Cẩm nang sinh hoạt nhóm

 Cẩm nang sinh hoạt nhóm – Lớp 6


 Cẩm nang sinh hoạt nhóm – Lớp 7


 Cẩm nang sinh hoạt nhóm – Lớp 8


 Cẩm nang sinh hoạt nhóm – Lớp 9

Bộ cẩm nang sinh hoạt nhóm lớp 9 (đang cập nhật) 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org