Bạn đồng hành

Stt Họ và tên Số đóng góp Hoạt động Ngày dựng quỹ
1 Huỳnh Hải Đăng
500 quyển tập
KiraKira 16/07/2019
2 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 14/07/2019
3 Nguyễn Tuấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 9.600.000 Học bổng 14/07/2019
4 Phạm Thị Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/07/2019
5 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 14/07/2019
6 Tôn Nữ Cẩm Uyên 500.000 Quỹ tự phân bổ 11/07/2019
7 Lê Đoan Trang 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
8 Nguyễn Hoàng Mai 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
9 Trần Thị Bích Phi 9.600.000 Học bổng 11/07/2019
10 Trần Ái Lan 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
11 Trần Anh Hoa 4.800.000 Học bổng 11/07/2019
12 Trần Nhật & Huỳnh Đài 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
13 Trần Như Ý 3.000.000 Học bổng 11/07/2019
14 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Sách Suối Thơm 11/07/2019
15 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 11/07/2019
16 Trần Thị Ngọc Trinh 9.600.000 Học bổng 09/07/2019
17 Tống Phước Bảo 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
18 Tăng Song Nam 1.000.000 KiraKira 07/07/2019
19 Quách Hiền 2.000.000 Sách Suối Thơm 07/07/2019
20 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 07/07/2019
21 Dạ Thảo Phương & Bạn 5.300.000 Học bổng 04/07/2019
22 Tú Trinh & Khương Duy 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
23 Bạn đồng hành ẩn danh 4.800.000 Học bổng 04/07/2019
24 Phạm Hoàng Trúc Phương 4.800.000 Học bổng 03/07/2019
25 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/07/2019
26 Châu Trần Phương Chi 1.000.000 Học bổng 03/07/2019
27 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/07/2019
28 Khổng Loan 500.000 KiraKira 01/07/2019
29 Hoàng Thạch Quân 3.000.000 Học bổng 28/06/2019
30 Trần Văn Luân 1.100.000 KiraKira 27/06/2019
31 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/06/2019
32 Nguyễn Thị Thúy Châu 4.800.000 Học bổng 27/06/2019
33 Trúc 1.000.000 KiraKira 25/06/2019
34 Nguyễn Diệu Minh 1.700.000 Học bổng 25/06/2019
35 Trần Phan Thanh Huyền 2.800.000 Học bổng 25/06/2019
36 Lâm Phương Ngọc Trâm
2 bộ Solutions
Học bổng 22/06/2019
37 Phạm Thị Bích Ngọc 3.000.000 Học bổng 22/06/2019
38 Khổng Loan 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 22/06/2019
39 Phạm Quỳnh Châu
2 quyển Solutions
Học bổng 22/06/2019
40 Bột - Gạo - Nếp 1.500.000 KiraKira 19/06/2019
41 Lê Văn Lâm 3.000.000 Học bổng 19/06/2019
42 Huỳnh Như Ý 100.000 Sách Suối Thơm 19/06/2019
43 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 18/06/2019
44 Tăng Song Nam 3.000.000 Sách Suối Thơm 15/06/2019
45 Trần Phan Thanh Huyền 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 13/06/2019
46 Thái Thị Cẩm Vân 1.000.000 Học bổng 13/06/2019
47 Huỳnh Tuyết Sương 4.800.000 Học bổng 11/06/2019
48 Huỳnh Hải Yến 7.800.000 Học bổng 10/06/2019
49 Nguyễn Lê Thanh Trí 7.200.000 Học bổng 09/06/2019
50 Nguyễn Ngọc Liên Tâm 300.000 Quỹ tự phân bổ 06/06/2019
51 Công ty Ngọc Điền
300 cuốn tập
KiraKira 06/06/2019
52 Phạm Minh Phúc 2.200.000 Quỹ tự phân bổ 05/06/2019
53 Phạm Minh Phúc 7.800.000 Học bổng 05/06/2019
54 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 500.000 KiraKira 05/06/2019
55 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
56 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
57 Ngo On Quang 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/05/2019
58 Phạm Thanh Thủy 500.000 Quỹ tự phân bổ 29/05/2019
59 Phạm Nguyễn Minh Hà 300.000 Quỹ tự phân bổ 23/05/2019
60 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 21/05/2019
61 Nguyễn Thị Thu Hiền 4.800.000 Học bổng 18/05/2019
62 Gia đình Ôn Tuệ Châu 9.000.000 KiraKira 17/05/2019
63 Hoàng Anh 1.500.000 Quỹ tự phân bổ 17/05/2019
64 Đinh Thị Phương Thảo 2.000.000 Sách Suối Thơm 17/05/2019
65 Thanh Dien Lam
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
66 Bui An
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
67 Vũ Lai
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
68 Thanh Thảo
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
69 Khang Dang
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
70 Trúc Xanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
71 Thanh
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
72 Cty Dell
8 máy tính
Học bổng 17/05/2019
73 Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
10 máy tính bảng
Học bổng 17/05/2019
74 Hữu Thắng
1 máy tính cũ
Học bổng 17/05/2019
75 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 15/05/2019
76 Trần Thiên Linh Thoai 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/05/2019
77 Phan Thị Bích Ngọc 1.000.000 KiraKira 13/05/2019
78 Hiếu Đoàn 500.000 KiraKira 13/05/2019
79 Võ Thị Thanh Xuân 500.000 KiraKira 13/05/2019
80 Đào Kim Hồng 500.000 KiraKira 11/05/2019
81 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 10/05/2019
82 Chị An 9.000.000 KiraKira 10/05/2019
83 Lê Thị Tường Vy 4.660.000 KiraKira 08/05/2019
84 Phạm Nguyên Khánh Tâm 500.000 KiraKira 08/05/2019
85 Phan Ngọc Quyên 500.000 KiraKira 07/05/2019
86 Phan Thúy Quyên 1.000.000 KiraKira 07/05/2019
87 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
Học bổng 07/05/2019
88 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 KiraKira 07/05/2019
89 Vũ Thị Thu An 150.000 Sách Suối Thơm 07/05/2019
90 Trần Ngọc Nhung 2.400.000 Học bổng 06/05/2019
91 Tấn Khang & Thanh Nhã
100 balô
KiraKira 04/05/2019
92 Yen Luu 300.000 KiraKira 04/05/2019
93 Uyen Pham 200.000 KiraKira 04/05/2019
94 Truc Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
95 Tien Le 100.000 KiraKira 04/05/2019
96 Thuy Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
97 Thao Chieng 300.000 KiraKira 04/05/2019
98 Thanh Le Kim 500.000 KiraKira 04/05/2019
99 Thanh Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
100 Tam Le 500.000 KiraKira 04/05/2019
101 Ravi Raj Signh 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
102 Quyên Huynh 100.000 KiraKira 04/05/2019
103 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1.500.000 KiraKira 04/05/2019
104 Nhung Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
105 Nhi Tran 200.000 KiraKira 04/05/2019
106 Nha Phuong 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
107 Ngoc Tran 100.000 KiraKira 04/05/2019
108 Mai Le 200.000 KiraKira 04/05/2019
109 Mai Lam 200.000 KiraKira 04/05/2019
110 Loan Nguyen 4.650.000 KiraKira 04/05/2019
111 Loan Dang 500.000 KiraKira 04/05/2019
112 Huy Bui 1.000.000 KiraKira 04/05/2019
113 Huong Pham 500.000 KiraKira 04/05/2019
114 Huong Nguyen 300.000 KiraKira 04/05/2019
115 Hung Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
116 Hanh Bui 1.050.000 KiraKira 04/05/2019
117 Giao Nguyen 500.000 KiraKira 04/05/2019
118 Diem Nguyen 200.000 KiraKira 04/05/2019
119 Cuc Nguyen 100.000 KiraKira 04/05/2019
120 Chinh Vo 500.000 KiraKira 04/05/2019
121 Chi Tran 500.000 KiraKira 04/05/2019
122 Lê Thị Khương 3.500.000 KiraKira 03/05/2019
123 Hoàng Thị Duy Thảo 2.000.000 KiraKira 03/05/2019
124 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 03/05/2019
125 Đỗ Thị Thanh Lan 1.000.000 KiraKira 01/05/2019
126 Hồ Xuân Thạnh 2.000.000 KiraKira 29/04/2019
127 Bạn đồng hành ẩn danh 3.000.000 KiraKira 29/04/2019
128 Sơn Vũ 2.000.000 Học bổng 28/04/2019
129 Đặng Thị Thắm 2.000.000 KiraKira 26/04/2019
130 Trần Minh Phượng 3.000.000 KiraKira 26/04/2019
131 Quỳnh - TVM
300 quyển truyện
KiraKira 25/04/2019
132 Bạn đồng hành ẩn danh 700.000 Quỹ tự phân bổ 25/04/2019
133 Cty Bomsister
2 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
134 Tạ Hữu Tuyết Anh
1 laptop cũ
Học bổng 25/04/2019
135 Nguyễn Minh Hoàng
10 tai nghe
Học bổng 23/04/2019
136 Huỳnh Phương Khanh 1.000.000 KiraKira 23/04/2019
137 Đinh Thanh Thành 1.000.000 KiraKira 22/04/2019
138 Nguyễn Thị Lê Thương 1.400.000 KiraKira 20/04/2019
139 Kieu Viet Hoa 4.800.000 Học bổng 20/04/2019
140 Trần Thị Thu Thủy 2.500.000 KiraKira 17/04/2019
141 Phạm Vũ Quỳnh Hương 2.000.000 KiraKira 17/04/2019
142 Đinh Thị Hoa 1.000.000 KiraKira 16/04/2019
143 Nguyễn Thị Hồng Quyên 500.000 KiraKira 15/04/2019
144 Khổng Loan
Thẻ mua sách 1 triệu
KiraKira 15/04/2019
145 Lê Hoàng Minh
1 Laptop cũ
Học bổng 14/04/2019
146 Nguyễn Lê Thảo Vy 540.000 KiraKira 12/04/2019
147 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 KiraKira 12/04/2019
148 Lê Quang Thư 1.000.000 KiraKira 12/04/2019
149 Đinh Thúy Nga 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 11/04/2019
150 Hồ Minh Thủy 700.000 KiraKira 11/04/2019
151 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 KiraKira 11/04/2019
152 Trần Minh Chuyên 5.000.000 KiraKira 11/04/2019
153 Tống Phước Bảo 1.000.000 KiraKira 11/04/2019
154 Nguyễn Phước Hoàng Huy 500.000 KiraKira 11/04/2019
155 Phan Hồ Phương Thảo 500.000 KiraKira 11/04/2019
156 Quỹ An Thiện 12.000.000 KiraKira 10/04/2019
157 Marcus Mạnh Cường Vũ 2.000.000 KiraKira 08/04/2019
158 Trần Văn Luân 1.200.000 KiraKira 08/04/2019
159 Đỗ Trí Như Khuê 1.000.000 KiraKira 07/04/2019
160 Nguyễn Ánh Hồng 2.400.000 Học bổng 07/04/2019
161 Quách Quế Lan 500.000 KiraKira 06/04/2019
162 Quách Thu Trang 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
163 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 06/04/2019
164 Đinh Lê Vũ 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
165 Khổng Loan 1.000.000 KiraKira 06/04/2019
166 Bích Huệ 1.000.000 KiraKira 02/04/2019
167 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 02/04/2019
168 Trịnh Thị Cẩm 2.000.000 KiraKira 01/04/2019
169 Bạn đồng hành ẩn danh 250.000 KiraKira 31/03/2019
170 Bạn đồng hành ẩn danh 1.150.000 KiraKira 31/03/2019
171 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 31/03/2019
172 Cao Minh Trí & LyNasin 3.600.000 KiraKira 31/03/2019
173 Trần Ngọc Quỳnh Như 1.300.000 KiraKira 30/03/2019
174 Chế Thị Anh Tuyền 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
175 Võ Đình Ngọc Tuyên 500.000 KiraKira 28/03/2019
176 Võ Ngọc Diệu Tịnh 1.000.000 KiraKira 28/03/2019
177 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 300.000 KiraKira 28/03/2019
178 Trần Vũ Sâm Ngân 5.000.000 KiraKira 28/03/2019
179 Nguyễn Thanh Tâm 1.200.000 KiraKira 28/03/2019
180 Cô chú Kim Lũy 10.000.000 KiraKira 28/03/2019
181 Nguyễn Tuấn Huy 1.000.000 KiraKira 27/03/2019
182 Trần Nguyễn Minh Đức 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/03/2019
183 Nguyễn Thị Thu Hoàng 4.600.000 Quỹ tự phân bổ 18/03/2019
184 Phan Hoàng Bích Khuê 5.000.000 KiraKira 16/03/2019
185 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 12/03/2019
186 Tamy Lim 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
187 Nguyễn Nam Quốc 2.000.000 Sách Suối Thơm 09/03/2019
188 Lê Thị Như Quỳnh 900.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
189 Dương Ngọc Thái 600.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
190 Harin 1.000.000 KiraKira 09/03/2019
191 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 09/03/2019
192 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 09/03/2019
193 Vũ Thị Thu An 250.000 Quỹ tự phân bổ 24/02/2019
194 Đinh Thị Nhung 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
195 Vương Trí Nhàn 6.000.000 Quỹ tự phân bổ 21/02/2019
196 Vũ Hoàng Minh Vy 2.000.000 Sách Suối Thơm 21/02/2019
197 Nguyễn Thị Hải Yến 4.800.000 Học bổng 21/02/2019
198 Công ty Ngọc Điền 5.000.000 Học bổng 19/02/2019
199 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
200 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 15/02/2019
201 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/02/2019
202 Nguyễn Hà Minh Thi 300.000 Sách Suối Thơm 13/02/2019
203 Nguyễn Hồng Ngọc 500.000 Học bổng 10/02/2019
204 Nguyễn Ngọc Huyền 500.000 Quỹ tự phân bổ 08/02/2019
205 Đoàn Mỹ Phương Trâm 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 06/02/2019
206 Nguyễn Hoàng Hạnh Dung 500.000 Sách Suối Thơm 04/02/2019
207 Bạn đồng hành ẩn danh 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
208 Alex Cách Trí 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 04/02/2019
209 Phan Thúy Quyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
210 Harin 1.000.000 Sách Suối Thơm 02/02/2019
211 Nguyễn Trung Thành 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
212 Tăng Song Nam 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 01/02/2019
213 Trần Hạ Tuyên 1.000.000 Sách Suối Thơm 31/01/2019
214 Chon_Chan 500.000 Sách Suối Thơm 29/01/2019
215 Phạm Hoàng Trúc Đào 2.400.000 Học bổng 29/01/2019
216 Chon_Chan 500.000 KiraKira 29/01/2019
217 Lam Nguyễn 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 27/01/2019
218 Nguyễn Thanh Thư 200.000 KiraKira 27/01/2019
219 Lê Thiên Bảo 4.800.000 Học bổng 27/01/2019
220 Nguyễn Thiện Lộc 6.900.000 Quỹ tự phân bổ 26/01/2019
221 Tổ tiếng Anh trường Đức Trí 1.200.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
222 Đặng Văn Hiệp 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
223 Đỗ Hồng Ngọc 3.000.000 Quỹ tự phân bổ 24/01/2019
224 Trần Lê Minh Hiếu 1.000.000 Quỹ tự phân bổ 23/01/2019
225 Huỳnh Thị Huệ 1.000.000 Học bổng 23/01/2019
226 Đào Thị Xuân Anh & Lưu Tiến Tùng 2.400.000 Học bổng 23/01/2019
227 Tiệm sách cũ 500.000 Sách Suối Thơm 18/01/2019
228 Trần Mai Hương 350.000 Sách Suối Thơm 17/01/2019
229 Trần Mai Hương 650.000 KiraKira 17/01/2019
230 Hoàng Thế Doanh 2.000.000 KiraKira 16/01/2019
231 Đoàn Thị Mai Anh 2.400.000 Học bổng 16/01/2019
232 Cô chú Kim Lũy 5.000.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
233 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2.400.000 Học bổng 14/01/2019
234 Phạm Duy 500.000 Quỹ tự phân bổ 14/01/2019
235 Nguyễn Thị Hồng Quyên 3.000.000 Học bổng 13/01/2019
236 Trần Thiên Linh Thoại 500.000 Quỹ tự phân bổ 13/01/2019
237 Bạn đồng hành ẩn danh 500.000 Học bổng 10/01/2019
238 Bạn đồng hành ẩn danh 2.000.000 Học bổng 03/01/2019
239 Nguyễn Việt Triều 2.000.000 Quỹ tự phân bổ 03/01/2019
Xem thêm  

Người bảo trợ

Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bành Trần Trúc Quỳnh 2 Vĩnh Long & Hội An 2018 - 2025
2 Đoàn Thị Mai Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
3 Đoàn Thị Thu Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
4 Gia đình January Thương 1 Hội An 2018 - 2025
5 Hoàng Như Hoa 1 Hội An 2018 - 2025
6 Huỳnh Hải Yến 1 Hội An 2018 - 2025
7 Huỳnh Tuyết Sương 1 Hội An 2018 - 2025
8 Huỳnh Thúy Phương 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
9 Lê Đoan Trang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
10 Lê Hoàng Quế Chi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
11 Lê Ngọc Hoàng Vy 1 Hội An 2018 - 2025
12 Lê Thị Minh Thảo 1 Hội An 2018 - 2025
13 Lê Thiên Bảo 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
14 Lê Thu Hiền 1 Hội An 2018 - 2025
15 Lưu Tiến Tùng & Đào Thị Xuân Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
16 Nguyễn Hoàng Mai 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
17 Nguyễn Lê Thanh Trí 1 Hội An 2018 - 2025
18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 Hội An 2018 - 2025
19 Nguyễn Quang Anh 1 Hội An 2018 - 2025
20 Nguyễn Thanh Loan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
22 Nguyễn Thị Hải Yến 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
23 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Hội An 2018 - 2025
24 Nguyễn Thị Thủy Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
25 Phạm Hoàng Trúc Đào 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
26 Phạm Hoàng Trúc Phương 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
27 Phạm Minh Phúc 1 Hội An 2018 - 2025
28 Tô Thị Trà Giang 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
29 Từ Nguyễn Tấn Khang & Nguyễn Thị Thanh Nhã 2 Hội An 2018 - 2025
30 Trần Ái Lan 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
31 Trần Anh Hoa 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
32 Trần Lan Hương & Trần Mạnh Quốc Hưng 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
33 Trần Lê Sơn Châu 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
34 Trần Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt 1 Hội An 2018 - 2025
35 Trần Ngọc Nhung 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
36 Trần Thị Bích Phi 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
37 Trần Thị Ngọc Trinh 2 Vĩnh Long 2018 - 2025
38 Trần Vũ Sâm Ngân 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
39 Võ Thị Bảo Anh 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
40 Vũ Thục Uyên 1 Vĩnh Long 2018 - 2025
Xem thêm  
Stt Họ và tên Số em nhận bảo trợ Khu vực Niên học
1 Bui An Nha 1 Bến Tre 2017 - 2024
2 Bui Brian Phuc 1 Bến Tre 2017 - 2024
3 Hà Hương 1 An Giang 2017 - 2024
4 Huỳnh Hải Yến 1 Bến Tre 2017 - 2024
5 Hứa Tiểu Linh 1 An Giang 2017 - 2024
6 Lê Quốc Vinh Em 1 Bến Tre 2017 - 2024
7 Lê Thu Hiền 2 Bến Tre 2017 - 2024
8 Lê Văn Lâm 1 An Giang 2017 - 2024
9 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1 An Giang 2017 - 2024
10 Nguyễn Vân Anh 2 An Giang 2017 - 2024
11 Phạm Minh Phúc 1 An Giang 2017 - 2024
12 Phạm Thị Bích Ngọc 1 Bến Tre 2017 - 2024
13 Quỳnh Như 1 Bến Tre 2017 - 2024
14 Tony Dormer 1 An Giang 2017 - 2024
15 Trần Nhật & Huỳnh Đài 1 Bến Tre 2017 - 2024
16 Trần Thị Như Ý 1 Bến Tre 2017 - 2024
17 Trần Vũ Sâm Ngân 2 An Giang 2017 - 2024
Xem thêm  

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org