Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 05/02/2023
2 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 03/02/2023
3 Nguyễn Thị Vân Kiều 100.000 Sách Suối Thơm 03/02/2023
4 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 02/02/2023
5 Vũ Hoàng Lê Chuyên 500.000 Học bổng 02/02/2023
6 Nguyễn Thị Hồng Quyên 2.400.000 Học bổng 02/02/2023
7 Nguyễn Đức Đoan Trinh 600.000 KiraKira 01/02/2023
8 Nguyễn Ngọc Anh Thư 7.500.000 Học bổng 31/01/2023
9 Bạn đồng hành ẩn danh 600.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
10 Khổng Loan 500.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2023
11 Hoàng Hạnh 100.000 Quỹ tự phân bổ 25/01/2023
12 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2023
13 Lưu Phương Mai 2.400.000 Học bổng 23/01/2023
14 Châu Dương Quang 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
15 An Vũ 420.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
16 Phạm Thị Thu Yên 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
17 Lương Cơ Phú 50.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
18 Võ Trần Bảo Vy 200.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2023
19 Uyen Vu 700.000 KiraKira 21/01/2023
20 Võ Thị Kim Trang 200.000 Sách Suối Thơm 19/01/2023
21 Tô Xuân Phúc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/01/2023
22 Phạm Thị Kim Thúy 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/01/2023
23 Lê Ngọc Pha Lê 400.000 Học bổng 18/01/2023
24 Trần Châu Ngọc Linh 500.000 KiraKira 18/01/2023
25 An Publishing 4.800.000 Học bổng 17/01/2023
26 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 1.500.000 Học bổng 17/01/2023
27 Lê Quỳnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 16/01/2023
28 Ricardo Dazinger 2.000.000 KiraKira 16/01/2023
29 Lê Tín 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
30 Phan Thị Anh Thư 200.000 Quỹ tự phân bổ 12/01/2023
31 Ngọc 100.000 Sách Suối Thơm 11/01/2023
32 Đoàn Bảo Châu 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
33 Lê Hiền 354.000 Quỹ tự phân bổ 11/01/2023
34 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
35 NEVEM 22.270.338 Học bổng 10/01/2023
36 Diệp Tiến Khoa 1.000.000 KiraKira 10/01/2023
37 Bùi Ngọc Vân Chi 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2023
38 Huỳnh Thảo Lê 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
39 Dung Lê 7.002.600 Học bổng 09/01/2023
40 Bạn đồng hành ẩn danh 100.000 Sách Suối Thơm 09/01/2023
41 Anh 500.000 Học bổng 09/01/2023
42 Nguyễn Dương Hiếu 1.000.000 Học bổng 09/01/2023
43 Đỗ My 200.000 Học bổng 09/01/2023
44 Hán Tạ Phương Trinh 200.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
45 Thu 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/01/2023
46 Giang và Dung 300.000 Quỹ tự phân bổ 05/01/2023
47 Lê Thị Tường Vi 2.400.000 Học bổng 03/01/2023
48 Nguyễn Như Thảo 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2023
49 Lê Thu Hiền 6.000.000 Học bổng 02/01/2023
50 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.800.000 Học bổng 02/01/2023
51 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/01/2023
52 Tăng Song Nam 3.000.000 KiraKira 01/01/2023
53 Lý Thanh Tâm 300.000 Học bổng 01/01/2023
Xem thêm