Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Đoàn Thanh Mai 200.000 Sách Suối Thơm 24/04/2024
2 Đoàn Thanh Mai 1.300.000 KiraKira 24/04/2024
3 Trần Thiên Vũ 900.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2024
4 Nguyễn Nhã Phương 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/04/2024
5 Phạm Thị Thu Hiền 300.000 KiraKira 23/04/2024
6 Tran Thuy Tram Anh 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/04/2024
7 Yến Linh 7.000.000 KiraKira 23/04/2024
8 Thanh Nguyệt 2.100.000 KiraKira 23/04/2024
9 Nguyễn Xuân Hoa 500.000 KiraKira 23/04/2024
10 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 23/04/2024
11 Bạn đồng hành ẩn danh 50.000 Sách Suối Thơm 22/04/2024
12 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 KiraKira 22/04/2024
13 Phương Ngân 400.000 Sách Suối Thơm 22/04/2024
14 Thái Hà 600.000 22/04/2024
15 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 22/04/2024
16 Châu Thảo Nguyên 1.400.000 KiraKira 21/04/2024
17 Bạn đồng hành ẩn danh 200.000 Quỹ tự phân bổ 21/04/2024
18 Tạ Thái Hà 600.000 KiraKira 20/04/2024
19 Nguyễn Thị Ái Thơ 1.000.000 KiraKira 20/04/2024
20 NTV 200.000 KiraKira 20/04/2024
21 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 600.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2024
22 Lâm Nhật Thảo Nguyên 1.200.000 KiraKira 20/04/2024
23 Đinh Ku Tí 1.300.000 KiraKira 20/04/2024
24 Trương Thị Bích Vân 100.000 Quỹ tự phân bổ 20/04/2024
25 Lương Huyền Thu 700.000 KiraKira 19/04/2024
26 Trần Thị Ngọc Trinh 2.100.000 KiraKira 19/04/2024
27 Ngô Thị Bảo Ngân 500.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
28 Phạm Đỗ Linh Ấn 150.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
29 Hong Nguyễn 700.000 KiraKira 19/04/2024
30 Anh Đinh 7.530.000 KiraKira 19/04/2024
31 Trần Nhật Linh 700.000 KiraKira 19/04/2024
32 Trang Lê 712.000 KiraKira 19/04/2024
33 Lâm Hữu Minh 152.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
34 Nhật Minh Ngô 773.000 KiraKira 19/04/2024
35 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 19/04/2024
36 Phan Quốc Việt 200.000 KiraKira 19/04/2024
37 Trần Thị Ngọc Hoài 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
38 Nguyễn Thụy Thùy Dương 200.000 KiraKira 19/04/2024
39 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 100.000 KiraKira 19/04/2024
40 Trần Thiện Tuấn Minh 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
41 Trương Thị Trúc Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
42 Luynh 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/04/2024
43 Chau Ngan 400.000 KiraKira 19/04/2024
44 Đỗ Thị Minh Phương 600.000 KiraKira 19/04/2024
45 Sabrina Pham 300.000 KiraKira 18/04/2024
46 Hồ Đăng Khoa 100.000 KiraKira 18/04/2024
47 Phuong Vo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
48 Nguyen Huong 3.000.000 KiraKira 18/04/2024
49 Huỳnh 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
50 Nguyễn Bảo Trân 200.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
51 Nguyễn Lê Anh Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
52 Liễu Quế Trân 700.000 KiraKira 18/04/2024
53 Be Nham 200.000 KiraKira 18/04/2024
54 Thu Hương 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
55 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
56 Nguyễn Quế Trân 300.000 KiraKira 18/04/2024
57 Ngân Huỳnh 700.000 KiraKira 18/04/2024
58 Luong Hue Phuong 600.000 KiraKira 18/04/2024
59 Vương Thị Tuyết 300.000 KiraKira 18/04/2024
60 Tran Tham 1.300.000 KiraKira 18/04/2024
61 Trang Lê 600.000 KiraKira 18/04/2024
62 Dy Văn 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
63 Lý Trương Thanh Tâm 200.000 KiraKira 18/04/2024
64 Linh Nguyen 300.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
65 Lê Hoàng Quế Chi 1.000.000 KiraKira 18/04/2024
66 Nguyễn Thị Xuân 600.000 KiraKira 18/04/2024
67 Trần Phan Thanh Huyền 1.000.000 KiraKira 18/04/2024
68 Trần Thị Bích Hiền 200.000 KiraKira 18/04/2024
69 Trần Thanh Ly 600.000 KiraKira 18/04/2024
70 Phạm Trường Thành 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
71 Trương Nguyễn Thu Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
72 Thịnh Trần Vĩnh Sinh 100.000 Quỹ tự phân bổ 18/04/2024
73 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 KiraKira 18/04/2024
74 Vũ Thùy Vân 100.000 KiraKira 18/04/2024
75 Nguyễn Thiên Ngân và bạn 7.000.000 KiraKira 18/04/2024
76 K. An 7.400.000 KiraKira 18/04/2024
77 Anh Đinh 5.020.000 Học bổng 18/04/2024
78 Tâm Lê
một xe đạp cũ
KiraKira 18/04/2024
79 Bành Quỳnh và Vân 10.000.000 KiraKira 17/04/2024
80 Vĩnh Thụy 4.952.970 KiraKira 17/04/2024
81 Mai Hương 1.000.000 KiraKira 17/04/2024
82 Tôn Nữ Hoàng Quyên 1.300.000 KiraKira 16/04/2024
83 Nguyễn Thị Thương 200.000 Quỹ tự phân bổ 16/04/2024
84 Ngô Thị Kiều Oanh 1.000.000 KiraKira 16/04/2024
85 Huỳnh Như Ý 600.000 KiraKira 15/04/2024
86 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/04/2024
87 Vương Thuấn và những người bạn 41.800.000 KiraKira 15/04/2024
88 Dieu 700.000 KiraKira 14/04/2024
89 Thầy Giang, chị Hạnh và Quỳnh Trân 1.500.000 KiraKira 14/04/2024
90 Võ Thu Huệ 1.000.000 KiraKira 14/04/2024
91 Nguyen Thi Kim Hiep 600.000 KiraKira 13/04/2024
92 Dieu 700.000 KiraKira 13/04/2024
93 Huongvtt 700.000 KiraKira 13/04/2024
94 Trần Thanh Thảo Nguyên 2.000.000 KiraKira 13/04/2024
95 Khúc Thị Hoa Phượng 2.000.000 Học bổng 13/04/2024
96 Nguyễn Thùy Linh 3.500.000 KiraKira 12/04/2024
97 Quốc 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
98 Tống Thị Kim Dung 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
99 Trần Thị Ngọc Thúy 700.000 KiraKira 12/04/2024
100 Thủy Cúc 1.300.000 KiraKira 12/04/2024
101 Anh Hoa Cao 1.000.000 KiraKira 12/04/2024
102 Đông Quỳnh 1.000.000 KiraKira 12/04/2024
103 Võ Xuân Minh Kha 2.000.000 KiraKira 12/04/2024
104 Lê Tùng (đấu giá tranh Nguyễn Tập) 5.000.000 KiraKira 12/04/2024
105 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2024
106 THB 300.000 KiraKira 11/04/2024
107 A.NH. 2.100.000 KiraKira 11/04/2024
108 Quynh Giao 4.800.000 Học bổng 10/04/2024
109 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2.000.000 KiraKira 10/04/2024
110 Hoàng Thị 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/04/2024
111 Nguyễn Ngọc Anh Linh 500.000 KiraKira 09/04/2024
112 Cô Tâm Lê và những người bạn 6.300.000 KiraKira 09/04/2024
113 Cô Tâm Lê và những người bạn
2500 cuốn tập và 1 xe đạp
KiraKira 09/04/2024
114 Từ Như Phương 19.200.000 Học bổng 08/04/2024
115 Nguyễn Thị Bích Hằng 1.000.000 KiraKira 08/04/2024
116 Nguyễn Thị Vân Anh 10.000.000 Học bổng 07/04/2024
117 Thuy Mai 700.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
118 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
119 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/04/2024
120 Đinh Thúy Quỳnh 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
121 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
122 Đỗ Quỳnh Hiền 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/04/2024
123 Nguyễn Phúc Hồng Ân 4.800.000 Học bổng 05/04/2024
124 Nguyễn Thị Bích Ngọc 300.000 KiraKira 05/04/2024
125 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 KiraKira 04/04/2024
126 Trịnh Hoài Thu 100.000 KiraKira 04/04/2024
127 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 04/04/2024
128 Dương Thị Thúy Hiền 1.300.000 KiraKira 03/04/2024
129 Lê Thị Ngoc Nga 7.000.000 KiraKira 03/04/2024
130 Quách Thu Trang 1.500.000 KiraKira 03/04/2024
131 Bùi Thị Diệu Mơ 600.000 KiraKira 03/04/2024
132 Nguyễn Thị Hồng Quyên 600.000 KiraKira 03/04/2024
133 Nguyễn Nam Quốc 2.100.000 KiraKira 02/04/2024
134 Minh Vy 2.000.000 KiraKira 01/04/2024
135 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/04/2024
136 Trần Vũ Sâm Ngân 6.000.000 KiraKira 01/04/2024
137 Nguyen C Viet Thuy 700.000 KiraKira 31/03/2024
138 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 KiraKira 31/03/2024
139 Nguyễn Thị Cẩm Tú 3.000.000 KiraKira 31/03/2024
140 Phan Trung Hiếu 350.000 KiraKira 31/03/2024
141 Tô Xuân Phúc và Đào Phương Quyên 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2024
142 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 31/03/2024
143 Trần Thị Mỹ Duyên 100.000 KiraKira 31/03/2024
144 Phong Lan C14 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2024
145 Bao Trinh 1.000.000 KiraKira 30/03/2024
146 Huỳnh Tuyết Sương 700.000 KiraKira 30/03/2024
147 Bùi Trần Ca Dao 350.000 KiraKira 30/03/2024
148 Bạn đồng hành ẩn danh 10.000.000 KiraKira 30/03/2024
149 Bùi Trần Ca Dao 150.000 Quỹ tự phân bổ 30/03/2024
150 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 30/03/2024
151 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.000.000 KiraKira 30/03/2024
152 Võ Thị Thanh Xuân 2.100.000 KiraKira 30/03/2024
153 Vũ Thế Quân 600.000 KiraKira 30/03/2024
154 Ôn Thiện Thắng 10.000.000 KiraKira 30/03/2024
155 Lê Hiền 720.000 KiraKira 30/03/2024
156 Gin 300.000 KiraKira 29/03/2024
157 Anh Huynh 600.000 KiraKira 29/03/2024
158 Nguyễn Thuý An Nhiên 600.000 KiraKira 29/03/2024
159 Hồng Ân 1.400.000 KiraKira 29/03/2024
160 Chu Giao co Xuyen Huy Hanh va vo chong The Anh Hoanh 300.000 Quỹ tự phân bổ 29/03/2024
161 Chon Chan 600.000 KiraKira 29/03/2024
162 Phương Ngân 400.000 KiraKira 29/03/2024
163 Trần Lê Tâm Như 1.000.000 KiraKira 29/03/2024
164 Phạm Vũ Quỳnh Hương 1.000.000 KiraKira 29/03/2024
165 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 KiraKira 29/03/2024
166 Lê Hiền 360.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2024
167 Trần Văn Hải 7.000.000 KiraKira 24/03/2024
168 Mai Luu 700.000 KiraKira 24/03/2024
169 Bùi Ngọc Vân Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 17/03/2024
170 Nguyễn Thị Kim Thoa 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 10/03/2024
171 Phuong 700.000 KiraKira 09/03/2024
172 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 4.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/03/2024
173 Vũ Thu Hà 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/03/2024
174 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 05/03/2024
175 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 04/03/2024
176 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 29/02/2024
177 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 29/02/2024
178 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 28/02/2024
179 Lê Hiền 360.000 Quỹ tự phân bổ 27/02/2024
180 Trương Thị Phương Trâm 100.000 Quỹ tự phân bổ 26/02/2024
181 Hoang Thanh Truc 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2024
182 Nguyễn Xuân Hoa 600.000 KiraKira 22/02/2024
183 Lâm Thiên Di 100.000 Quỹ tự phân bổ 20/02/2024
184 Vũ Lê Hà 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
185 Huỳnh Anh Chi 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
186 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2024
187 Phương Ngân 400.000 Học bổng 19/02/2024
188 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 19/02/2024
189 Bạn đồng hành ẩn danh 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 16/02/2024
190 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2024
191 Xù bông 600.000 KiraKira 11/02/2024
192 An Vũ 477.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
193 Phạm Thị Thanh Thủy 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2024
194 Phạm Thị Mai Anh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
195 Đào Đinh Kim Hồng 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
196 Bùi Ngọc Vân Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
197 Chiem Quynh Phong Phuong 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
198 Lê Hiền 480.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2024
199 Thanh Đan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2024
200 Nguyễn Thị Phương Thảo 100.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
201 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2024
202 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2024
203 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/02/2024
204 Lê Phương 200.000 Sách Suối Thơm 05/02/2024
205 Mia 100.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2024
206 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2024
207 Lê Nam và các bạn
6 chiếc điện thoại và 5 ốp lưng
Học bổng 03/02/2024
208 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 02/02/2024
209 Hoàng Linh Lan 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2024
210 HP 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
211 Chú Giao cô Xuyen 300.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2024
212 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/01/2024
213 Trang Huy 300.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2024
214 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2024
215 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Học bổng 23/01/2024
216 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 21/01/2024
217 Đinh Thúy Nga 2.000.000 Học bổng 19/01/2024
218 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 Học bổng 19/01/2024
219 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 19/01/2024
220 Chuong Kieu 200.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2024
221 Vũ Thị Hiếu Hạnh 216.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2024
222 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 18/01/2024
223 Huỳnh Thanh Xuân 100.000 Sách Suối Thơm 17/01/2024
224 Mỹ 50.000 Quỹ tự phân bổ 17/01/2024
225 Nguyễn Hoàng Hiệp 300.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2024
226 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2024
227 Trương Nguyễn Thu Hà 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2024
228 Nguyễn Hà Phượng Quyên 700.000 Học bổng 12/01/2024
229 Ngô Khánh Hân 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2024
230 Trần Cẩm Uyên 100.000 Sách Suối Thơm 12/01/2024
231 Đinh Thị Thanh Hà 150.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2024
232 Nguyễn Thị Thùy Dương 500.000 KiraKira 11/01/2024
233 Tím 2.400.000 Học bổng 11/01/2024
234 Nguyễn Liên Anh 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
235 Trần Huỳnh Thị Như Linh 100.000 Sách Suối Thơm 10/01/2024
236 Đoàn Bảo Châu 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
237 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 10/01/2024
238 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
239 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2024
240 Nguyễn Thị Vân Kiều 2.400.000 Học bổng 07/01/2024
241 Trinh Nguyễn 200.000 Quỹ tự phân bổ 07/01/2024
242 Nguyễn Hoàng Hiệp 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2024
243 Bùi Võ Đài Trang 300.000 KiraKira 05/01/2024
244 Lê Phương 200.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2024
245 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 02/01/2024
246 Diệp Tiến Khoa 700.000 KiraKira 01/01/2024
Xem thêm