Báo cáo tài chính niên khóa 2019-2020

Thứ Sáu, 03 - 07 - 2020

Bạn đồng hành quý mến,

Quỹ Nguyễn Hiến Lê đã công bố Báo cáo thu chi của niên khóa 2019 - 2020 tại trang Báo cáo thường niên trên website của Quỹ:

https://quynguyenhienle.org/bao-cao-thuong-nien

Theo đó:

1. Tổng thu: 987 triệu đồng, giảm 5,6% so với tổng thu của năm ngoái.

2. Tổng chi: 946 triệu đồng, giảm 4% so với tổng chi của năm ngoái.

(Số chi giảm do năm nay Quỹ chỉ tổ chức một chuyến KiraKira thay vì hai chuyến như mọi năm, bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19).

3. Số tiền còn lại (tính cả hiện vật) chỉ trong niên khóa này: 41 triệu đồng.

4. Chi phí vận hành của niên khóa này là 3,2%, trong đó 2,8% là chi phí Quỹ tặng sách cho thư viện trường, các tủ sách, điều phối viên và tình nguyện viên... (không tính chi phí tặng sách cho Người dựng quỹ cho hoạt động Sách Suối Thơm).

 

Cảm ơn các bạn đồng hành đã dõi theo và cùng #săn_sóc_sự_học. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, mong bạn đồng hành bình luận hoặc email cho Quỹ: sansocsuhoc@quynguyenhienle.org

Chúc cả nhà một tháng bảy ấm áp.

Ban điều hành

Quỹ Nguyễn Hiến Lê

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org