44 Yến Lưu 500.000 KiraKira 07/05/2021
45 Mai Lê 500.000 KiraKira 07/05/2021
46 Hùng Nguyễn 200.000 KiraKira 07/05/2021
47 Thanh Lê 1.000.000 KiraKira 07/05/2021
48 Uyển Phạm 500.000 KiraKira 07/05/2021
49 Bảo Trâm 500.000 KiraKira 07/05/2021
50 Loan Đặng 200.000 KiraKira 07/05/2021
51 Hạnh Bùi 1.000.000 KiraKira 07/05/2021
52 Nguyễn Thị Nhung 2.000.000 KiraKira 07/05/2021
53 Benedicte Phạm 2.100.000 KiraKira 07/05/2021
54 Nguyễn Nhã Phương 3.000.000 KiraKira 07/05/2021
55 Nguyễn Xuân Dung 2.000.000 KiraKira 07/05/2021
56 Triệu Oanh 1.000.000 KiraKira 07/05/2021
57 Nguyễn Thị Thủy Tiên 500.000 KiraKira 07/05/2021
58 Võ Thị Ly 200.000 KiraKira 07/05/2021
59 Lâm Bảo Trân 2.000.000 KiraKira 07/05/2021
60 Nguyễn Ngọc Bích Dung 600.000 KiraKira 07/05/2021
61 Nguyễn Thị Tầm 200.000 Sách Suối Thơm 05/05/2021
62 Bạn đồng hành ấn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/05/2021
63 Hoa Cúc & Mel Mel
100 cuốn Con nít con nôi
KiraKira 30/04/2021
64 Lê Tuyết Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 28/04/2021
65 Gia đình Trinh Trần 5.000.000 KiraKira 24/04/2021
66 Nguyễn Ngọc Bích Huệ 1.200.000 KiraKira 24/04/2021
67 Đỗ Thị Phương Ngân 300.000 Học bổng 23/04/2021
68 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 KiraKira 23/04/2021
69 Trần Lương Công Khanh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/04/2021
70 Võ Thị Thanh Xuân 700.000 KiraKira 20/04/2021
71 Nguyễn Phan Minh Hà 3.584.000 KiraKira 20/04/2021
72 Bạn đồng hành ẩn danh 580.000 KiraKira 19/04/2021
73 Lê Trịnh Phương Thoa 300.000 KiraKira 16/04/2021
74 Võ Thu Huệ 600.000 KiraKira 16/04/2021
75 Tamie Nguyen 4.800.000 Học bổng 16/04/2021
76 Nhu Trương 1.156.000 KiraKira 15/04/2021
77 Georgia Stevens 6.920.000 KiraKira 15/04/2021
78 Công ty Ngọc Điền 10.000.000 Học bổng 15/04/2021
79 Những người bạn góp quà Chapi qua Vương Thuấn 33.000.000 KiraKira 15/04/2021
80 Trần Thị Linh Đoan 600.000 KiraKira 14/04/2021
81 Hoàng Thế Doanh 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/04/2021
82 Vũ Mạnh Cường 1.000.000 KiraKira 14/04/2021
83 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/04/2021
84 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 12/04/2021
85 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 12/04/2021
86 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2021
87 Phạm Văn Thanh 1.000.000 KiraKira 11/04/2021
88 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2021
89 Nguyễn Thị Nhung
235 đôi giày
KiraKira 08/04/2021
90 Nguyễn Hồng Ân
Sách, bút, tập, và quần áo
KiraKira 08/04/2021
91 Huỳnh Tuyết Sương
23 quyển sách
Học bổng 07/04/2021
92 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 07/04/2021
93 Nguyễn Hằng Nga 600.000 KiraKira 07/04/2021
94 Tiến Vũ 700.000 KiraKira 06/04/2021
95 Trần Vương Thảo 1.000.000 KiraKira 06/04/2021
96 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2021
97 Nguyễn Thị Ánh Hồng 4.800.000 Học bổng 06/04/2021
98 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1.200.000 KiraKira 06/04/2021
99 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2021
100 Châu Minh Đức 500.000 KiraKira 06/04/2021
101 Bùi Ngọc Vân Anh 1.200.000 KiraKira 06/04/2021
102 Võ Thị Kim Nhung 1.000.000 KiraKira 06/04/2021
103 Nguyễn Thị Tầm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2021
104 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 05/04/2021
105 Bạn đồng hành ẩn danh 2.500.000 KiraKira 05/04/2021
106 Tram Doan 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/04/2021
107 Bạn đồng hành ẩn danh 850.000 KiraKira 03/04/2021
108 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 02/04/2021
109 Nguyễn Khánh Chi 1.000.000 KiraKira 01/04/2021
110 Tô Rô 600.000 KiraKira 01/04/2021
111 Mel 600.000 KiraKira 01/04/2021
112 Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 01/04/2021
113 An Thiện Foundation 13.000.000 KiraKira 01/04/2021
114 Lê Quốc Vinh Em 3.000.000 KiraKira 01/04/2021
115 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 31/03/2021
116 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 31/03/2021
117 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 31/03/2021
118 Dương Vân Thiên 2.000.000 KiraKira 31/03/2021
119 Bột - Gạo - Nếp 1.800.000 KiraKira 31/03/2021
120 Châu 500.000 KiraKira 31/03/2021
121 Hồ Huy Sơn 700.000 KiraKira 31/03/2021
122 Ruộng Hoa
100 dây buộc tóc
KiraKira 31/03/2021
123 Trần Thị Như Ý 2.500.000 Học bổng 30/03/2021
124 Lê Thị Mỹ Trinh 2.000.000 KiraKira 30/03/2021
125 Minh Vy 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2021
126 Nguyễn Thị Hậu
1 laptop cũ
Học bổng 30/03/2021
127 Đỗ Thị Thảo Phương 4.800.000 Học bổng 29/03/2021
128 Nguyễn Tiên Lam 950.000 KiraKira 29/03/2021
129 Lê Kiêm Ái 5.000.000 KiraKira 29/03/2021
130 Hà Thị Thủy Tú 700.000 KiraKira 29/03/2021
131 Phạm Minh Phúc 2.000.000 KiraKira 29/03/2021
132 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 29/03/2021
133 Nguyễn Thị Lê Thương 2.600.000 KiraKira 29/03/2021
134 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 29/03/2021
135 Châu Trần Phương Chi 600.000 KiraKira 28/03/2021
136 Đoàn Thị Thúy Hương 1.500.000 KiraKira 28/03/2021
137 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1.200.000 KiraKira 27/03/2021
138 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 27/03/2021
139 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2021
140 Bạn đồng hành ẩn danh 1.800.000 KiraKira 27/03/2021
141 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 KiraKira 27/03/2021
142 Nguyễn Chế Thùy Dung 1.300.000 KiraKira 26/03/2021
143 Nguyễn Thị Lê 2.500.000 KiraKira 26/03/2021
144 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 26/03/2021
145 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 26/03/2021
146 Đỗ Mạnh Thiên Thương 500.000 KiraKira 26/03/2021
147 Minh Tuệ 900.000 KiraKira 26/03/2021
148 Vương Quốc Phong 1.200.000 KiraKira 26/03/2021
149 Trần Thị Tuyết An 1.000.000 KiraKira 26/03/2021
150 Bạn đồng hành ẩn danh 1.300.000 KiraKira 26/03/2021
151 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 26/03/2021
152 Thơ Dương Ngọc 2.100.000 KiraKira 25/03/2021
153 Huỳnh Thị Hoài Thương 600.000 KiraKira 25/03/2021
154 Bích Ngọc 500.000 KiraKira 25/03/2021
155 @blue.room__ 300.000 KiraKira 25/03/2021
156 Nguyễn Thụy Bảo Trân 700.000 KiraKira 25/03/2021
157 Trần Thị Thu Thủy 1.000.000 KiraKira 25/03/2021
158 Nguyễn Hồng Ân 600.000 KiraKira 25/03/2021
159 Đinh Thanh Thành 1.500.000 KiraKira 25/03/2021
160 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 25/03/2021
161 Lam Nguyen 700.000 KiraKira 25/03/2021
162 Huỳnh Tuyết Sương 300.000 KiraKira 25/03/2021
163 Lạc An 300.000 KiraKira 25/03/2021
164 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 25/03/2021
165 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2021
166 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2021
167 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/03/2021
168 Lê Thu Hiền 200.000 Học bổng 15/03/2021
169 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 15/03/2021
170 Bác Lê 10.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/03/2021
171 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 11/03/2021
172 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 KiraKira 10/03/2021
173 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Sách Suối Thơm 10/03/2021
174 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 09/03/2021
175 Nguyễn Phan Minh Hà 5.265.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2021
176 Nguyễn Khánh Thy 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/03/2021
177 Nguyễn Thanh Tâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/03/2021
178 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2021
179 Vũ Thị Linh Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2021
180 Nguyễn Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/03/2021
181 Nguyễn Hằng Nga 4.800.000 Học bổng 02/03/2021
182 Nguyen Lien Anh 4.800.000 Học bổng 01/03/2021
183 Huỳnh Tuyết Sương 600.000 Sách Suối Thơm 01/03/2021
184 Trương Lê Thu Thảo 2.560.000 Học bổng 28/02/2021
185 Phan Trung Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2021
186 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2021
187 Trần Hoàng Quyên 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/02/2021
188 Nguyễn Thị Mận 500.000 Học bổng 19/02/2021
189 Bạn đồng hành ẩn danh 480.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2021
190 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2021
191 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 17/02/2021
192 Hoàng Lan Anh 3.000.000 Học bổng 17/02/2021
193 Hien Phan 1.000.000 Học bổng 16/02/2021
194 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Học bổng 14/02/2021
195 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 2.000.000 Học bổng 13/02/2021
196 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/02/2021
197 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 KiraKira 12/02/2021
198 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2021
199 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 Học bổng 11/02/2021
200 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2021
201 Phan Trung Hiếu (HG&D) 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2021
202 Lê Hoàng Quế Chi 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
203 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
204 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 09/02/2021
205 Nguyễn Đình Thắng 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2021
206 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2021
207 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 07/02/2021
208 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 04/02/2021
209 Hoàng Linh Lan 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2021
210 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Sách Suối Thơm 02/02/2021
211 Võ Ngọc Diệu Tịnh
12 quyển sách
Học bổng 02/02/2021
212 Trịnh Lê Phương Thảo 4.607.314 Học bổng 02/02/2021
213 Huỳnh Phương Khanh 4.000.000 KiraKira 31/01/2021
214 Khổng Loan
24 quyển sách
KiraKira 29/01/2021
215 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2021
216 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2021
217 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 4.300.000 Học bổng 21/01/2021
218 Trần Lê Sơn Ý 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 20/01/2021
219 Đoàn Thị Thúy Hương 4.800.000 Học bổng 18/01/2021
220 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 18/01/2021
221 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/01/2021
222 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 15/01/2021
223 Huỳnh Như Ý 200.000 Sách Suối Thơm 14/01/2021
224 Ricardo Danziger 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
225 Phạm Ngọc 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2021
226 Phạm Ngọc 3.000.000 Học bổng 13/01/2021
227 Nguyễn Vũ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
228 Nguyễn Phan Minh Hà 5.316.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2021
229 Xuân Anh và các bạn 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2021
230 Tiến Tùng và Xuân Anh 2.400.000 Học bổng 11/01/2021
231 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2021
232 Hoàng Đình Nam 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2021
Xem thêm