Báo cáo thường niên

 Báo cáo thu chi (2022 - 2023)


 Báo cáo thu chi (2021 - 2022)


 Báo cáo thu chi (2020 - 2021)


 Báo cáo thu chi (2019 - 2020)


 Báo cáo thu chi (2018 - 2019)


 Báo cáo thu chi (2017 - 2018)


 Báo cáo tổng hơp KiraKira 01 - KiraKira 16


Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org