The Chocolate War - sách Suối Thơm thứ tư

Thứ Sáu, 26 - 02 - 2021

The Chocolate War - nguyên tác của tập sách Suối Thơm thứ tư Quỹ Nguyễn Hiến Lê đang thực hiện.
 
 
Dựng quỹ cho Sách Suối Thơm:
 
Hiểu thêm về Sách Suối Thơm: https://quynguyenhienle.org/sach-suoi-thom
 
————
Link đặt mua các sách đã xuất bản:
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org