Điều phối viên chương trình Nắng Mới

Thứ Năm, 05 - 08 - 2021

Quỹ Nguyễn Hiến Lê giới thiệu 4 Điều phối viên Chương trình Nắng Mới - Chương trình chú trọng vào việc chuẩn bị cho các em bước vào đại học với bước đầu là bồi dưỡng tiếng Anh trực tuyến cho các em.
 
 
Các Điều phối viên sẽ chính thức đồng hành và điều phối chương trình vào tháng 8 này.
 
Cảm ơn các bạn đã đồng hành, tiếp sức trong việc săn sóc sự học cho các em.
 
 
 
 
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org