Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/12/2019
2 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/12/2019
3 Thu Hoàng & Cường Water 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/11/2019
4 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/11/2019
5 Nguyễn Thanh Tâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/11/2019
6 Đỗ Hồng Ngọc 5.000.000 Học bổng 18/11/2019
7 Đỗ Hồng Ngọc
31 quyển sách
Học bổng 18/11/2019
8 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 17/11/2019
9 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 500.000 Sách Suối Thơm 13/11/2019
10 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 10/11/2019
11 Những người đọc sách cũ 23.700.000 KiraKira 07/11/2019
12 Huỳnh Tuyết Sương 500.000 Sách Suối Thơm 07/11/2019
13 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/11/2019
14 Đinh Thị Phương Thảo 210.000 Sách Suối Thơm 01/11/2019
15 Mầm Đậu 500.000 KiraKira 31/10/2019
16 Diệu Tịnh, Tuấn Anh, Thu Hằng, Bảo Trân, Khánh Minh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 30/10/2019
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 29/10/2019
18 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/10/2019
19 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 23/10/2019
20 Lê Thành Trung 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/10/2019
21 Huỳnh Thúy Phương 9.600.000 Học bổng 21/10/2019
22 Trần Ngọc Sinh 1.000.000 Sách Suối Thơm 18/10/2019
23 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 Học bổng 16/10/2019
24 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/10/2019
25 Ngô Thị Kim Hạnh 700.000 Học bổng 14/10/2019
26 Nguyễn Thị Thanh Thủy & Đồng Quốc Chí 5.000.000 Học bổng 14/10/2019
27 Lê Ngọc Pha Lê 1.600.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
28 Vũ Hoàng Lê Chuyên 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
29 Lê Diệu Linh và gia đình, bạn bè 1.400.000 Quỹ tự phân bổ 13/10/2019
30 Đào Thị Bích Dậu 2.000.000 Sách Suối Thơm 11/10/2019
31 Dinh Tu 4.622.000 Quỹ tự phân bổ 10/10/2019
32 Nguyễn Thị Mai Ka 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
33 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
34 Nguyễn Quang Anh 5.800.000 Học bổng 09/10/2019
35 MARPU 4.800.000 Học bổng 09/10/2019
36 MARPU 4.800.000 Quỹ tự phân bổ 09/10/2019
37 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 08/10/2019
38 Huỳnh Quý Chúc 500.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
39 Vu Le Ha 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
40 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 05/10/2019
41 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 04/10/2019
42 Lệ Tâm 629.851 Sách Suối Thơm 04/10/2019
43 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/10/2019
44 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Quỹ tự phân bổ 02/10/2019
45 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/09/2019
46 Vũ Thục Uyên 4.800.000 Học bổng 20/09/2019
47 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 Quỹ tự phân bổ 19/09/2019
48 Đỗ Minh Trang 1.000.000 Học bổng 16/09/2019
49 Nguyễn Thu Hương 4.800.000 Học bổng 15/09/2019
50 Nguyễn Như Thảo 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/09/2019
51 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 13/09/2019
52 Nguyên Hạnh 500.000 Sách Suối Thơm 13/09/2019
53 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 12/09/2019
54 Nguyễn Hải Yến 500.000 Sách Suối Thơm 11/09/2019
55 Nguyễn Hải Yến 24.000.000 Học bổng 10/09/2019
56 Phạm Thị Thanh Thủy 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/09/2019
57 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
58 Châu Thảo Nguyên 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
59 Huỳnh Tuyết Sương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/09/2019
60 Chế Thị Anh Tuyền 4.800.000 Học bổng 04/09/2019
61 Vũ Thanh Nguyên 2.400.000 Học bổng 04/09/2019
62 Nguyễn Phú Quỳnh Trâm 8.000.000 Học bổng 29/08/2019
63 Trần Hoàng Bích Kim 50.000 Sách Suối Thơm 27/08/2019
64 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 25/08/2019
65 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 25/08/2019
66 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 23/08/2019
67 NXB Trẻ
300 cuốn sách
Học bổng 21/08/2019
68 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 Quỹ tự phân bổ 21/08/2019
69 Dương Nhất Quyên 700.000 Quỹ tự phân bổ 17/08/2019
70 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 17/08/2019
71 Mai Thị Hương 200.000 KiraKira 17/08/2019
72 Trương Thị Thuỳ Giang 500.000 KiraKira 15/08/2019
73 Nguyễn Thanh Thủy 33.600.000 Học bổng 15/08/2019
74 Harin 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
75 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Học bổng 15/08/2019
76 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
77 Phạm Thị Kim Ngân 700.000 Quỹ tự phân bổ 13/08/2019
78 Đỗ Kh. 7.000.000 Quỹ tự phân bổ 09/08/2019
79 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 09/08/2019
80 Ngân 1.000.000 KiraKira 09/08/2019
81 Trương Hoài Bảo 3.500.000 KiraKira 09/08/2019
82 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
83 Nguyễn Văn Dũng 1.000.000 KiraKira 08/08/2019
84 Nghĩa 3.000.000 KiraKira 08/08/2019
85 Bột, Gạo, Nếp
1 xe đạp cũ & 1 bao gấu bông
KiraKira 07/08/2019
86 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
87 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
88 Trần Thị Mai Hương 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/08/2019
89 Hồ Xuân Thạnh 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
90 Dương Vân Thiên 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
91 Nguyễn Thành Lập 4.800.000 Học bổng 07/08/2019
92 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 06/08/2019
93 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 06/08/2019
94 Huyền Tiên 1.000.000 KiraKira 06/08/2019
95 Phạm Thị Thảo 100.000 Sách Suối Thơm 06/08/2019
96 Phạm Thị Thảo 4.900.000 KiraKira 06/08/2019
97 Huỳnh Trọng Khang
1 bộ sách
KiraKira 06/08/2019
98 Phạm Thụy Hoàng My 500.000 KiraKira 02/08/2019
99 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 02/08/2019
100 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 02/08/2019
101 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 KiraKira 02/08/2019
102 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 700.000 KiraKira 02/08/2019
103 Trần Thị Mai Hương 500.000 KiraKira 02/08/2019
104 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
105 Giao Nguyen 400.000 KiraKira 01/08/2019
106 Ty Doan 500.000 KiraKira 01/08/2019
107 Thanh Le 500.000 KiraKira 01/08/2019
108 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
109 Mai Le 200.000 KiraKira 01/08/2019
110 Hung Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
111 Hanh Bui 1.000.000 KiraKira 01/08/2019
112 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 01/08/2019
113 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 31/07/2019
114 Bạn đồng hành ẩn danh 300.000 KiraKira 31/07/2019
115 Lê Thị Như Quỳnh 500.000 KiraKira 30/07/2019
116 Hồ Thị Vui 700.000 KiraKira 30/07/2019
117 Đoàn Thị Thúy Hương 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
118 Chị An 2.000.000 KiraKira 30/07/2019
119 Vũ Giang Nam 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
120 Lê Nhật Tân 1.000.000 KiraKira 30/07/2019
121 Nguyễn Thế Anh Tuấn 500.000 KiraKira 30/07/2019
122 Các bạn của Trần Vương Thuấn 18.000.000 KiraKira 29/07/2019
123 Đặng Thị Hiệp 500.000 KiraKira 29/07/2019
124 Tôn Nữ Hoàng Quyên 500.000 KiraKira 29/07/2019
125 Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã
70 ba lô
KiraKira 29/07/2019
126 Nguyễn Hồng Ân 1.400.000 KiraKira 28/07/2019
127 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 27/07/2019
128 Tuấn Khang & Thanh Nhã 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
129 Phạm Thùy Dương 1.200.000 KiraKira 27/07/2019
130 Nguyễn Thị Thiên Thanh 500.000 KiraKira 27/07/2019
131 Nguyễn Hữu Giang & các bạn Long An 2.508.000 KiraKira 27/07/2019
132 Mai & Chau Nguyen 1.000.000 KiraKira 27/07/2019
133 Nguyễn Đạt 3.500.000 KiraKira 27/07/2019
134 Phạm Vũ Tuân 700.000 KiraKira 27/07/2019
135 Đào Đinh Kim Hồng 300.000 KiraKira 27/07/2019
136 Hà Thị Thanh Hương 4.000.000 Học bổng 27/07/2019
137 Nguyễn Thanh Tâm 500.000 KiraKira 26/07/2019
138 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 26/07/2019
139 Trần Lê Minh Anh 2.500.000 KiraKira 26/07/2019
140 Huỳnh Vy Dung 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
141 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
142 Bành Trần Trúc Quỳnh 3.000.000 KiraKira 25/07/2019
143 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 25/07/2019
144 Nguyễn Nam Quốc 1.000.000 KiraKira 25/07/2019
145 Trần Lê Sơn Châu 4.800.000 Học bổng 24/07/2019
146 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
147 Minh Phúc 1.000.000 KiraKira 24/07/2019
148 Đoàn Mỹ Phương Trâm 500.000 KiraKira 24/07/2019
149 Trần Nhật 7.000.000 KiraKira 24/07/2019
150 Quỹ An Thiện 10.000.000 KiraKira 24/07/2019
151 Đào Thị Bích Dậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
152 Dương Ngọc Thơ 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
153 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
154 Võ Ngọc Diệu Tịnh 2.000.000 KiraKira 23/07/2019
155 Nguyễn Thị Hậu 1.000.000 KiraKira 23/07/2019
156 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 23/07/2019
157 Đặng Thanh Nhân 1.000.000 KiraKira 22/07/2019
158 Trần Thanh Thảo Nguyên 2.100.000 KiraKira 22/07/2019
159 Hồ Huy Sơn 500.000 KiraKira 21/07/2019
160 Vũ Thị Thu An 250.000 KiraKira 21/07/2019
161 Cao Thị Bích Phương 1.200.000 KiraKira 21/07/2019
162 Nguyễn Thị Thùy Diễm 700.000 KiraKira 21/07/2019
163 Bé Búp 2.500.000 KiraKira 21/07/2019
164 Trần Thị Bích Thủy 400.000 Học bổng 21/07/2019
165 Lâm Nhật Thảo Nguyên 700.000 KiraKira 20/07/2019
166 Lê Ngọc Pha Lê 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 19/07/2019
167 Phạm Thị Tú Quyên & Nguyên Khương 2.000.000 KiraKira 18/07/2019
168 Nguyên Hạnh 500.000 KiraKira 18/07/2019
169 Nguyễn Thị Phương Thảo 1.000.000 KiraKira 18/07/2019
170 Quách Thu Trang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 18/07/2019
171 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 18/07/2019
172 Huỳnh Hải Đăng
500 quyển tập
KiraKira 16/07/2019
173 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 14/07/2019
174 Nguyễn Tuấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 14/07/2019
175 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2019
176 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 14/07/2019
177 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
178 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
179 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
180 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
181 Trần Thị Bích Phi 9.600.000 Học bổng 11/07/2019
182 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
183 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
184 Trần Nhật & Huỳnh Đài 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
185 Trần Như Ý 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
186 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Sách Suối Thơm 11/07/2019
187 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 11/07/2019
188 Trần Thị Ngọc Trinh 9.600.000 Học bổng 09/07/2019
189 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
190 Tăng Song Nam 2.000.000 KiraKira 07/07/2019
191 Quách Hiền 2.000.000 Sách Suối Thơm 07/07/2019
192 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
193 Dạ Thảo Phương & Bạn 5.300.000 Học bổng 04/07/2019
194 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
195 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
196 Phạm Hoàng Trúc Phương 4.800.000 Học bổng 03/07/2019
197 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/07/2019
198 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Học bổng 03/07/2019
199 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2019
200 Khổng Loan 500.000 KiraKira 01/07/2019
201 Hoàng Thạch Quân 3.000.000 Học bổng 28/06/2019
202 Trần Văn Luân 1.100.000 KiraKira 27/06/2019
203 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2019
204 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 27/06/2019
205 Trúc 1.000.000 KiraKira 25/06/2019
206 Nguyễn Diệu Minh 1.700.000 Học bổng 25/06/2019
207 Trần Phan Thanh Huyền 2.800.000 Học bổng 25/06/2019
208 Lâm Phương Ngọc Trâm
2 bộ Solutions
Học bổng 22/06/2019
209 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 22/06/2019
210 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2019
211 Phạm Quỳnh Châu
2 quyển Solutions
Học bổng 22/06/2019
212 Bột - Gạo - Nếp 1.500.000 KiraKira 19/06/2019
213 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 19/06/2019
214 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 19/06/2019
215 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/06/2019
216 Tăng Song Nam 3.000.000 Sách Suối Thơm 15/06/2019
217 Trần Phan Thanh Huyền 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/06/2019
218 Thái Thị Cẩm Vân 1.000.000 Học bổng 13/06/2019
219 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 11/06/2019
220 Huỳnh Hải Yến 7.800.000 Học bổng 10/06/2019
221 Nguyễn Lê Thanh Trí 7.200.000 Học bổng 09/06/2019
222 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2019
223 Công ty Ngọc Điền
300 cuốn tập
KiraKira 06/06/2019
224 Phạm Minh Phúc 2.200.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2019
225 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 05/06/2019
226 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 500.000 KiraKira 05/06/2019
227 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
228 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
229 Ngo On Quang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
230 Phạm Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2019
231 Phạm Nguyễn Minh Hà 300.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2019
232 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2019
233 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.800.000 Học bổng 18/05/2019
234 Gia đình Ôn Tuệ Châu 9.000.000 KiraKira 17/05/2019
235 Hoàng Anh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2019
236 Đinh Thị Phương Thảo 2.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2019
237 Thanh Dien Lam
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
238 Bui An
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
239 Vũ Lai
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
240 Thanh Thảo
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
241 Khang Dang
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
242 Trúc Xanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
243 Thanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
244 Cty Dell
8 máy tính
Học bổng 17/05/2019
245 Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
10 máy tính bảng
Học bổng 17/05/2019
246 Hữu Thắng
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
247 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/05/2019
248 Trần Thiên Linh Thoai 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2019
249 Phan Thị Bích Ngọc 1.000.000 KiraKira 13/05/2019
250 Hiếu Đoàn 500.000 KiraKira 13/05/2019
251 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 13/05/2019
252 Đào Kim Hồng 500.000 KiraKira 11/05/2019
253 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 10/05/2019
254 Chị An 9.000.000 KiraKira 10/05/2019
255 Lê Thị Tường Vy 4.660.000 KiraKira 08/05/2019
256 Phạm Nguyên Khánh Tâm 500.000 KiraKira 08/05/2019
257 Phan Ngọc Quyên 500.000 KiraKira 07/05/2019
258 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 07/05/2019
259 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
Học bổng 07/05/2019
260 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 07/05/2019
261 Vũ Thị Thu An 150.000 Sách Suối Thơm 07/05/2019
262 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 06/05/2019
263 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
KiraKira 04/05/2019
264 Yen Luu 300.000 KiraKira 04/05/2019
265 Uyen Pham 200.000 KiraKira 04/05/2019
266 Truc Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
267 Tien Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
268 Thuy Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
269 Thao Chieng 300.000 KiraKira 04/05/2019
270 Thanh Le Kim 500.000 KiraKira 04/05/2019
271 Thanh Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
272 Tam Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
273 Ravi Raj Signh 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
274 Quyên Huynh 100.000 KiraKira 04/05/2019
275 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1.500.000 KiraKira 04/05/2019
276 Nhung Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
277 Nhi Tran 200.000 KiraKira 04/05/2019
278 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
279 Ngoc Tran 100.000 KiraKira 04/05/2019
280 Mai Le 200.000 KiraKira 04/05/2019
281 Mai Lam 200.000 KiraKira 04/05/2019
282 Loan Nguyen 4.650.000 KiraKira 04/05/2019
283 Loan Dang 500.000 KiraKira 04/05/2019
284 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
285 Huong Pham 500.000 KiraKira 04/05/2019
286 Huong Nguyen 300.000 KiraKira 04/05/2019
287 Hung Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
288 Hanh Bui 1.050.000 KiraKira 04/05/2019
289 Giao Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
290 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 04/05/2019
291 Cuc Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
292 Chinh Vo 500.000 KiraKira 04/05/2019
293 Chi Tran 500.000 KiraKira 04/05/2019
294 Lê Thị Khương 3.500.000 KiraKira 03/05/2019
295 Hoàng Thị Duy Thảo 2.000.000 KiraKira 03/05/2019
296 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 03/05/2019
297 Đỗ Thị Thanh Lan 1.000.000 KiraKira 01/05/2019
298 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 29/04/2019
299 Bạn đồng hành ẩn danh 3.000.000 KiraKira 29/04/2019
300 Sơn Vũ 2.000.000 Học bổng 28/04/2019
301 Đặng Thị Thắm 2.000.000 KiraKira 26/04/2019
302 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 26/04/2019
303 Quỳnh - TVM
300 quyển truyện
KiraKira 25/04/2019
304 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2019
305 Cty Bomsister
2 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
306 Tạ Hữu Tuyết Anh
1 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
307 Nguyễn Minh Hoàng
10 tai nghe
Học bổng 23/04/2019
308 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 23/04/2019
309 Đinh Thanh Thành 1.000.000 KiraKira 22/04/2019
310 Nguyễn Thị Lê Thương 1.400.000 KiraKira 20/04/2019
311 Kieu Viet Hoa 4.800.000 Học bổng 20/04/2019
312 Trần Thị Thu Thủy 2.500.000 KiraKira 17/04/2019
313 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 17/04/2019
314 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 16/04/2019
315 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 15/04/2019
316 Khổng Loan
Thẻ mua sách 1 triệu
KiraKira 15/04/2019
317 Lê Hoàng Minh
1 Laptop cũ
Học bổng 14/04/2019
318 Nguyễn Lê Thảo Vy 540.000 KiraKira 12/04/2019
319 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2019
320 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 12/04/2019
321 Đinh Thúy Nga 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2019
322 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 11/04/2019
323 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 KiraKira 11/04/2019
324 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 11/04/2019
325 Tống Phước Bảo 1.000.000 KiraKira 11/04/2019
326 Nguyễn Phước Hoàng Huy 500.000 KiraKira 11/04/2019
327 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 KiraKira 11/04/2019
328 Quỹ An Thiện 12.000.000 KiraKira 10/04/2019
329 Marcus Mạnh Cường Vũ 2.000.000 KiraKira 08/04/2019
330 Trần Văn Luân 1.200.000 KiraKira 08/04/2019
331 Đỗ Trí Như Khuê 1.000.000 KiraKira 07/04/2019
332 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/04/2019
333 Quách Quế Lan 500.000 KiraKira 06/04/2019
334 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
335 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 06/04/2019
336 Đinh Lê Vũ 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
337 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
338 Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/04/2019
339 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 02/04/2019
340 Trịnh Thị Cẩm 2.000.000 KiraKira 01/04/2019
341 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 KiraKira 31/03/2019
342 Bạn đồng hành ẩn danh 1.150.000 KiraKira 31/03/2019
343 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2019
344 Cao Minh Trí & LyNasin 3.600.000 KiraKira 31/03/2019
345 Trần Ngọc Quỳnh Như 1.300.000 KiraKira 30/03/2019
346 Chế Thị Anh Tuyền 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
347 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 28/03/2019
348 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 28/03/2019
349 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 28/03/2019
350 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
351 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 28/03/2019
352 Cô chú Kim Lũy 10.000.000 KiraKira 28/03/2019
353 Nguyễn Tuấn Huy 1.000.000 KiraKira 27/03/2019
354 Trần Nguyễn Minh Đức 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2019
355 Nguyễn Thị Thu Hoàng 4.600.000 Quỹ tự phân bổ 18/03/2019
356 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 KiraKira 16/03/2019
357 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2019
358 Tamy Lim 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
359 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 09/03/2019
360 Lê Thị Như Quỳnh 900.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
361 Dương Ngọc Thái 600.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
362 Harin 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
363 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 09/03/2019
364 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
365 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2019
366 Đinh Thị Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
367 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
368 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 Sách Suối Thơm 21/02/2019
369 Nguyễn Thị Hải Yến 4.800.000 Học bổng 21/02/2019
370 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/02/2019
371 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
372 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
373 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2019
374 Nguyễn Hà Minh Thi 300.000 Sách Suối Thơm 13/02/2019
375 Nguyễn Hồng Ngọc 500.000 Học bổng 10/02/2019
376 Nguyễn Ngọc Huyền 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2019
377 Đoàn Mỹ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2019
378 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 Sách Suối Thơm 04/02/2019
379 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
380 Alex Cách Trí 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
381 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
382 Harin 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
383 Nguyễn Trung Thành 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
384 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
385 Trần Hạ Tuyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 31/01/2019
386 Chon_Chan 500.000 Sách Suối Thơm 29/01/2019
387 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 29/01/2019
388 Chon_Chan 500.000 KiraKira 29/01/2019
389 Lam Nguyễn 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/01/2019
390 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 27/01/2019
391 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 27/01/2019
392 Nguyễn Thiện Lộc 6.900.000 Quỹ tự phân bổ 26/01/2019
393 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
394 Đặng Văn Hiệp 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
395 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
396 Trần Lê Minh Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2019
397 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 Học bổng 23/01/2019
398 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 23/01/2019
399 Tiệm sách cũ 500.000 Sách Suối Thơm 18/01/2019
400 Trần Mai Hương 350.000 Sách Suối Thơm 17/01/2019
401 Trần Mai Hương 650.000 KiraKira 17/01/2019
402 Hoàng Thế Doanh 2.000.000 KiraKira 16/01/2019
403 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 16/01/2019
404 Cô chú Kim Lũy 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
405 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2.400.000 Học bổng 14/01/2019
406 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
407 Nguyễn Thị Hồng Quyên 3.000.000 Học bổng 13/01/2019
408 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2019
409 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 10/01/2019
410 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 03/01/2019
411 Nguyễn Việt Triều 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2019
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Chế Thị Anh Tuyền 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
2 Dương Vân Thiên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
3 Hồ Xuân Thạnh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
4 Huỳnh Hải Yến 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
5 Nguyễn Kim Khánh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
6 Nguyễn Thành Lập 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
7 Nguyễn Thu Hương 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
8 Trần Thị Thanh Nga 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
9 Trần Thị Thúy Anh 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
10 Vũ Thanh Nguyên 1 Hòa Lạc 2019 - 2026
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org