Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Đỗ Minh Trang 1.000.000 Học bổng 16/09/2019
2 Nguyễn Thu Hương 4.800.000 Học bổng 15/09/2019
3 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/09/2019
4 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 13/09/2019
5 Nguyên Hạnh 500.000 Sách Suối Thơm 13/09/2019
6 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 12/09/2019
7 Nguyễn Hải Yến 500.000 Sách Suối Thơm 11/09/2019
8 Nguyễn Hải Yến 24.000.000 Học bổng 10/09/2019
9 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/09/2019
10 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
11 Châu Thảo Nguyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
12 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
13 Chế Thị Anh Tuyền 4.800.000 Học bổng 04/09/2019
14 Vũ Thanh Nguyên 2.400.000 Học bổng 04/09/2019
15 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 8.000.000 Học bổng 29/08/2019
16 Trần Hoàng Bích Kim 50.000 Sách Suối Thơm 27/08/2019
17 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/08/2019
18 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 25/08/2019
19 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/08/2019
20 NXB Trẻ
300 cuốn sách
Học bổng 21/08/2019
21 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/08/2019
22 Dương Nhất Quyên 700.000 Quỹ tự phân bổ 17/08/2019
23 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 17/08/2019
24 Mai Thị Hương 200.000 KiraKira 17/08/2019
25 Trương Thị Thuỳ Giang 500.000 KiraKira 15/08/2019
26 Nguyễn Thanh Thủy 33.600.000 Học bổng 15/08/2019
27 Harin 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
28 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
29 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
30 Phạm Thị Kim Ngân 700.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
31 Đỗ Kh. 7.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/08/2019
32 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 09/08/2019
33 Ngân 1.000.000 KiraKira 09/08/2019
34 Trương Hoài Bảo 3.500.000 KiraKira 09/08/2019
35 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
36 Nguyễn Văn Dũng 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
37 Nghĩa 3.000.000 KiraKira 08/08/2019
38 Bột, Gạo, Nếp
1 xe đạp cũ & 1 bao gấu bông
KiraKira 07/08/2019
39 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
40 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
41 Trần Thị Mai Hương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
42 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
43 Dương Vân Thiên 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
44 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
45 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 06/08/2019
46 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 06/08/2019
47 Huyền Tiên 1.000.000 KiraKira 06/08/2019
48 Phạm Thị Thảo 100.000 Sách Suối Thơm 06/08/2019
49 Phạm Thị Thảo 4.900.000 KiraKira 06/08/2019
50 Huỳnh Trọng Khang
1 bộ sách
KiraKira 06/08/2019
51 Phạm Thụy Hoàng My 500.000 KiraKira 02/08/2019
52 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 02/08/2019
53 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 02/08/2019
54 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 02/08/2019
55 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 700.000 KiraKira 02/08/2019
56 Trần Thị Mai Hương 500.000 KiraKira 02/08/2019
57 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
58 Giao Nguyen 400.000 KiraKira 01/08/2019
59 Ty Doan 500.000 KiraKira 01/08/2019
60 Thanh Le 500.000 KiraKira 01/08/2019
61 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
62 Mai Le 200.000 KiraKira 01/08/2019
63 Hung Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
64 Hanh Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
65 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
66 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 31/07/2019
67 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 KiraKira 31/07/2019
68 Lê Thị Như Quỳnh 500.000 KiraKira 30/07/2019
69 Hồ Thị Vui 700.000 KiraKira 30/07/2019
70 Đoàn Thị Thúy Hương 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
71 Chị An 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
72 Vũ Giang Nam 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
73 Lê Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
74 Nguyễn Thế Anh Tuấn 500.000 KiraKira 30/07/2019
75 Các bạn của Trần Vương Thuấn 18.000.000 KiraKira 29/07/2019
76 Đặng Thị Hiệp 500.000 KiraKira 29/07/2019
77 Tôn Nữ Hoàng Quyên 500.000 KiraKira 29/07/2019
78 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã
70 ba lô
KiraKira 29/07/2019
79 Nguyễn Hồng Ân 1.400.000 KiraKira 28/07/2019
80 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 27/07/2019
81 Tuấn Khang & Thanh Nhã 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
82 Phạm Thùy Dương 1.200.000 KiraKira 27/07/2019
83 Nguyễn Thị Thiên Thanh 500.000 KiraKira 27/07/2019
84 Nguyễn Hữu Giang & các bạn Long An 2.508.000 KiraKira 27/07/2019
85 Mai & Chau Nguyen 1.000.000 KiraKira 27/07/2019
86 Nguyễn Đạt 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
87 Phạm Vũ Tuân 700.000 KiraKira 27/07/2019
88 Đào Đinh Kim Hồng 300.000 KiraKira 27/07/2019
89 Hà Thị Thanh Hương 4.000.000 Học bổng 27/07/2019
90 Nguyễn Thanh Tâm 500.000 KiraKira 26/07/2019
91 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 26/07/2019
92 Trần Lê Minh Anh 2.500.000 KiraKira 26/07/2019
93 Huỳnh Vy Dung 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
94 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
95 Bành Trần Trúc Quỳnh 3.000.000 KiraKira 25/07/2019
96 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 25/07/2019
97 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
98 Trần Lê Sơn Châu 4.800.000 Học bổng 24/07/2019
99 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
100 Minh Phúc 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
101 Đoàn Mỹ Phương Trâm 500.000 KiraKira 24/07/2019
102 Trần Nhật 7.000.000 KiraKira 24/07/2019
103 Quỹ An Thiện 10.000.000 KiraKira 24/07/2019
104 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
105 Dương Ngọc Thơ 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
106 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
107 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
108 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
109 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 23/07/2019
110 Đặng Thanh Nhân 1.000.000 KiraKira 22/07/2019
111 Trần Thanh Thảo Nguyên 2.100.000 KiraKira 22/07/2019
112 Hồ Huy Sơn 500.000 KiraKira 21/07/2019
113 Vũ Thị Thu An 250.000 KiraKira 21/07/2019
114 Cao Thị Bích Phương 1.200.000 KiraKira 21/07/2019
115 Nguyễn Thị Thùy Diễm 700.000 KiraKira 21/07/2019
116 Bé Búp 2.500.000 KiraKira 21/07/2019
117 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 21/07/2019
118 Lâm Nhật Thảo Nguyên 700.000 KiraKira 20/07/2019
119 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/07/2019
120 Phạm Thị Tú Quyên & Nguyên Khương 2.000.000 KiraKira 18/07/2019
121 Nguyên Hạnh 500.000 KiraKira 18/07/2019
122 Nguyễn Thị Phương Thảo 1.000.000 KiraKira 18/07/2019
123 Quách Thu Trang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/07/2019
124 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 18/07/2019
125 Huỳnh Hải Đăng
500 quyển tập
KiraKira 16/07/2019
126 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 14/07/2019
127 Nguyễn Tuấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 14/07/2019
128 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2019
129 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 14/07/2019
130 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
131 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
132 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
133 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
134 Trần Thị Bích Phi 9.600.000 Học bổng 11/07/2019
135 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
136 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
137 Trần Nhật & Huỳnh Đài 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
138 Trần Như Ý 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
139 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Sách Suối Thơm 11/07/2019
140 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 11/07/2019
141 Trần Thị Ngọc Trinh 9.600.000 Học bổng 09/07/2019
142 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
143 Tăng Song Nam 2.000.000 KiraKira 07/07/2019
144 Quách Hiền 2.000.000 Sách Suối Thơm 07/07/2019
145 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
146 Dạ Thảo Phương & Bạn 5.300.000 Học bổng 04/07/2019
147 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
148 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
149 Phạm Hoàng Trúc Phương 4.800.000 Học bổng 03/07/2019
150 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/07/2019
151 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Học bổng 03/07/2019
152 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2019
153 Khổng Loan 500.000 KiraKira 01/07/2019
154 Hoàng Thạch Quân 3.000.000 Học bổng 28/06/2019
155 Trần Văn Luân 1.100.000 KiraKira 27/06/2019
156 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2019
157 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 27/06/2019
158 Trúc 1.000.000 KiraKira 25/06/2019
159 Nguyễn Diệu Minh 1.700.000 Học bổng 25/06/2019
160 Trần Phan Thanh Huyền 2.800.000 Học bổng 25/06/2019
161 Lâm Phương Ngọc Trâm
2 bộ Solutions
Học bổng 22/06/2019
162 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 22/06/2019
163 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2019
164 Phạm Quỳnh Châu
2 quyển Solutions
Học bổng 22/06/2019
165 Bột - Gạo - Nếp 1.500.000 KiraKira 19/06/2019
166 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 19/06/2019
167 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 19/06/2019
168 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/06/2019
169 Tăng Song Nam 3.000.000 Sách Suối Thơm 15/06/2019
170 Trần Phan Thanh Huyền 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/06/2019
171 Thái Thị Cẩm Vân 1.000.000 Học bổng 13/06/2019
172 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 11/06/2019
173 Huỳnh Hải Yến 7.800.000 Học bổng 10/06/2019
174 Nguyễn Lê Thanh Trí 7.200.000 Học bổng 09/06/2019
175 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2019
176 Công ty Ngọc Điền
300 cuốn tập
KiraKira 06/06/2019
177 Phạm Minh Phúc 2.200.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2019
178 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 05/06/2019
179 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 500.000 KiraKira 05/06/2019
180 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
181 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
182 Ngo On Quang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
183 Phạm Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2019
184 Phạm Nguyễn Minh Hà 300.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2019
185 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2019
186 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.800.000 Học bổng 18/05/2019
187 Gia đình Ôn Tuệ Châu 9.000.000 KiraKira 17/05/2019
188 Hoàng Anh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2019
189 Đinh Thị Phương Thảo 2.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2019
190 Thanh Dien Lam
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
191 Bui An
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
192 Vũ Lai
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
193 Thanh Thảo
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
194 Khang Dang
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
195 Trúc Xanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
196 Thanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
197 Cty Dell
8 máy tính
Học bổng 17/05/2019
198 Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
10 máy tính bảng
Học bổng 17/05/2019
199 Hữu Thắng
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
200 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/05/2019
201 Trần Thiên Linh Thoai 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2019
202 Phan Thị Bích Ngọc 1.000.000 KiraKira 13/05/2019
203 Hiếu Đoàn 500.000 KiraKira 13/05/2019
204 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 13/05/2019
205 Đào Kim Hồng 500.000 KiraKira 11/05/2019
206 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 10/05/2019
207 Chị An 9.000.000 KiraKira 10/05/2019
208 Lê Thị Tường Vy 4.660.000 KiraKira 08/05/2019
209 Phạm Nguyên Khánh Tâm 500.000 KiraKira 08/05/2019
210 Phan Ngọc Quyên 500.000 KiraKira 07/05/2019
211 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 07/05/2019
212 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
Học bổng 07/05/2019
213 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 07/05/2019
214 Vũ Thị Thu An 150.000 Sách Suối Thơm 07/05/2019
215 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 06/05/2019
216 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
KiraKira 04/05/2019
217 Yen Luu 300.000 KiraKira 04/05/2019
218 Uyen Pham 200.000 KiraKira 04/05/2019
219 Truc Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
220 Tien Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
221 Thuy Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
222 Thao Chieng 300.000 KiraKira 04/05/2019
223 Thanh Le Kim 500.000 KiraKira 04/05/2019
224 Thanh Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
225 Tam Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
226 Ravi Raj Signh 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
227 Quyên Huynh 100.000 KiraKira 04/05/2019
228 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1.500.000 KiraKira 04/05/2019
229 Nhung Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
230 Nhi Tran 200.000 KiraKira 04/05/2019
231 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
232 Ngoc Tran 100.000 KiraKira 04/05/2019
233 Mai Le 200.000 KiraKira 04/05/2019
234 Mai Lam 200.000 KiraKira 04/05/2019
235 Loan Nguyen 4.650.000 KiraKira 04/05/2019
236 Loan Dang 500.000 KiraKira 04/05/2019
237 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
238 Huong Pham 500.000 KiraKira 04/05/2019
239 Huong Nguyen 300.000 KiraKira 04/05/2019
240 Hung Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
241 Hanh Bui 1.050.000 KiraKira 04/05/2019
242 Giao Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
243 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 04/05/2019
244 Cuc Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
245 Chinh Vo 500.000 KiraKira 04/05/2019
246 Chi Tran 500.000 KiraKira 04/05/2019
247 Lê Thị Khương 3.500.000 KiraKira 03/05/2019
248 Hoàng Thị Duy Thảo 2.000.000 KiraKira 03/05/2019
249 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 03/05/2019
250 Đỗ Thị Thanh Lan 1.000.000 KiraKira 01/05/2019
251 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 29/04/2019
252 Bạn đồng hành ẩn danh 3.000.000 KiraKira 29/04/2019
253 Sơn Vũ 2.000.000 Học bổng 28/04/2019
254 Đặng Thị Thắm 2.000.000 KiraKira 26/04/2019
255 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 26/04/2019
256 Quỳnh - TVM
300 quyển truyện
KiraKira 25/04/2019
257 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2019
258 Cty Bomsister
2 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
259 Tạ Hữu Tuyết Anh
1 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
260 Nguyễn Minh Hoàng
10 tai nghe
Học bổng 23/04/2019
261 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 23/04/2019
262 Đinh Thanh Thành 1.000.000 KiraKira 22/04/2019
263 Nguyễn Thị Lê Thương 1.400.000 KiraKira 20/04/2019
264 Kieu Viet Hoa 4.800.000 Học bổng 20/04/2019
265 Trần Thị Thu Thủy 2.500.000 KiraKira 17/04/2019
266 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 17/04/2019
267 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 16/04/2019
268 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 15/04/2019
269 Khổng Loan
Thẻ mua sách 1 triệu
KiraKira 15/04/2019
270 Lê Hoàng Minh
1 Laptop cũ
Học bổng 14/04/2019
271 Nguyễn Lê Thảo Vy 540.000 KiraKira 12/04/2019
272 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2019
273 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 12/04/2019
274 Đinh Thúy Nga 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2019
275 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 11/04/2019
276 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 KiraKira 11/04/2019
277 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 11/04/2019
278 Tống Phước Bảo 1.000.000 KiraKira 11/04/2019
279 Nguyễn Phước Hoàng Huy 500.000 KiraKira 11/04/2019
280 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 KiraKira 11/04/2019
281 Quỹ An Thiện 12.000.000 KiraKira 10/04/2019
282 Marcus Mạnh Cường Vũ 2.000.000 KiraKira 08/04/2019
283 Trần Văn Luân 1.200.000 KiraKira 08/04/2019
284 Đỗ Trí Như Khuê 1.000.000 KiraKira 07/04/2019
285 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/04/2019
286 Quách Quế Lan 500.000 KiraKira 06/04/2019
287 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
288 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 06/04/2019
289 Đinh Lê Vũ 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
290 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
291 Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/04/2019
292 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 02/04/2019
293 Trịnh Thị Cẩm 2.000.000 KiraKira 01/04/2019
294 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 KiraKira 31/03/2019
295 Bạn đồng hành ẩn danh 1.150.000 KiraKira 31/03/2019
296 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2019
297 Cao Minh Trí & LyNasin 3.600.000 KiraKira 31/03/2019
298 Trần Ngọc Quỳnh Như 1.300.000 KiraKira 30/03/2019
299 Chế Thị Anh Tuyền 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
300 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 28/03/2019
301 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 28/03/2019
302 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 28/03/2019
303 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
304 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 28/03/2019
305 Cô chú Kim Lũy 10.000.000 KiraKira 28/03/2019
306 Nguyễn Tuấn Huy 1.000.000 KiraKira 27/03/2019
307 Trần Nguyễn Minh Đức 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2019
308 Nguyễn Thị Thu Hoàng 4.600.000 Quỹ tự phân bổ 18/03/2019
309 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 KiraKira 16/03/2019
310 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2019
311 Tamy Lim 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
312 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 09/03/2019
313 Lê Thị Như Quỳnh 900.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
314 Dương Ngọc Thái 600.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
315 Harin 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
316 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 09/03/2019
317 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
318 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2019
319 Đinh Thị Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
320 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
321 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 Sách Suối Thơm 21/02/2019
322 Nguyễn Thị Hải Yến 4.800.000 Học bổng 21/02/2019
323 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/02/2019
324 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
325 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
326 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2019
327 Nguyễn Hà Minh Thi 300.000 Sách Suối Thơm 13/02/2019
328 Nguyễn Hồng Ngọc 500.000 Học bổng 10/02/2019
329 Nguyễn Ngọc Huyền 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2019
330 Đoàn Mỹ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2019
331 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 Sách Suối Thơm 04/02/2019
332 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
333 Alex Cách Trí 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
334 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
335 Harin 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
336 Nguyễn Trung Thành 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
337 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
338 Trần Hạ Tuyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 31/01/2019
339 Chon_Chan 500.000 Sách Suối Thơm 29/01/2019
340 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 29/01/2019
341 Chon_Chan 500.000 KiraKira 29/01/2019
342 Lam Nguyễn 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/01/2019
343 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 27/01/2019
344 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 27/01/2019
345 Nguyễn Thiện Lộc 6.900.000 Quỹ tự phân bổ 26/01/2019
346 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
347 Đặng Văn Hiệp 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
348 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
349 Trần Lê Minh Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2019
350 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 Học bổng 23/01/2019
351 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 23/01/2019
352 Tiệm sách cũ 500.000 Sách Suối Thơm 18/01/2019
353 Trần Mai Hương 350.000 Sách Suối Thơm 17/01/2019
354 Trần Mai Hương 650.000 KiraKira 17/01/2019
355 Hoàng Thế Doanh 2.000.000 KiraKira 16/01/2019
356 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 16/01/2019
357 Cô chú Kim Lũy 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
358 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2.400.000 Học bổng 14/01/2019
359 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
360 Nguyễn Thị Hồng Quyên 3.000.000 Học bổng 13/01/2019
361 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2019
362 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 10/01/2019
363 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 03/01/2019
364 Nguyễn Việt Triều 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2019
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org