Báo cáo tài chính 2021 - 2022

Thứ Hai, 25 - 07 - 2022

Mời quý bạn đồng hành xem báo cáo tài chính của Quỹ Nguyễn Hiến Lê từ ngày 01-06-2021 đến ngày 31-05-2022.
 
Từ đầu tháng 6 năm ngoái đến cuối tháng 5 năm nay, Quỹ nhận được 1,16 tỷ đồng tiền dựng quỹ của quý bạn đồng hành và chi 1,36 tỷ đồng cho các hoạt động #Học_bổng_Nguyễn_Hiến_Lê, #KiraKira, #Sách_Suối_Thơm. Tổng thu năm qua ÍT hơn tổng chi nhưng mong là năm nay Quỹ sẽ cân đối lại được với sự trợ giúp của quý bạn.
 
Quý bạn có thể xem các báo cáo tài chính mỗi năm ở trang này trên website của Quỹ:
 
Cảm ơn rất nhiều sự tiếp sức bền bỉ của mọi người cho công việc săn sóc sự học.
 
 
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org