“Em bé quê”

Thứ Hai, 15 - 07 - 2019

Nhiều em trong đội học bổng Duy Xuyên (Quảng Nam) vẫn dành thời gian phụ giúp gia đình bằng nhiều cách. Và người bạn thân quen của ba “em bé quê” trong đội là các chú bò.

“Em bé quê” của nhạc sĩ Phạm Duy “ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau...vui thú không quên học đâu... nằm đồi non gió mát, cất tiếng theo tiếng lúa đang reo...”; còn các em bé quê của chúng mình cũng bảo chăn bò “có chi cực mô”...

Chỉ có điều, những ngày ni Duy Xuyên nắng “qóa trời qóa đất”.

Ảnh: Thăm nhà em K. H. của đội học bổng Duy Xuyên.

#Quỹ_Nguyễn_Hiến_Lê
#Săn_sóc_sự_học
#Học_bổng_Nguyễn_Hiến_Lê
----------------------
🌐 www.quynguyenhienle.org
📧 sansocsuhoc@quynguyenhienle.org

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org