Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/11/2019
2 Nguyễn Thanh Tâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/11/2019
3 Đỗ Hồng Ngọc 5.000.000 Học bổng 18/11/2019
4 Đỗ Hồng Ngọc
31 quyển sách
Học bổng 18/11/2019
5 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/11/2019
6 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 500.000 Sách Suối Thơm 13/11/2019
7 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/11/2019
8 Những người đọc sách cũ 23.700.000 KiraKira 07/11/2019
9 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 07/11/2019
10 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/11/2019
11 Đinh Thị Phương Thảo 210.000 Sách Suối Thơm 01/11/2019
12 Mầm Đậu 500.000 KiraKira 31/10/2019
13 Diệu Tịnh, Tuấn Anh, Thu Hằng, Bảo Trân, Khánh Minh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/10/2019
14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/10/2019
15 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/10/2019
16 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 23/10/2019
17 Lê Thành Trung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/10/2019
18 Huỳnh Thúy Phương 9.600.000 Học bổng 21/10/2019
19 Trần Ngọc Sinh 1.000.000 Sách Suối Thơm 18/10/2019
20 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 Học bổng 16/10/2019
21 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/10/2019
22 Ngô Thị Kim Hạnh 700.000 Học bổng 14/10/2019
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy & Đồng Quốc Chí 5.000.000 Học bổng 14/10/2019
24 Lê Ngọc Pha Lê 1.600.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
25 Vũ Hoàng Lê Chuyên 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
26 Lê Diệu Linh và gia đình, bạn bè 1.400.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
27 Đào Thị Bích Dậu 2.000.000 Sách Suối Thơm 11/10/2019
28 Dinh Tu 4.622.000 Quỹ tự phân bổ 10/10/2019
29 Nguyễn Thị Mai Ka 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
30 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
31 Nguyễn Quang Anh 5.800.000 Học bổng 09/10/2019
32 MARPU 4.800.000 Học bổng 09/10/2019
33 MARPU 4.800.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
34 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 08/10/2019
35 Huỳnh Quý Chúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
36 Vu Le Ha 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
37 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
38 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/10/2019
39 Lệ Tâm 629.851 Sách Suối Thơm 04/10/2019
40 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/10/2019
41 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Quỹ tự phân bổ 02/10/2019
42 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/09/2019
43 Vũ Thục Uyên 4.800.000 Học bổng 20/09/2019
44 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/09/2019
45 Đỗ Minh Trang 1.000.000 Học bổng 16/09/2019
46 Nguyễn Thu Hương 4.800.000 Học bổng 15/09/2019
47 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/09/2019
48 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 13/09/2019
49 Nguyên Hạnh 500.000 Sách Suối Thơm 13/09/2019
50 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 12/09/2019
51 Nguyễn Hải Yến 500.000 Sách Suối Thơm 11/09/2019
52 Nguyễn Hải Yến 24.000.000 Học bổng 10/09/2019
53 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/09/2019
54 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
55 Châu Thảo Nguyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
56 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
57 Chế Thị Anh Tuyền 4.800.000 Học bổng 04/09/2019
58 Vũ Thanh Nguyên 2.400.000 Học bổng 04/09/2019
59 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 8.000.000 Học bổng 29/08/2019
60 Trần Hoàng Bích Kim 50.000 Sách Suối Thơm 27/08/2019
61 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/08/2019
62 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 25/08/2019
63 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/08/2019
64 NXB Trẻ
300 cuốn sách
Học bổng 21/08/2019
65 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/08/2019
66 Dương Nhất Quyên 700.000 Quỹ tự phân bổ 17/08/2019
67 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 17/08/2019
68 Mai Thị Hương 200.000 KiraKira 17/08/2019
69 Trương Thị Thuỳ Giang 500.000 KiraKira 15/08/2019
70 Nguyễn Thanh Thủy 33.600.000 Học bổng 15/08/2019
71 Harin 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
72 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
73 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
74 Phạm Thị Kim Ngân 700.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
75 Đỗ Kh. 7.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/08/2019
76 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 09/08/2019
77 Ngân 1.000.000 KiraKira 09/08/2019
78 Trương Hoài Bảo 3.500.000 KiraKira 09/08/2019
79 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
80 Nguyễn Văn Dũng 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
81 Nghĩa 3.000.000 KiraKira 08/08/2019
82 Bột, Gạo, Nếp
1 xe đạp cũ & 1 bao gấu bông
KiraKira 07/08/2019
83 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
84 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
85 Trần Thị Mai Hương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
86 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
87 Dương Vân Thiên 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
88 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
89 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 06/08/2019
90 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 06/08/2019
91 Huyền Tiên 1.000.000 KiraKira 06/08/2019
92 Phạm Thị Thảo 100.000 Sách Suối Thơm 06/08/2019
93 Phạm Thị Thảo 4.900.000 KiraKira 06/08/2019
94 Huỳnh Trọng Khang
1 bộ sách
KiraKira 06/08/2019
95 Phạm Thụy Hoàng My 500.000 KiraKira 02/08/2019
96 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 02/08/2019
97 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 02/08/2019
98 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 02/08/2019
99 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 700.000 KiraKira 02/08/2019
100 Trần Thị Mai Hương 500.000 KiraKira 02/08/2019
101 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
102 Giao Nguyen 400.000 KiraKira 01/08/2019
103 Ty Doan 500.000 KiraKira 01/08/2019
104 Thanh Le 500.000 KiraKira 01/08/2019
105 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
106 Mai Le 200.000 KiraKira 01/08/2019
107 Hung Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
108 Hanh Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
109 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
110 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 31/07/2019
111 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 KiraKira 31/07/2019
112 Lê Thị Như Quỳnh 500.000 KiraKira 30/07/2019
113 Hồ Thị Vui 700.000 KiraKira 30/07/2019
114 Đoàn Thị Thúy Hương 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
115 Chị An 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
116 Vũ Giang Nam 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
117 Lê Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
118 Nguyễn Thế Anh Tuấn 500.000 KiraKira 30/07/2019
119 Các bạn của Trần Vương Thuấn 18.000.000 KiraKira 29/07/2019
120 Đặng Thị Hiệp 500.000 KiraKira 29/07/2019
121 Tôn Nữ Hoàng Quyên 500.000 KiraKira 29/07/2019
122 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã
70 ba lô
KiraKira 29/07/2019
123 Nguyễn Hồng Ân 1.400.000 KiraKira 28/07/2019
124 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 27/07/2019
125 Tuấn Khang & Thanh Nhã 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
126 Phạm Thùy Dương 1.200.000 KiraKira 27/07/2019
127 Nguyễn Thị Thiên Thanh 500.000 KiraKira 27/07/2019
128 Nguyễn Hữu Giang & các bạn Long An 2.508.000 KiraKira 27/07/2019
129 Mai & Chau Nguyen 1.000.000 KiraKira 27/07/2019
130 Nguyễn Đạt 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
131 Phạm Vũ Tuân 700.000 KiraKira 27/07/2019
132 Đào Đinh Kim Hồng 300.000 KiraKira 27/07/2019
133 Hà Thị Thanh Hương 4.000.000 Học bổng 27/07/2019
134 Nguyễn Thanh Tâm 500.000 KiraKira 26/07/2019
135 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 26/07/2019
136 Trần Lê Minh Anh 2.500.000 KiraKira 26/07/2019
137 Huỳnh Vy Dung 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
138 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
139 Bành Trần Trúc Quỳnh 3.000.000 KiraKira 25/07/2019
140 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 25/07/2019
141 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
142 Trần Lê Sơn Châu 4.800.000 Học bổng 24/07/2019
143 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
144 Minh Phúc 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
145 Đoàn Mỹ Phương Trâm 500.000 KiraKira 24/07/2019
146 Trần Nhật 7.000.000 KiraKira 24/07/2019
147 Quỹ An Thiện 10.000.000 KiraKira 24/07/2019
148 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
149 Dương Ngọc Thơ 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
150 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
151 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
152 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
153 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 23/07/2019
154 Đặng Thanh Nhân 1.000.000 KiraKira 22/07/2019
155 Trần Thanh Thảo Nguyên 2.100.000 KiraKira 22/07/2019
156 Hồ Huy Sơn 500.000 KiraKira 21/07/2019
157 Vũ Thị Thu An 250.000 KiraKira 21/07/2019
158 Cao Thị Bích Phương 1.200.000 KiraKira 21/07/2019
159 Nguyễn Thị Thùy Diễm 700.000 KiraKira 21/07/2019
160 Bé Búp 2.500.000 KiraKira 21/07/2019
161 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 21/07/2019
162 Lâm Nhật Thảo Nguyên 700.000 KiraKira 20/07/2019
163 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/07/2019
164 Phạm Thị Tú Quyên & Nguyên Khương 2.000.000 KiraKira 18/07/2019
165 Nguyên Hạnh 500.000 KiraKira 18/07/2019
166 Nguyễn Thị Phương Thảo 1.000.000 KiraKira 18/07/2019
167 Quách Thu Trang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/07/2019
168 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 18/07/2019
169 Huỳnh Hải Đăng
500 quyển tập
KiraKira 16/07/2019
170 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 14/07/2019
171 Nguyễn Tuấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 14/07/2019
172 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2019
173 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 14/07/2019
174 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
175 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
176 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
177 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
178 Trần Thị Bích Phi 9.600.000 Học bổng 11/07/2019
179 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
180 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
181 Trần Nhật & Huỳnh Đài 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
182 Trần Như Ý 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
183 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Sách Suối Thơm 11/07/2019
184 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 11/07/2019
185 Trần Thị Ngọc Trinh 9.600.000 Học bổng 09/07/2019
186 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
187 Tăng Song Nam 2.000.000 KiraKira 07/07/2019
188 Quách Hiền 2.000.000 Sách Suối Thơm 07/07/2019
189 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
190 Dạ Thảo Phương & Bạn 5.300.000 Học bổng 04/07/2019
191 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
192 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
193 Phạm Hoàng Trúc Phương 4.800.000 Học bổng 03/07/2019
194 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/07/2019
195 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Học bổng 03/07/2019
196 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2019
197 Khổng Loan 500.000 KiraKira 01/07/2019
198 Hoàng Thạch Quân 3.000.000 Học bổng 28/06/2019
199 Trần Văn Luân 1.100.000 KiraKira 27/06/2019
200 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2019
201 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 27/06/2019
202 Trúc 1.000.000 KiraKira 25/06/2019
203 Nguyễn Diệu Minh 1.700.000 Học bổng 25/06/2019
204 Trần Phan Thanh Huyền 2.800.000 Học bổng 25/06/2019
205 Lâm Phương Ngọc Trâm
2 bộ Solutions
Học bổng 22/06/2019
206 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 22/06/2019
207 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2019
208 Phạm Quỳnh Châu
2 quyển Solutions
Học bổng 22/06/2019
209 Bột - Gạo - Nếp 1.500.000 KiraKira 19/06/2019
210 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 19/06/2019
211 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 19/06/2019
212 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/06/2019
213 Tăng Song Nam 3.000.000 Sách Suối Thơm 15/06/2019
214 Trần Phan Thanh Huyền 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/06/2019
215 Thái Thị Cẩm Vân 1.000.000 Học bổng 13/06/2019
216 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 11/06/2019
217 Huỳnh Hải Yến 7.800.000 Học bổng 10/06/2019
218 Nguyễn Lê Thanh Trí 7.200.000 Học bổng 09/06/2019
219 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2019
220 Công ty Ngọc Điền
300 cuốn tập
KiraKira 06/06/2019
221 Phạm Minh Phúc 2.200.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2019
222 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 05/06/2019
223 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 500.000 KiraKira 05/06/2019
224 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
225 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
226 Ngo On Quang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
227 Phạm Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2019
228 Phạm Nguyễn Minh Hà 300.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2019
229 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2019
230 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.800.000 Học bổng 18/05/2019
231 Gia đình Ôn Tuệ Châu 9.000.000 KiraKira 17/05/2019
232 Hoàng Anh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2019
233 Đinh Thị Phương Thảo 2.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2019
234 Thanh Dien Lam
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
235 Bui An
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
236 Vũ Lai
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
237 Thanh Thảo
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
238 Khang Dang
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
239 Trúc Xanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
240 Thanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
241 Cty Dell
8 máy tính
Học bổng 17/05/2019
242 Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
10 máy tính bảng
Học bổng 17/05/2019
243 Hữu Thắng
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
244 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/05/2019
245 Trần Thiên Linh Thoai 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2019
246 Phan Thị Bích Ngọc 1.000.000 KiraKira 13/05/2019
247 Hiếu Đoàn 500.000 KiraKira 13/05/2019
248 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 13/05/2019
249 Đào Kim Hồng 500.000 KiraKira 11/05/2019
250 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 10/05/2019
251 Chị An 9.000.000 KiraKira 10/05/2019
252 Lê Thị Tường Vy 4.660.000 KiraKira 08/05/2019
253 Phạm Nguyên Khánh Tâm 500.000 KiraKira 08/05/2019
254 Phan Ngọc Quyên 500.000 KiraKira 07/05/2019
255 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 07/05/2019
256 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
Học bổng 07/05/2019
257 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 07/05/2019
258 Vũ Thị Thu An 150.000 Sách Suối Thơm 07/05/2019
259 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 06/05/2019
260 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
KiraKira 04/05/2019
261 Yen Luu 300.000 KiraKira 04/05/2019
262 Uyen Pham 200.000 KiraKira 04/05/2019
263 Truc Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
264 Tien Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
265 Thuy Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
266 Thao Chieng 300.000 KiraKira 04/05/2019
267 Thanh Le Kim 500.000 KiraKira 04/05/2019
268 Thanh Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
269 Tam Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
270 Ravi Raj Signh 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
271 Quyên Huynh 100.000 KiraKira 04/05/2019
272 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1.500.000 KiraKira 04/05/2019
273 Nhung Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
274 Nhi Tran 200.000 KiraKira 04/05/2019
275 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
276 Ngoc Tran 100.000 KiraKira 04/05/2019
277 Mai Le 200.000 KiraKira 04/05/2019
278 Mai Lam 200.000 KiraKira 04/05/2019
279 Loan Nguyen 4.650.000 KiraKira 04/05/2019
280 Loan Dang 500.000 KiraKira 04/05/2019
281 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
282 Huong Pham 500.000 KiraKira 04/05/2019
283 Huong Nguyen 300.000 KiraKira 04/05/2019
284 Hung Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
285 Hanh Bui 1.050.000 KiraKira 04/05/2019
286 Giao Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
287 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 04/05/2019
288 Cuc Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
289 Chinh Vo 500.000 KiraKira 04/05/2019
290 Chi Tran 500.000 KiraKira 04/05/2019
291 Lê Thị Khương 3.500.000 KiraKira 03/05/2019
292 Hoàng Thị Duy Thảo 2.000.000 KiraKira 03/05/2019
293 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 03/05/2019
294 Đỗ Thị Thanh Lan 1.000.000 KiraKira 01/05/2019
295 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 29/04/2019
296 Bạn đồng hành ẩn danh 3.000.000 KiraKira 29/04/2019
297 Sơn Vũ 2.000.000 Học bổng 28/04/2019
298 Đặng Thị Thắm 2.000.000 KiraKira 26/04/2019
299 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 26/04/2019
300 Quỳnh - TVM
300 quyển truyện
KiraKira 25/04/2019
301 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2019
302 Cty Bomsister
2 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
303 Tạ Hữu Tuyết Anh
1 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
304 Nguyễn Minh Hoàng
10 tai nghe
Học bổng 23/04/2019
305 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 23/04/2019
306 Đinh Thanh Thành 1.000.000 KiraKira 22/04/2019
307 Nguyễn Thị Lê Thương 1.400.000 KiraKira 20/04/2019
308 Kieu Viet Hoa 4.800.000 Học bổng 20/04/2019
309 Trần Thị Thu Thủy 2.500.000 KiraKira 17/04/2019
310 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 17/04/2019
311 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 16/04/2019
312 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 15/04/2019
313 Khổng Loan
Thẻ mua sách 1 triệu
KiraKira 15/04/2019
314 Lê Hoàng Minh
1 Laptop cũ
Học bổng 14/04/2019
315 Nguyễn Lê Thảo Vy 540.000 KiraKira 12/04/2019
316 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2019
317 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 12/04/2019
318 Đinh Thúy Nga 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2019
319 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 11/04/2019
320 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 KiraKira 11/04/2019
321 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 11/04/2019
322 Tống Phước Bảo 1.000.000 KiraKira 11/04/2019
323 Nguyễn Phước Hoàng Huy 500.000 KiraKira 11/04/2019
324 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 KiraKira 11/04/2019
325 Quỹ An Thiện 12.000.000 KiraKira 10/04/2019
326 Marcus Mạnh Cường Vũ 2.000.000 KiraKira 08/04/2019
327 Trần Văn Luân 1.200.000 KiraKira 08/04/2019
328 Đỗ Trí Như Khuê 1.000.000 KiraKira 07/04/2019
329 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/04/2019
330 Quách Quế Lan 500.000 KiraKira 06/04/2019
331 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
332 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 06/04/2019
333 Đinh Lê Vũ 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
334 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
335 Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/04/2019
336 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 02/04/2019
337 Trịnh Thị Cẩm 2.000.000 KiraKira 01/04/2019
338 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 KiraKira 31/03/2019
339 Bạn đồng hành ẩn danh 1.150.000 KiraKira 31/03/2019
340 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2019
341 Cao Minh Trí & LyNasin 3.600.000 KiraKira 31/03/2019
342 Trần Ngọc Quỳnh Như 1.300.000 KiraKira 30/03/2019
343 Chế Thị Anh Tuyền 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
344 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 28/03/2019
345 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 28/03/2019
346 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 28/03/2019
347 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
348 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 28/03/2019
349 Cô chú Kim Lũy 10.000.000 KiraKira 28/03/2019
350 Nguyễn Tuấn Huy 1.000.000 KiraKira 27/03/2019
351 Trần Nguyễn Minh Đức 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2019
352 Nguyễn Thị Thu Hoàng 4.600.000 Quỹ tự phân bổ 18/03/2019
353 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 KiraKira 16/03/2019
354 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2019
355 Tamy Lim 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
356 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 09/03/2019
357 Lê Thị Như Quỳnh 900.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
358 Dương Ngọc Thái 600.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
359 Harin 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
360 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 09/03/2019
361 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
362 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2019
363 Đinh Thị Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
364 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
365 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 Sách Suối Thơm 21/02/2019
366 Nguyễn Thị Hải Yến 4.800.000 Học bổng 21/02/2019
367 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/02/2019
368 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
369 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
370 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2019
371 Nguyễn Hà Minh Thi 300.000 Sách Suối Thơm 13/02/2019
372 Nguyễn Hồng Ngọc 500.000 Học bổng 10/02/2019
373 Nguyễn Ngọc Huyền 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2019
374 Đoàn Mỹ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2019
375 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 Sách Suối Thơm 04/02/2019
376 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
377 Alex Cách Trí 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
378 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
379 Harin 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
380 Nguyễn Trung Thành 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
381 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
382 Trần Hạ Tuyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 31/01/2019
383 Chon_Chan 500.000 Sách Suối Thơm 29/01/2019
384 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 29/01/2019
385 Chon_Chan 500.000 KiraKira 29/01/2019
386 Lam Nguyễn 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/01/2019
387 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 27/01/2019
388 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 27/01/2019
389 Nguyễn Thiện Lộc 6.900.000 Quỹ tự phân bổ 26/01/2019
390 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
391 Đặng Văn Hiệp 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
392 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
393 Trần Lê Minh Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2019
394 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 Học bổng 23/01/2019
395 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 23/01/2019
396 Tiệm sách cũ 500.000 Sách Suối Thơm 18/01/2019
397 Trần Mai Hương 350.000 Sách Suối Thơm 17/01/2019
398 Trần Mai Hương 650.000 KiraKira 17/01/2019
399 Hoàng Thế Doanh 2.000.000 KiraKira 16/01/2019
400 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 16/01/2019
401 Cô chú Kim Lũy 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
402 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2.400.000 Học bổng 14/01/2019
403 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
404 Nguyễn Thị Hồng Quyên 3.000.000 Học bổng 13/01/2019
405 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2019
406 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 10/01/2019
407 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 03/01/2019
408 Nguyễn Việt Triều 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2019
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org