Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Hoàng Thanh 100.000 Sách Suối Thơm 19/02/2020
2 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 Quỹ tự phân bổ 19/02/2020
3 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
4 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/02/2020
5 Xuân Anh - Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 14/02/2020
6 Ricardo Antonio 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2020
7 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/02/2020
8 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/02/2020
9 Trần Thị Hương Giang 200.000 Quỹ tự phân bổ 09/02/2020
10 Văn Thị Ngọc Ái 500.000 KiraKira 08/02/2020
11 Kiều Thị Lê 700.000 KiraKira 07/02/2020
12 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 07/02/2020
13 Nguyễn Thị Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/02/2020
14 Trần Hoàng Bích Kim 100.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
15 Trần Hoàng Trúc Phương 2.400.000 Học bổng 05/02/2020
16 Nguyễn Kim Thảo Vi 1.000.000 KiraKira 05/02/2020
17 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 05/02/2020
18 Uyen Tran 4.800.000 Học bổng 04/02/2020
19 Uyen Tran 300.000 Sách Suối Thơm 04/02/2020
20 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2020
21 Violetghost Pham 500.000 KiraKira 02/02/2020
22 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 01/02/2020
23 Nguyễn Thanh Thư 200.000 Sách Suối Thơm 31/01/2020
24 Nguyễn Chế Thùy Dung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
25 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/01/2020
26 Đặng Nguyễn Đông Vy 1.200.000 KiraKira 30/01/2020
27 Đặng Nguyễn Đông Vy 300.000 Sách Suối Thơm 30/01/2020
28 Vũ Thị Thu An 500.000 KiraKira 25/01/2020
29 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 22/01/2020
30 Huỳnh Anh Chi 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
31 Đại Ngô Studio 9.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/01/2020
32 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 20/01/2020
33 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/01/2020
34 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/01/2020
35 Minh Phúc
Phiếu mua sách (5 triệu)
KiraKira 14/01/2020
36 Ricardo Antonio 1.800.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2020
37 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/01/2020
38 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 KiraKira 09/01/2020
39 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/01/2020
40 Nguyễn Thị Vân Anh 9.000.000 Học bổng 09/01/2020
41 Trúc Ly & Mỹ Trinh 4.800.000 Học bổng 08/01/2020
42 Võ Hoài Sâm 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
43 Tím 400.000 Quỹ tự phân bổ 08/01/2020
44 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 01/01/2020
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org