Báo cáo tài chính 2022 - 2023

Thứ Sáu, 04 - 08 - 2023

 
Mời quý bạn đồng hành xem báo cáo tài chính của Quỹ từ ngày 1-6-2022 đến ngày 31-5-2023.
 
 
Tổng thu năm qua của chúng ta tăng 31% và tổng chi tăng 13%.
 
Một lòng cảm kích bao bàn tay chung sức chẳng lơi, giúp Quỹ vững lòng tin và đủ tài lực săn sóc sự học cho nhiều em hơn nữa.
 
Thân chúc quý bạn đồng hành những ngày cuối hạ thong dong.
 
Quý bạn có thể xem các Báo cáo thường niên của Quỹ tại đây:
 
 
----------------------
sansocsuhoc@quynguyenhienle.org
Instagram: quynguyenhienle
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org