{{Contact_CONTENT_Nghi.DisplayText}}

{{Contact_CONTENT_Lam.DisplayText}}

Ban quản trị

 • Tốt nghiệp Cử nhân Toán và Kinh tế ở University of California, San Diego
 • Tiến sĩ Tài chính (PhD in Finance) ở Wharton School thuộc University of Pennsylvania

Nguyễn Lan Nhã

 • Tốt nghiệp khoa Trung văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ban điều hành

Nguyễn Hoa Linh Thoại

 • Tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Phóng viên - Biên tập viên báo Tuổi Trẻ (2003 - 2023)

Võ Hoài Sâm

 • Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Giảng viên Viện truyện tranh và hoạt hình

Phạm Việt Huy

 • Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích
 • Giảng viên trường Đại học Tài chính - Marketing

Hoàng Đức Công

 • Tốt nghiệp Đại học Temple chuyên ngành Tài chính
 • Từng là Chuyên viên tư vấn chiến lược tại Intel Products Viet Nam; quản lý vận hành cho iCare Benefits và Tapp Commerce; giám đốc điều hành Nam & Co. London.

Giám đốc chương trình Nắng Mới

     Trần Thị Lan

Điều phối viên Nắng Mới

                          
Phan Hoàng Bích Khuê   
   Nguyễn Thị Kim Duyên       
Huỳnh Thị Ngọc Huyền    
Trần Thục Vi 
Phạm Thị Nhật Mai

Họa sĩ - Thiết kế

Ban truyền thông

Phạm Thùy Linh
Nguyễn Thị Nhã Tâm
 

Liên hệ

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org