The Chocolate War - sách Suối Thơm thứ tư

Thứ Sáu, 26 - 02 - 2021

The Chocolate War - nguyên tác của tập sách Suối Thơm thứ tư Quỹ Nguyễn Hiến Lê đang thực hiện.
 
 
Dựng quỹ cho Sách Suối Thơm:
 
Hiểu thêm về Sách Suối Thơm: https://quynguyenhienle.org/sach-suoi-thom
 
————
Link đặt mua các sách đã xuất bản:
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org